Hotel
Zájezd
Doprava
Cílová destinace
2 dospělí | bez dětí
28.05.2018 - 27.07.2018
1 týden

Rady na cestu do Albánie

Hlavní zajímavosti

TIRANA
Centrum Tirany se pomalu mění v moderní velkoměsto s novými dominantami v podobě mrakodrapů, pod nimiž v lepších čtvrtích vyrůstají nové obytné domy. Můžete zde navštívit Hodžovo mauzoleum na novém centrálním náměstí. Kolem jezdecké Skanderbergovy sochy, která se často objevuje na pohledech z Tirany, se můžete vydat k nejstarší tiranské mešitě.
Ve velkoměstě je rozvrstvení obyvatelstva do sociálních tříd výraznější. Na spodku společenského žebříčku jsou Cikáni (v Albánii dosud Cikáni, nikoli Romové), kteří žebrají kolem velkých parků. Matky hlídkují na strategickém bodě a vysílají své děti za návštěvníky, na kterých žebrající aplikují poměrně drsnou metodu: chytí se oběti za ruku a jdou s nimi často i několik stovek metrů jako dcera s matkou nebo otcem. Stejně jako jinde v Albánii si lidé snaží všemožně přivydělat, a tak se na ulicích prodává všechno možné, nejčastěji ale kukuřice opékaná na malých grilech.

PROKLETIJE
Z Kopliku můžete vyrazit do blízkých hor nazývaných Prokletije, které v sobě skrývají národní park Thetit. Nadmořská výška pohoří Prokletije je od 750 m n.m. do 2 649 m n.m., s nejvyšší horou Jezera, která je druhou nejvyšší horou v Albánii. Více na sever žijí kosovští Albánci, ke kterým se nehlásí ani Srbsko, ani Albánie a obě země s nimi mají problémy.

ELBASAN
Elbasan byl založen v 1. století po Kr. Římany na křižovatce na římské Via Egnatia, leží ostatně přesně uprostřed Albánie; stal se díky tomu později centrem celé oblasti s velkým tržištěm. Kvůli kontinuálním nájezdům barbarů bylo ve 4. století nad mohutným opevněním dostavěno 26 věží. V roce 1466 sultán Mohamed II. opevnění upravil a město přejmenoval na El Basan (Pevnost). V centru města jsou jako na jiných místech Albánie turecké lázně. Dnes je to docela pěkné menší město s bíle omítnutými stavbami, často stavěnými tzv. krabičkovým zdivem, ve kterém se mísí osmanský a řecký vliv - kromě všudypřítomných mešit zde, pokud postupujete od severu, začnete potkávat pravoslavné kostely. V centru je pravoslavný chrám Sv. Marie.

LEZHE
Město Lezhe je spojeno s národním hrdinou Skanderbergem. Na náměstí stojí Skanderbergovo mauzoleum.

KRUJE
Město je rodištěm národního hrdiny Skanderberga. Kružská pevnost je v dobrém stavu a přizpůsobena návštěvníkům. V útrobách je krásné etnografické muzeum spravované rodinou, s anglicky mluvícím průvodcem. Komnaty přizpůsobené osmanskému životnímu stylu dokazují nadřazenost středověké východní civilizace nad západní Evropou.

Historie

Na konci druhého tisíciletí před Kristem osídlily Albánii ilyrské kmeny, později kolonizováno Řeky, Makedonci a Římany. Od 4. století se na území střídají Gótové, Slované a Bulhaři. Ve 14. století ovládli Albánii Turci a až do roku 1920 byla součástí Osmanské říše. Poté vyhlášena nezávislost a království. Za války obsadila zemi italská a později německá vojska. Po druhé světové válce se vlády v zemi ujali komunisté v čele s diktátorem Enverem Hodžou a země se zcela izolovala od okolního světa. V roce 1991 se v zemi poprvé konaly svobodné volby. Demokratická opozice padla v roce 1998, kdy krachly pyramidové hry, do nichž většina Albánců vložila své úspory. V následujících nepokojích byla zcela odzbrojena albánská armáda a zahynulo několik stovek lidí. V nových parlamentních volbách zvítězili socialisté. Podle ministerstva práce od roku 1991 legálně či nelegálně ze země emigrovalo na 600 000 Albánců (každý šestý), z čehož bylo přes 30 % univerzitních profesorů, vědců a umělců. V říjnu 2000 se konaly místní volby. Zvítězila vládnoucí Socialistická strana Albánie (PSSh; 252 míst starostů měst a obcí) před opoziční Demokratickou stranou Albánie (PDSh; 118 míst). V metropoli Tiraně zvítězil poprvé od roku 1992 kandidát socialistů, dosavadní ministr kultury, mládeže a sportu Edi Rama. Mise OBSE měla k volbám řadu výhrad, celkově ale dala najevo, že "nastal posun směrem k dosažení standardů demokratických voleb".

