800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyČína - Tajemství staré Číny - Peking + Xian + Hongkong

Čína je zemí s velkým množstvím náboženství, tradicí, myšlení, zvyků a způsobu chování. Je rozsáhlou zemi, oplývající bezpočtem turistických atrakcí. Jsou tu jedinečné historické lokality a nádherné přírodní scenérie.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

PRAHA – PAŘÍŽ - PEKING
Sraz skupiny na letišti v Praze. Let do Pekingu s přestupem v Paříži. Během letu občerstvení v letadle.

2. den

PEKING
Pokračování v cestě. Občerstvení během letu. V odpoledních hodinách přílet do Pekingu. Po příletu setkání s místním partnerem, transfer do hotelu. Volný čas na odpočinek.

3. den

PEKING ( NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU + ZAKÁZANÉ MĚSTO )
Snídaně v hotelu. Den začíná prohlídkou náměstí Tiananmen (náměstí Nebeského klidu), které je pojmenované po bráně Nebeského klidu, jež ho odděluje od Zakázaného města na severní straně. Název v čínštině znamená Rozhlehlé náměstí, čemuž dávají za pravdu i jeho rozměry 880 x 500m, které z něj činí největší náměstí světa. Přes bránu Nebeského klidu s obrovským portrétem Mao Ce Tunga pronikneme do Zakázaného města, kam dříve směla pouze císařská rodina, služebnictvo, vzácní hosté a někdy i konkubíny. Z této doby pochází jeho název. Prohlédneme si tento největší palácový komplex na světě z 15. století, který obývali císaři dvou dynastií - Minch a Čching. Město je rozděleno do dvou částí. V jižní části, též nazývané vnější dvůr, císař vykonával svoji svrchovanou moc nad národem. Jižní část začíná Poledníkovou branou a k nejvýznamnějším částem patří mimo jiné Síň nejvyšší harmonie, která je ze tří síní nejstarší a také největší. Dříve zde probíhaly korunovace císařů či oslavy narozenin. Dále je zde nejmenší síň - Síň střední harmonie a Síň udržující harmonie, kde císaři přijímali cizí návštěvy. Přes bránu Nebeské čistoty se dostaneme do severní části Zakázaného města, též nazývané vnitřní dvůr, kde žil císař se svou rodinou. Zde se nachází Palác nebeské čistoty, který sloužil jako císařova ložnice, dále o poznání menší Síň jednoty, kde spávaly císařovny a na konci Palác pozemského pokoje s Branou pozemského pokoje, která vede do Císařské zahrady. Památky jsou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Odpoledne odjezd do staré části města, která je plná úzkých uliček, tzv. hutongů. Velké a malé hutongy se Pekingem proplétají jako tepny a patří k typickému architektonickému koloritu čínské metropole a my jejich část projedeme rikšou, což ještě více umocní zážitek z tohoto ojedinělého místa, nabitého pravým pouličním životem. Oběd během dne v místní restauraci. Návrat do hotelu, nocleh v Pekingu.

4. den

PEKING – VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ - PEKING
Snídaně v hotelu. Celodenní výlet k jedné z nejobdivovanějších památek na světě a také symbolu celé Číny, Velké čínské zdi, která byla stavěná tisíce let. Svojí délkou, která přesahuje dle nejnovějších měření 8880 km, je zároveň nejrozsáhlejší stavbou na světě a rozprostírá se od východu Číny až k jejímu západnímu pobřeží. Od roku 1987 je zapsána na seznamu chráněných památek UNESCO a od roku 2007 je zařazena mezi sedm nových divů světa. Návštěva hrobky Changling Tomb, největší a nejzachovalejší ze třinácti hrobů dynastie Ming nedaleko Pekingu. Nachází se zde hrob císaře Zhudi (1403 - 1424) a císařovny Xushi. Rozložení je stejné jako u hrobky prvního císaře Ming v Nanjing (zmenšenina Zakázaného města). Projdeme se po Posvátné cestě, cestě „vedoucí do nebe“, která je součástí komplexu a je lemovaná sochami prvních vládních úředníků a zvířat. Posvátná cesta končí v pavilonu, kde se ukrývá kamenná deska. Oběd během dne. Návrat do hotelu, nocleh.

5. den

PEKING (CHRÁM NEBES, LETNÍ PALÁC, LAMA TEMPLE)
Snídaně. Prohlídku dnes začneme návštěvou Paláce míru a harmonie (Lama Temple), jednoho z největších a nejvýznamnějších tibetských buddhistických klášterů na světě. V původním císařském paláci, teprve později přebudovaném na buddhistické centrum, nalezneme mimo jiné i pět pozlacených pagod v tibetském stylu, které reprezentují tibetské stavitelské umění. Dále program pokračuje návštěvou Letního paláce, jenž byl postaven v polovině 18.st., avšak přibližně o sto let později byl celý zničen a poté znovu vystavěn. Dříve sloužil jako letní sídlo císařů. Celý areál je omýván jezerem. Patří k němu i rozsáhlé zahrady, které byly v roce 1998 spolu s palácem přiřazeny na seznam UNESCO. Poté navštívíme Chrám nebes, jednu z nejkrásnějších památek v Pekingu. Celý komplex, včetně rozsáhlého parku, je dvakrát větší než celé Zakázané město. Dříve se sem panovníci vydávali ze Zakázaného města, aby uctili nadpozemské síly a modlili se tady za dobré počasí a bohatou úrodu. Prohlédneme si Oltář nebes, který sloužil jako místo pro obětování, Zeď ozvěn s výbornou akustikou, Síň modliteb za dobrou úrodu či Kruhový oltář. V přilehlém parku Beihai si místní lidé užívají ranní cvičení, tai-či či hrají různé deskové hry. Návrat do hotelu, nocleh.

6. den

PEKING - XIAN
Snídaně v hotelu. Transfer na letiště. Odlet do Xianu. Po příletu setkání s místním průvodcem a odjezd do Shannxi muzea, které nás uvede do místní historie. Pokračujeme k Městské zdi, velmi zachovalým městským hradbám. Oběd během dne. Transfer do hotelu, ubytování, volný čas. Nocleh.

7. den

XIAN
Snídaně v hotelu. Odjezd na celodenní návštěvu největšího mauzolea světa, Terakotovy armády, které se rozprostírá na 46 km2 a kde je pohřbeno více než 8000 válečníků, kteří tvoří posmrtný doprovod císaře. Nejzajímavější je, že každá socha je unikátní, nenaleznete dvě stejné. Údajně se ruce a hlavy těchto soch vyráběly odděleně. Válečníci jsou vytvořeni z terakotové hlíny a o jejich výšce 160 - 170 cm se dá říci, že byla ve své době nadživotní. Jejich výzbroj byla vyrobena ze dřeva a bronzu. Sochy v sobě ukrývají také mnoho skrytých a symbolických významů – např. poloha rukou, účes, výzbroj. Hrobku si císař Čchin nechal stavět již za svého života. V celé oblasti se nachází nespočet archeologických nálezů, proto byla hrobka prvního císaře v roce 1987 zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO. Před návratem do hotelu následuje návštěva velké pagody Divoké husy, měřící 54 m, která původně sloužila k úschově cenných buddhistických spisů, které do Xianu přivezl z Indie čínský učenec a potulný mnich v roce 645 n. l. Dojdeme až k Velké mešitě, možná jedné z nejzajímavějších, které můžete spatřit. Ne pro její velkolepost, ale proto, že je vystavená v čínském stylu s minaretem na první pohled nerozpoznatelným od pagody. Oběd v místní restauraci, návrat do hotelu, nocleh.

8. den

XIAN – HONG KONG
Snídaně v hotelu. Transfer na letiště a odlet do Hong Kongu. Po příletu setkání s místním partnerem, transfer do hotelu. Ubytování, volný čas.

9. den

HONG KONG
Po snídani v hotelu začíná půldenní prohlídka města, která nás provede hlavními body tohoto významného, nejen obchodního centra, jenž se neustále mění a překvapí vás i při několikáté návštěvě. Den začneme jízdou na 554 m vysokou horu Victoria Peak, odkud je nádherný panoramatický výhled na ostrov Hong Kong, Kowloon a okolní ostrovy. Míjíme malebný záliv Repulse a pokračujeme do slavné rybářské vesnice Aberdeen, kde je možné vidět „plovoucí komunitu“. V zálivu totiž dodnes žije malá komunita rybářů na džunkách (typická čínská loď). Pokračujeme na místní strh Stanley, kde po chvilce smlouvání můžete získat první suvenýry, a to jen za zlomek ceny oproti městu. Prohlídku zakončíme krátkou návštěvou prestižní výrobny šperků, kde pod rukama pečlivých řemeslníků vznikají umělecká díla ze zlata a drahokamů. Návrat do hotelu. Nocleh.

10. den

HONG KONG – PAŘÍŽ - PRAHA
Snídaně v hotelu, transfer na letiště. Odlet do Paříže a pokračování v letu do Prahy. Během letu občerstvení v letadle. Přílet.

×