Hotel a destinace
Sleva 500 Kč
Rezervujte si zájezd online a získejte
500 Kčslevu
Zobrazit všechny nabídky
Čína

Malý okruh Čínou s návštěvou Datongu

   Poloha a popis

   Program zájezdu

   1. den: Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
   2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
   3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka největší ho náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlídkou pagody, postaveném na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-futing Road, nejrušnější třídy moderního centra Pekingu s rušnými obchodními domy.
   4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer pro zájemce fakultativně návštěva akrobatické show.
   5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou směsici chanských, mongolských a tibetských prvků. Oběd v čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, který je v Číně dodnes velice uznávaným filozofickým směrem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery.
   6. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, jež původně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníků dynastie Ming (13 hrobek).
   7. den: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařovny Cch´si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality – pekingské kachny.
   8. den: Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených míst Pekingu.
   9. den: Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží a odjezd vlakem do Datongu. Po příjezdu ve večerních hodinách transfer na hotel. Ubytování, nocleh.
   10. den: Snídaně. Dopoledne návštěva Yunganských jeskyní. V pískovcovém útesu je zde vyhloubeno na 250 jeskyní, v kterých naleznete soubor více než 51.000 soch s buddhistickou tématikou převážně z 5 století. Po obědě navštívíte chrám Huayansi s Velkou síní pokladů, která se řadí k největším buddhistickým síním v Číně, 45 metrů dlouhou zeď Devíti draků z glazované keramiky a klášter Shanhuasi, který byl po požáru obnoven ve 12. století. Večeře, nocleh.
   11. den: Snídaně. Odjezd k posvátné taoistické hoře Hengshan. Návštěva impozantního Visutého chrámu, přilepeného ke skalní stěně. Přes čtyřicet síní vzniklo z přírodních jeskyní a prohlubní ve skále, které ukrývají sochy buddhistických, konfuciánských a taoistických božstev. Jednotlivé síně jsou propojeny chodbami a mosty s přistavenými dřevěnými průčelími. Odjezd do pohoří Wutaishan s posvátnou buddhistickou horou Mt. Wutai. Ubytování, nocleh.
   12. den: Snídaně. Prohlídka klášterní vesnice Taihuai, která se nachází v údolí obklopeném pěti horskými štíty. Žil zde zakladatel buddhistické sekty Žlutých miter Congkhapa. V období dynastie Qing zde stávalo více než 300 chrámů. Zde se nacházejí nejstarší dřevěné stavby v Číně. Oblast je od roku 2009 na seznamu kulturních dědictví UNESCO. Odpoledne návrat do Datongu. Přenocování, nocleh.
   13. den: Snídaně. Volné dopoledne. Po obědě transfer na nádraží, odjezd vlakem zpět do Pekingu. Ubytování, nocleh.
   14. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

   Tipy pro správnou volbu

   • prohlídka Pekingu a Velké čínské zdi
   • poznejte kouzlo Datongu

   Trasa

   Peking | Velká Čínská zeď | Datong

   Cena zahrnuje

   • leteckou přepravu v turistické třídě včetně tax a příplatků
   • cestu vlakem Peking – Datong - Peking
   • transfery, vstupy
   • 12x nocleh se snídaní v hotelu 3* - 4*
   • program včetně transferů a vstupů
   • stravování dle programu
   • českého průvodce

   Cena nezahrnuje

   • vstupní vízum do Číny (vyřídíme za poplatek 1.700,- Kč)
   • fakultativní výlety nad rámec programu (Chu-tchung tour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé hory – celkem 165,- USD

   Fakultativní služby

   Příplatek za jednolůžkový pokoj 9.700,- Kč

   Cestovní pojištění

   • pojištění Svět basic 480,- Kč
   • pojištění Svět Standard (limit plnění storna 50 tis. Kč) 790,- Kč
   • pojištění Svět Plus (limit plnění storna 80 tis. Kč) 920,- Kč

   Informace

   Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 16 osob.