Víza, doklady a zastoupení

Pro cestu do Albánské republiky potřebujete platný cestovní pas. Vízum nepotřebujete, pokud se v zemi nebudete chtít zdržet více jak 30 dní.

Velvyslanectví - Praha

Adresa: Pod Kaštany 22 160 00, Praha 6
Otvírací hodiny: po - pá 08.00 - 15.00
Telefon: +420 233 370 594, +420 233 380 600
Fax: +420 233 377 23
E-mail: alembprg@mbox.vol.cz

Velvyslanectví - Tirana

Adresa: Rruga Skanderbeu 10 Tirana
Otvírací hodiny: út, čt 9:00 - 12:00
Telefon: 00355/4/234004, 232117
Fax: 00355/4/232159
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz Adresa: Pod Kaštany 22 160 00, Praha 6 Otvírací hodiny: po - pá 08.00 - 15.00 Telefon: +420 233 370 594, +420 233 380 600 Fax: +420 233 377 232 E-mail: alembprg@mbox.vol.cz Velvyslanectví - Tirana Adresa: Rruga Skanderbeu 10 Tirana Otvírací hodiny: út, čt 9:00 - 12:00 Telefon: 00355/4/234004, 232117 Fax: 00355/4/232159 E-mail: tirana@embassy.mzv.cz

Lidé, zvyky, náboženství

Devadesát procent obyvatel se hlásí k islámu, dvacet procent k pravoslaví a 10 procent ke katolické víře. Albánie je jediná evropská země s výraznou převahou islámského náboženství. Právě islám je hlavním pozůstatkem turecké nadvlády (od počátku 15. století do roku 1912). Většina muslimů v zemi se hlásí k sunnitské větvi, jen necelá čtvrtina se považuje za liberálnější. Katoličtí křesťané jsou soustředěni v severní části země (centrem je město Skadar), zatímco ortodoxní v jižní části země (Korce, Vlora, Berat, Gjirokaster).
Zrušení zákazu náboženského života patřilo mezi první ústupky vlády, která tak reagovala na mohutné protivládní demonstrace. Jako následek uvolnění náboženského života dochází v zemi k početné výstavbě honosných náboženských objektů, které se často na venkově skví jako něco, co do obrazu chatrných chaloupek nepatří.
Národnostně převažují z 95% Albánci, dále zde žijí Řekové (3%), z dalších populací podle četnosti tu jsou: Romové, Aromuni, Makedonci, Černohorci.
Díky svému geografickému umístění byla albánská kultura vystavena vlivům kultur sousedních, zejména řecké, římské, byzantské, turecké. Přesto všechno je zcela svébytná a homogenní. Velký vliv na rozvoj literatury a jazyka měly původně pouze ústní heroické bajky a legendy vznikající jako důsledek otomanské nadvlády. První písemné památky se datují do druhé poloviny 16. století. V 19. století pak proběhlo ilegální kulturní obrození spojené s rozvojem spisovných forem jazyka a literatury.
Albánština má dva základní dialekty - ghegský, kterým se mluví na severu (dnes pokládán za oficiální spisovnou verzi albánštiny) a toskský, kterým se mluví na jihu (byl pokládán za oficiální spisovnou verzi do konce 2. světové války). Přes společný základ jsou oba dialekty dosti odlišné, mluvčí si však většinou navzájem rozumí. Svým původem patří albánština k jazykům indo-evropským a je jejich jediným živým a moderním zástupcem.