Vyberte zemi
17.04–16.06.2021

Split – Trogir

Město Trogir vzniklo na místě staré řecké osady Traugurionu a je pod ochranou UNESCO. Město je obehnáno středověkými obrannými zdmi a můžete v něm obdivovat řadu překrásných staveb a monumentů. Nejznámějšími jsou katedrála s portálem mistra Radovana, Městská lodžie z 15. století, Benediktýnský klášter z 11. století. Split – největší město a přístav Dalmácie, které bylo založeno už před 1700 lety na Mariánské, poloostrově v blízkosti slavných měst a osad. Projdete se úzkými uličkami Diokleciánova paláce ze 4. století, navštívíte i jeho velmi dobře zachované antické sklepení a starý Jupiterův chrám, dnešní katedrálu, nejstarší stavbu tohoto typu na světě.