Zobrazit všechny nabídky
Česká republika

Krásy a památky Saska

   Poloha a popis

   Popis

   ZÁKUPY • ČESKÁ KAMENICE • DĚČÍN • PLAVBA PO LABI • BAD SCHANDAU • KÖNIGSTEIN • LABSKÉ PÍSKOVCE • WEESENSTEIN • GROSSEDLITZ • BASTEI • PIRNA • PILLNITZ

   Příplatky

   jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 1100,- Kč | 3x večeře (os/pobyt) - 620,- Kč | plavba Děčín-Bad Schandau (os/pobyt) - 290,- Kč | pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 290,- Kč | Předpokládaná částka na vstupy cca 150 Kč a 30 €.

   SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

   Všem klientům, kteří si do 28. 2. 2018 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:


   8% do 31. 12. 2017

   6% do 31. 01. 2018

   4% do 28. 02. 2018


   Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
   osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

   SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

   Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:


   10% do 31. 12. 2017

   8% do 31. 01. 2018

   6% do 28. 02. 2018


   Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
   Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
   Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

   SLEVY PRO SENIORY

   U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
   do 30. 6. 2018 a po 1. 9. 2018 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
   osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
   Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

   VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2018 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU

   K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
   zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
   na zájezd do 31. 12. 2017, stačí pro přiznání slevy zaplacení
   zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2018
   uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.

   Program

   1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň ) v brzkých ranních hodinách. Naší první zastávkou bude renesanční zámek Zákupy obklopený anglickým parkem a terasovitou barokní zahradou, kde si budeme moci prohlédnout více jak dvacet luxusně vyzdobených a bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého. A nesmíme zapomenout na zámeckou kapli, kde měl svatbu následník trůnu František Ferdinand d‘Este a hraběnka Žofie, čímž se tento zámek navždy zapsal do světové historie. V nedaleké České Kamenici se projdeme jedním z nejzachovalejších historických městských center severních Čech, památkovou zónou s téměř 40 objekty od gotiky až po secesi. Poslední zastávkou bude město mostů na Labi, brána do Českého Švýcarska, nejníže položené město v České republice – Děčín. Podíváme se k dominantě města, zámku na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice, kterému se díky rozsáhlé rekonstrukci navrací jeho bývalá krása, a necháme se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady, kterou koncem 19. století proslavila jedna z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Ubytování, nocleh.

   2. den: Po snídani nasedneme na výletní loď a vydáme se na jedinečnou plavbu po Labi, během které si budeme užívat nádherná přírodní panoramata s výhledy na dominanty Českého Švýcarska. Cílem naší plavby bude příhraniční městečko Bad Schandau, které je uznáváno jako nejstarší lázeňské město v Sasku. Během krátké procházky historickým centrem se seznámíme s nejvýznamnějšími památkami a atrakcemi města. Poté se vydáme navštívit „Saskou Bastilu“ – pevnost Königstein, původní středověký hrad patřící českým knížatům, později nedobytná věznice tyčící se na izolované skále nad Labem. Najdeme zde nejstarší dochovanou německou kasárnu, hladomornu, první posádkový kostel v Sasku a také 2. nejhlubší studnu v Evropě. A při procházce podél hradeb, které jsou až 42 metrů vysoké, se nám naskytne fascinující výhled na labské údolí, Saské Švýcarsko a výběžky východní části Krušných hor. Zbude-li nám čas, projdeme se k pískovcové věži Barberina, která byla dlouho symbolem Saského Švýcarska. Návrat na ubytování, nocleh.

   3. den: Po snídani budeme projíždět chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce, která je tvořena řadou soutěsek a kaňonů obklopených věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Naše dnešní putování zahájíme na zámku Weesenstein, který podobně jako perla rostl vrstvu po vrstvě. Přinejmenším 800 let se zde stavělo, bouralo, měnilo a udržovalo a tak vznikla impozantní stavba, která v sobě uchovává stopy stavebních slohů od gotiky až po klasicismus. Slavnostní sál na půdě, stáje pro koně v 5. patře, pod tím sklepní prostory a ještě o jedno patro níže se nacházejí panské pokoje s drahocennými tapetami – co se architektury týče, zdá se, že je všechno postaveno na hlavu, neboť stavba se rozrůstala od shora dolů. Zkrátka pro milovníky labyrintů a překvapení bude tato tajemná rezidence krále Johanna malým dobrodružstvím. Naší další zastávkou budou zahrady zámku Grossedlitz, které patří mezi nejpozoruhodnější zahradní areály v Německu. Rozlehlý areál s terasami a se dvěma oranžériemi s více jak 140 pomerančovníky, fontánami, kašnami a dalšími vodními hrami, s více jak 60 pískovcovými sochami, nádhernými širokými průhledy a přesně a pravidelně střiženými živými ploty je uměleckým dílem zahradního umění a ne nadarmo se mu přezdívá „Saské Versailles“. Před návratem do hotelu vyjedeme k světoznámé vyhlídkové plošině Bastei a pokocháme se překrásným panoramatickým rozhledem na bizarní skalní útvary, skalní hrady i řeku Labe. Návrat na ubytování, nocleh.

   4. den: Po snídani zavítáme do romantického města Pirna, které je považováno za bránu do Saského Švýcarska. Pohled na toto město inspiroval známého benátského umělce B. Belotta, zvaného Canaletto, k vytvoření uměleckého díla Jedenáct vedut Pirny a tím se toto malé saské městečko dostalo navždy do povědomí uměleckého světa. Putovat po stezkách minulosti budeme při procházce středověkým centrem města s klikatými uličkami, pyšnými měšťanskými domy s nádhernými štíty a zasněnými vnitřními dvory a s řadou kašen. Okouzlí nás dochované městské jádro s gotickými portály radnice, zámkem Sonnenstein, kostelem Panny Marie a Canalettovým domem. Naší poslední zastávkou bude zámeček Pillnitz zrcadlící se v hladině řeky Labe, který nechal postavit saský král August II. Silný pro svou milenku, krásnou hraběnku Cosel. Grandiózní zámecký areál s parky je považován za učebnicový příklad evropského stylu zvaného chinoiserie napodobující čínský styl, který mísil architekturu Dálného východu s architekturou barokní. Anglická, holandská a čínská zahrada rozlehlého parku vábí k procházkám, oranžérie a skleník s palmami lákají zájemce o botaniku k prohlídkám exotických pokladů, stejně jako činí proslulá japonská kamélie stará 250 let. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.