800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupiny



Přírodní parky Slovinska a severní Istrie pro labužníky

  • Planšarské jezero • Logarská dolina • Solčava • Gornji Grad • Kamnicko-Bystrická dolina • Velika Planina • Slovinský kras • Sežana • Istrie • Buje • Motovun • Ištarské Toplice • Beram • Pazinský potok • Buzet • Čičarija • Roć • Umag

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska.

2. den:

ráno příjezd do Kamnicko-Savinských Alp, návštěva Arboreta Voljči Potok (4 500 dřevin, milion květů), odjezd na ubytování, odpoledne procházka k Planšarskému jezeru (možnost prodloužení k vodopádu Čedca). Ubytování v hotelu.

3. den:

výlet do Logarské doliny. Turistika v pohádkově krásné ledovcové dolině, nejkrásnější ve Slovinsku, přes malebná městečka Solčava a Gornji Grad vyhlídkovou cestou po Logarské dolině kolem mnoha chráněných přírodních útvarů, pramen Cerne, prastará Logarská lípa, úžasné vodopády, patřící mezi nejvyšší ve Slovinsku, stavby J. Plečnika, na závěr návštěva středověkého městečka Kamník (od 11. st.). Návrat na ubytování.

4. den:

turistika v Kamnicko-Bystrické dolině s krásným a unikátním přírodním parkem v ledovcové dolině do soutěsky Predoselj, 30 m hlubokého koryta Kamnické Bystrice, dál lanovkou na Velkou Planinu (1 666 m n. m.), největší pasteveckou planinu v Evropě s neobyčejnou lidovou architekturou, krasovými útvary a překrásnými výhledy na Kamnicko-Savinské Alpy, okružní cesta po planině, při návratu návštěva restaurace s typickými slovinskými specialitami (štruklji, žganci, kranjska kobasica, domácí polevky, atd.) Návrat na ubytování.

5. den:

přejezd do Slovinského krasu s typickou krasovou lidovou architekturou. Prozkoumáme fakultativně unikátní a málo známou jeskyni Vilenica (jeskyně tisíce schodů). Odpoledne návštěva hřebčína Lipice proslavené chovem bílých koní. Přejezd do města Sežana, starobylého městečka s miniaturami a vzácnou botanickou zahradou, a ubytování v hotelu. Večer degustace vín v historickém sklepě, nejstarším na Krasu. Ubytování, nocleh.

6. den:

přejezd do Chorvatska do oblasti severní Istrie. Fakultativně návštěva historických měst Buje, města vína a oliv, a Motovun, kouzelného městečka legend, vína a bílých lanýžů. Pak přejezd na ubytování do Ištarských Toplic, lázeňského městečka pod vysokou skalní stěnou u pramenů sv. Štěpána (sirná a mírně radioaktivní voda). Ubytování v hotelu s možností koupání v bazénech.

7. den:

Fakultativně výlet cestou vína a hlaholice. Projdeme městečko Beram, nejstarší osídlené místo na Istrii se středověkým opevněním, s Ilyrskou nekropolí a vzácnými freskami, se starými vinnými sklepy (ochutnávka vína). Pazin, město Julese Verna, prohlídka středověké pevnosti a turistika dolinou Pazinského potoka, unikátní přírodní útvar. Návrat na ubytování a koupání v bazénech.

8. den:

Fakultativně návštěva starobylého města Buzet (města lanýžů) na úpatí masivu Čičarija. Pokračujeme mezi vinohrady do městečka Hum, které je nejmenším městem na světě (22 obyvatel), velmi významné, krásné starověké stavby často využívané jako filmové kulisy. Významná Humska konoba se specialitami staré Istrie (podávají se pouze zde). Při zpáteční cestě návštěva unikátního přírodního útvaru ve vesničce Kotli a prohlídka městečka Roć - centrum hlaholice. Návrat na ubytování a koupání v bazénu.

9. den:

odjezd z Ištarských Toplic k moři do přímořského městečka Umag, perly umažské riviéry. Prohlédneme si středověké město s úzkými uličkami a barokními památkami. Ochutnáme istrijské speciality a víno v některé z typických hospůdek. Vykoupeme se na krásných oblázkových plážích, které jsou oceněny Modrou vlajkou moří a poté vyrazíme na cestu do ČR.

10. den:

návrat do ČR v ranních hodinách.

Počasí

Dalmácie jižní

16°C Jasno

Dalmácie severní

8°C Jasno

Istrie

14°C Oblačno

×