800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPoznávací okruh Egyptem s plavbou po Nilu

    Egypt, země se starobylou historií, místo, kterému se přezdívá brána Afriky a kudy protéká největší africká řeka Nil. Tento zájezd kombinuje poznávání života a kultury kolem této řeky, prohlídku hlavního města Káhiry a pyramid v Gíze s odpočinkem v oblasti Hurghada.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den (neděle)

přílet Hurgada
přílet do Hurgady a transfer do hotelu. Ubytování v hotelu 4* a večeře.

2. den (pondělí)

Luxor a Karnak
Po snídani přejezd autobusem do Luxoru (cca. 3,5 hodiny), check-in na loď a oběd. Odpoledne prohlídka východního břehu - chrámy v Luxoru a Karnaku. Večeře na lodi.
Chrám v Luxoru je sice menší než Karnak, ale přesto působí velkolepým dojmem. Má velmi dobře dochovanou výzdobu. Chrám je bohatě zdoben reliéfy i sochami. Zachovala se sloupová síň. Ze zdejšího chrámu také pochází obelisk, který daroval Egypt Francii a dnes ho můžete vidět na náměstí Concorde v Paříži. Chrám v Luxoru byl zasvěcen slunečnímu bohu Amonovi. Chrám byl z převážné části vystavěn v období 18. dynastie faraonem Amenhotepem III. (1391 – 1353 př. n. l.). Za jeho vlády byla prakticky dokončena vlastní svatyně, nádvoří a kolonáda tvořená dvěma řadami mohutných sloupů s hlavicemi v podobě papyru. Jeho syn Achnaton práce na chrámu zastavil (byl zakladatelem nového kultu Atona-Re). Výzdoba chrámu byla pak dokončena za vlády Haremheba a Tutanchamona. Ramesse II. nechal postavit pylon a nádvoří.
Chrámový komplex v Karnaku je největším v Egyptě, leží v oblasti starověkého Vesetu (Théb). Rozkládá se na ploše cca. 2000 akrů. Jeho nejstarší části pocházejí přibližně z období 2000 let př. n. l. (v té době zde stávaly menší svatyně, výstavba současného chrámu byla zahájena okolo roku 1500 př.n.l.), poslední přístavby jsou z období vlády prvních Ptolemaiovců. Na jeho výstavbě se podílela většina významných panovníků své doby. Právě svou rozlehlostí ale především i délkou výstavby se Karnak výrazně odlišuje od jiných chrámových komplexů Egypta.

3. den (úterý)

Západní břeh (Údolí Králů, chrám Hatšepsut)
Na západ od Luxoru se rozkládá území takzvaného Údolí králů, posvátného místa, které patří zaslouženému a věčnému odpočinku starověkých egyptských panovníků. Jde tedy o pohřebiště, a to těch nejvýznamnějších osobností tehdejší společnosti, tj. faraonů a aristokracie. Vyprahlé údolí mezi prašnými horami je dnes studnicí poznání tajemné historie nejen Egypta, ale lidské civilizace vůbec. Nachází se na západním břehu Nilu a veřejnosti jsou přístupné některé ze zde nalezených hrobů, vč. slavné Tutanchamónovy, k jejíž návštěvě je však zapotřebí speciální povolení. Na celé ploše údolí se má nacházet na šedesátku hrobů a pohřebních komor, které pojímají různé formy a velikosti od obyčejné jámy po velké komplexy čítající na stovky jednotlivých místností.
Jen kousek od Údolí králů a Luxoru se nachází další významná památka, kterou by bylo škoda pominout. Jde o zádušní chrám královny Haršepsut - Deir el-Bahri. Jde o onu známou královnu, která se po smrti svého manžela / bratra faraona Thutmose II. zmocnila vlády (ačkoliv farao měl syna s jinou ženou – nakonec ji nechal zavraždit). Protože technicky se předpokládalo, že faraonem bude muž, oblékala se při úředních příležitostech do mužského obleku, který zahrnoval i umělou bradku – jeden ze symbolů faraonovy moci. Hatšepsut byla 5. královnou 18. dynastie.
V blízkosti Luxoru je možné již 3400 let obdivovat Memnonovy kolosy. Dvě sochy zpodobňující sedícího faraona Amenhotepa III. se zachovaly prakticky celé (tedy bylo je možné opět složit ), obličejové části jsou bohužel dost poškozené. Původně se tyčily před amenhotepovým chrámem. Z toho se bohužel do dnešních dní nezachovalo již nic.

4. den (středa)

Kom Ombo a Edfu
Chrám Kóm Ombo leží na horním toku Nilu mezi Asuánem a Edfu. Je od něho překrásná vyhlídka na zde ještě čisté vody Nilu i poušť rozkládající se za úzkým zeleným pruhem polí. Zvlášť překrásně působí v osvětlení zapadajícím sluncem. Při plavbách po proudu řeky bývá jednou z prvních zastávek. Zasvěcen je bohu Sobekovi, který v egyptském pantheonu představoval zlo a bývá zpodobován s krokodýlí hlavou a velmi oblíbenému bohu Horovi, zpodobovanému se sokolí hlavou.
Chrám v Edfu byl vystavěn až v období Ptolemaiovců. Místo sloužilo náboženským účelům již dlouhou dobu, původně zde stávala svatyně z období Tutmose III.. Díky svému pozdnímu vzniku je ve velmi dobrém stavu. Dnes patří mezi nejlépe zachované a také největší v Egyptě. