Hotel a destinace
Sleva 500 Kč
Rezervujte si zájezd online a získejte
500 Kčslevu
Zobrazit všechny nabídky
Čína

Čína a Mongolsko

  Poloha a popis

  Program zájezdu

  1. den: Odlet z Prahy do Pekingu.
  2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
  3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka náměstí Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s návštěvou kruhového města, kde bývávalo sídlo Kublaj chána Chán-balyk. Procházka po Wang Fu Ťing, nejrušnější třídy moderního centra Pekingu s rušnými obchodními domy. Večer pro zájemce fakultativní představení pekingské opery.
  4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer pro zájemce fakultativně návštěva kung-fu show.
  5. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi v Pá-tá-lingu. Oběd. Odpoledne prohlídka pohřebního areálu panovníků dynastie Ming s návštěvou hrobky Čching-ling. Nocleh.
  6. den: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozleh - lých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařovny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality – pekingské kachny.
  7. den: Snídaně. Transfer na nádraží, odjezd lehátkovým vlakem do Ulánbátáru. Přejezd divokou krajinou autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko a okraji pouště Gobi. Nocleh ve vlaku.
  8. den: Příjezd do Ulánbátáru kolem poledne. Transfer do hotelu, prohlídka města, zastávka na Süchbátárově náměstí s návštěvou kopce Dzajsan. Nocleh.
  9. den: Snídaně. Návštěva kláštera Gandan, největšího kláštera země se stúpou Megdžid džanrajseg süm. Odjezd do NP Chustaj Nurú. Oběd. Pozorování koně Převalského ve volné přírodě. Večeře. Nocleh v jurtovém táboře.
  10. den: Snídaně. Odjezd do Kharakorumu, kdysi hlavního města Čingischánovy říše. Oběd. Návštěva kláštera Erdenedzú, nejdůležitějšího a nejstaršího buddhistického centra Mongolska. Odpoledne návštěva nomádského ležení, ochutnávka kumysu. Večeře. Nocleh v jurtě.
  11. den: Snídaně. Návrat zpět do Úlánbátáru. Oběd formou pikniku cestou ve stepi. Večer kulturní představení s večeří, nocleh.
  12. den: Snídaně. Transfer na letiště, odlet s přestupem do Prahy.

  Tipy pro správnou volbu

  • poznejte dvě naprosto rozdílné země
  • poznejte život v jurtách v mongolské stepi

  Trasa

  Peking | Velká čínská zeď | Ulánbátar | Chustaj Nuuru | Kharakorum

  Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu v turistické třídě včetně tax a příplatků
  • 7 noclehů se snídaní v Pekingu a v Ulánbátáru v hotelu 3* - 4*
  • 2 noclehy v jurtě
  • 1 nocleh v lehátkovém vlaku
  • program včetně transferů a vstupů
  • 4x oběd v tradiční čínské restauraci
  • plnou penzi v Mongolsku
  • průvodce během celého pobytu

  Cena nezahrnuje

  • vízum do Číny (vyřídíme za poplatek 1.700,- Kč)
  • vstupní vízum Mongolsko (vyřídíme za poplatek 2.300,- Kč)
  • fakultativní výlety nad rámec programu
  • stravu ve vlaku

  Fakultativní služby

  Příplatek za jednolůžkový pokoj 9.400,- Kč

  Cestovní pojištění

  • pojištění Svět basic 480,- Kč
  • pojištění Svět Standard (limit plnění storna 50 tis. Kč) 790,- Kč
  • pojištění Svět Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 920,- Kč

  Informace

  Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 16 osob.