800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPapua – Nová Guinea

Blízká setkání třetího druhu.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1. den Odlet Z Prahy
Odlet z Prahy do Port Moresby.
2. den let na trase
3. den port Moresby – Mount Hagen
Přílet do Port Moresby, přestup na vnitrostátní let do Mount Hagen. Po příletu do Mount Hagen transfer do Rondon Ridge Lodge, která je posazena do svahu hory Kuta a skýtá tak nádherné výhledy do údolí Whagi. Odpoledne vycházka do okolí lodge a první krátké setkání s místní přírodou.
4. a 5. den Údolí Whagi
Jako první Evropané a cizinci vstoupili na toto území James Taylor a Mick Leahy a objevili v roce 1933 toto neobyčejně úrodné a pestré údolí pro ostatní svět. Tato oblast odolávala objevitelům díky odlehlosti a horským štítům přesahujícím 4.000 m, které je ohraničují. Přesto zde byly nalezeny vůbec nejstarší důkazy zemědělství na světě. Dnešní putování nás zavede za některými z hlavních kmenů v těsném okolí. Melpa, Tambul, Nebilyer, Baiyer, Jimi či Jiwaka – všechny tyto kmeny žijí v okruhu 50 km od města, ale jejich jazyk, zvyky, tradiční umění i božstva jsou odlišné od jejich sousedů. Během našeho putování údolím se nám naskytne fascinující pohled do obchodních zvyklostí, pravidel mezikmenových sňatků i způsobu, jímž se Papuánci a jejich spiritualismus vyrovnávají s výdobytky moderní doby, které i do těchto míst neúnavně pronikají.
6. a 7. den Plavba po řece Sepik
Transfer na letiště a odlet do povodí mohutné řeky Sepik. Ve vesnici Kaminimbit I se nalodíme na loď Sepik Spirit a vydáme se na pozvolnou plavbu po nejdelší řece Papuy-Nové Guineje (1.126 km). Oblast řeky Sepik je živoucím antropologickým inventářem a zdejší obyvatelé jsou vynikající umělečtí řemeslníci. Zejména řezbářské předměty jsou vyhledávanými suvenýry mezi nemnoha turisty, kteří sem zavítají. Během dvou dnů prozkoumáme nejzajímavější část toku a jeho četných ramen, navštívíme několik vesnic, v nichž pouhé zjevení Evropana stále znamená pozdvižení a událost pro celou komunitu. Nocleh na lodi.
8. den Řeka Sepik - Tari
Vylodění, transfer na letiště a přelet nad fascinující členitou krajinou papuánského vnitrozemí do Tari – vápencové skalní útvary se vypínají do výšky v neuvěřitelných úhlech. Transfer do Ambua Lodge (2.300 m) jedinečně umístěné na rozhraní horského deštného pralesa a travnatých luk. Odpoledne se vydáme do okolní přírody. Po můstcích spletených výhradně z materiálů, které poskytuje okolní prales dojdete ke skrytým vodopádům. Objevíme vysokohorské odrůdy orchidejí, zázvoru a rododendronu a také až 13 druhů rajky - hojně se zde vyskytují především rajka dlouhoperá, rajka princeznina a rajka stužková.
9. a 10. den Tari – kmen Huli
Jednou z nejvýraznějších a nejsymboličtějších kultur Papuy-Nové Guineje je kmen Huli. Jeho příslušníci jsou známí jako obávaní bojovníci, kteří však mají jednu téměř ženskou vlastnost – posedlost vlasy. Podle typických vysokých paruk jim britští kolonizátoři začali říkat parukáři (wigmen). Tyto nepřehlédnutelné ozdoby jsou doplněné peřím růz-ných druhů rajek, které hrají v kultuře kmene Huli velmi důležitou roli. Během dvou dnů se ponoříme do světa tohoto lidu, který tvrdošíjně odmítá přijmout moderní životní styl.
11. den Tari – Madang
Transfer na letiště, odlet do Port Moresby a následně do Madangu. Odpoledne volno na relaxaci na pláži a šnorchlování. Příroda na pobřeží a pod vodou je další dimenzí fauny a flóry této neobyčejně rozmanité země.
12. den Severní pobřeží
Ráno se vydáme po pobřeží do vesniček na sever provincie Madang. Ve vesnici Bagildig uvidíte tradiční způsob vaření místních specialit, ve vesnici Sokaka nás domorodci zasvětí do tajů bylinek a papuánského léčitelství. Odpoledne nás čeká výlet na malý korálový ostrůvek Tadwai s výkladem o vzniku a vývoji těchto ostrůvků.
13. den Madang
Pobřežní silnice nás kolem plantáží dovede do Madangu. Cestou zastávka v "moderní" papuánské vesnici a památníku zesnulých australských a britských vojáků i dobrovolníků z druhé světové války. Po krátké prohlídce budeme pokračovat do Balek Nature Sanctuary, kde následuje piknik a prohlídka expozice.
14. den Madang – Port Moresby
Transfer na letiště a přelet do Port Moresby. Po ubytování v hotelu prohlídka hlavního města Papuy-Nové Guineje. Navštívíme parlament (prohlídka zvenku), Botanickou zahradu se sbírkou orchidejí, město na vodě Hanuabada a Národní muzeum s rozsáhlou expozicí kmenových artefaktů, která nám připomene kulturní a etnickou pestrost ostrovního státu. Nacházejí se zde předměty ze života 800 různých kmenů. Zastavíme se také v obchodě se suvenýry, kde budete mít poslední možnost zakoupit upomínku na tuto nezapomenutelnou zemi.
15. den Tari – Port Moresby – odlet do Prahy
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Port Moresby a následný odlet do Prahy.
16. den pŘílet do Prahy

Počasí

Cairns

28°C Jasno

×