800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyAustrálie – Nový Zéland – za krásami protinožců

Melbourne | Great Ocean Road | Albury | Canberra | Fitzroy Falls | Sydney | Feathedrale Wildlife Park | Auckland | Rotorua | Wai-o-Tapu | Turangi | NP Tongariro | Wellington

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1. den: Odlet z letiště Prahy do Melbourne.

2. den:
Let na trase.

3. den: V ranních hodinách přílet do Melbourne. Následuje celodenní prohlídka města, během které budete mít možnost navštívit Flinders Street Station, Rialto Towers, odkud je jedinečný pohled na město a další zajímavosti. V odpoledních hodinách fakultativně výlet na Philip Island s pozorováním tučňáků vracejících se za soumraku do svých hnízdišť. Návrat do hotelu, nocleh.

4. den: Snídaně. Dopoledne cesta do Národního parku Port Campbell po legendární Great Ocean Road – jedné z nejpůvabnějších silnic světa vytesané do vysokých stěn útesů. A právě zde uvidíte neskutečné tvary skalních monolitů, které coby 12 Apoštolů vystupují vysoko z mořské hladiny. Po zastávce v zálivu Loch Ard Gorge, jenž připomíná norské fjordy, následuje návštěva Hromové jeskyně vítající návštěvníky hromovým rachotem a skýtající omračující pohled do své hlubiny. Nocleh ve městě Geelong.

5. den: Po snídani se vydáte napříč státem Victoria. Cestou se zastavíte v překrásném zlatokopeckém městečku Sovereign Hill. Dále pokračujete do městečka Albury, kde strávíte noc.

6. den: Snídaně. Odjezd do Canberry, hlavního města Austrálie. V Canbeře si prohlédnete Cook Memorial Jet, budovu parlamentu zajímavou originálním stavebním řešením, národní mincovnu, válečné muzeum a památník.

7. den:
Snídaně. Dokončení prohlídky Canberry návštěvou diplomatické čtvrti a pak přejezd farmářskou krajinou do Národního parku Morton, kde Vás čeká procházka ke kaskádovým vodopádům Fitzroy Falls. Dále se podíváte na blowholes – mořské útesy s mocnými gejzíry stříkající vody a dále navštívíte Nan Tien – největší budhistický chrám Jižní polokoule. Podvečerní příjezd do Sydney.

8. den: Sydney, po snídani podnikneme celodenní pěší prohlídku města, při níž se podíváme do přístavní čtvrtě Circular Quay se světoznámou budovou Opery a monumentálním mostem Harbour Bridge, navštívíme nejstarší čtvrť v Sydney – The Rocks, vyhlídkovou věž Centre Point (AMP Tower), mořské akvárium, Hyde Park a katedrálu svaté Marie. Projedeme se monorailem centrem města, případně lodí po zálivu.

9. den: Snídaně. Výlet do parku divokých zvířat Featherdale Wildlife Park, kde se dostanete do blízkého kontaktu s typickými australskými zvířaty jako je klokan, koala, ježura, pštros emu či Tasmánský čert. Na cestě zpět do Sydney se zastavíte u olympijského stadionu, kde se konaly LOH 2000. Odpoledne můžete podniknout návštěvu Opera House, muzea výstavby Harbour Bridge ukrytém v jednom z pilířů mostu a dalších zajímavostí Sydney.

10. den:
Transfer na letiště a přelet na Nový Zéland, ubytování, volný program.

11. den: Snídaně. Auckland, prohlídka města, při kterém navštívíte akvárium se známou antarktickou expozicí a kolonií tučňáků, televizní věž Sky Tower a vyhlídkové místo na hoře Mt. Eden.

12. den: Snídaně. Odjezd přes Hamilton do centra termální činnosti Rotorua. Cestou prohlídka jeskyní, kde žije unikátní druh světlušek.

13. den: Snídaně. Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného městečka Rotorua. Dále navštěva New Zeland Farm Show s ukázkou chovu ovcí. Den můžete zakončit v polynéských lázních.

14. den: Snídaně. Cestou k jezeru Taupo navštívíte nesmírně rozmanitou termální oblast Wai-O-Tapu s největší atrakcí - erupcí gejzíru Lady Knox.

15. den: Snídaně. Celodenní výlet do okolí aktivních sopek s možností pěšího výletu v NP Tongariro nebo letu nad horou Mt. Ruapehu. Návštěva jednoho z největších lyžařských středisek Severního ostrova. V pozdních odpoledních hodinách přejezd do hlavního města Wellingtonu.

16. den: Snídaně. Wellington, prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. Victoria a návštěvou botanické zahrady. Zájemci mohou navštívit Národní muzeum, jehož expozice historie a přírody odpoví na většinu zvídavých dotazů o Novém Zélandu.

17. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

18. den: Přílet do Prahy.

_____________________________________
Prodloužení: Nový Zéland – Jižní ostrov
Využijte výhodné možnosti prodloužení
zájezdu o návštěvu nesmírně poutavého a přírodními
zázraky nabitého Jižního ostrova
Nového Zélandu.

1. den:
Plavba trajektem na Jižní ostrov. Z Pictonu budeme pokračovat oblastí vinohradů k východnímu pobřeží do městečka Kaikoura.

2. den: Časně ráno jedinečná možnost výpravné plavby za velrybami. Poté pokračujeme přes horské pásmo Hundalee Hills do Christchurch. Odpolední prohlídka města. Ubytování, nocleh.

3. den: Dopoledne se vydáme vlakem alpinskou krajinou napříč Jižním ostrovem přes Novozélandské alpy do Arthur’s Pass. Dále potom po tropickém západním pobřeží ostrova až k ledovci Fox Glacier, jehož spodní část se nachází ve výšce pouhých 250 m nad mořem.

4. den: Fakultativně let helikoptérou nad ledovci. Přejezd přes N.P. Mount Aspiring okolo krásných horských jezer a lesů do Queenstownu, novozélandského centra adrenalinových sportů.

5. den: Den v Queenstownu a jeho přenádherném horském okolí. Možnost výběru z pestré nabídky fakultativních výletů či adrenalinových aktivit – jízda raftem po divoké vodě, bungee jumping, jízda na proudovém člunu skalními soutěskami Shotover River či závěsné létání. V odpoledních hodinách přejezd k jezeru Te Anau, ubytování, nocleh.

6. den: Cesta výpravnou krajinou k fjordu Milford Sound, kde je možná fakultativní plavba lodí až k samotnému hrdlu Tasmanova moře s fascinující krajinou s vodopády.

7. den: Přejezd od jezera Te Anau k Lake Punakaiki a Mount Cook. Výpravné pohledy na nejvyšší horu Nového Zélandu Mt. Cook s procházkou v její blízkosti.

8. den:
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

9. den:
Let na trase. Přílet do Prahy.

Počasí

Cairns

25°C Skoro jasno

Sydney

16°C Jasno

×