800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPřírodní a kulturní poklady Černé Hory

  • Mostar • Počitelj • Boka Kotorská • Herzeg Novi • Kotor • Cetinje • Skadarské jezero • Stari Bar • Ulcinj • Budva • Dubrovník

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

odjezd z ČR, noční přejezd do Bosny a Hercegoviny.

2. den:

ráno příjezd do Mostaru – prohlídka starobylého jádra, Starý most, muslimská čtvrť s mešitami, Počitelj – pitoreskní městečko s osmanskými minarety v Hercegovině (Mešita Dadži-Aliji), odjezd na ubytování na Budvanskou riviéru v Černé Hoře, večeře, nocleh.

3. den:

snídaně, celodenní výlet lodí z Tivatu (fakultativně) do největšího z jihoevropských fjordů – Boka Kotorská, cestou prohlídka města Herzeg Novi, prohlídka dříve uzavřené vojenské části, kde je možné shlédnout historické vojenské vybavení, koupání na pláži Žganic (indiv. možnost výletu loďkou z pláže do modré jeskyně), cestou zpět zastávka na ostrůvku Gospe od Škrpjela (ostrov Skalní paní), večeře, nocleh.

4. den:

snídaně, fakultativně odjezd do starobylého Kotoru, který je pokladnicí cenné architektury pod ochranou UNESCo, prohlídka města. Pokračování panoramatickou cestou s vyhlídkou na Boku Kotorskou a průjezd mezi nejvyššími štíty Lovćenu do Cetinje, historické metropole Černé Hory, návštěva města se známým klášterem a Njeguši – rodné místo černohorského krále Petra II. Petroviče Njegoše. Degustace domácích výrobků (pršutu a sýru) a možnost zakoupení těchto domácích výrobků, večeře, nocleh.

5. den:

snídaně, fakultativně Skadarské jezero – největší na Balkán. poloostrově, nejrozsáhlejší hnízdiště v Evropě, fakultativně plavba po jezeře, které je chráněnou rezervací vzácných druhů fauny a flory. Odpoledne fakultativně historické jádro města Stari Bar, jehož rozvaliny se táhnou po svahu nad městem, uvidíte zde nejstarší olivovník starý 2000 let, večeře a nocleh.

6. den:

snídaně, indiv. volno na koupání, večer fakultativně návštěva města Budva, které je se svými uzounkými uličkami a starými vápencovými domy věrnou napodobeninou Dubrovníku, večeře, nocleh.

7. den:

snídaně, fakultativně návštěva města a pevnosti a kláštera v Ulcinji, volno na koupání na krásné písečné pláži. Návrat do hotelu se zastávkou nad ostrůvkem Sv. Štěpána s nádherným výhledem, večeře, nocleh.

8. den:

snídaně, indiv. volno (pobyt na pláži), fakultativně možnost raftingu na řece Tara, večeře, nocleh.

9. den:

snídaně, Dubrovník – perla Jadranu, s průvodcem návštěva města, které je od roku 1979 pod patronací UNESCo a ind. volno, uvidíte třetí nejstarší lékárnu v Evropě, františkánský klášter, můžete se projít po systému opevnění, odpoledne odjezd do ČR.

10. den:

návrat do ČR v ranních hodinách.

Počasí

Bar

13°C Jasno

Petrovac na Moru

13°C Jasno

Tivat

8°C Jasno

×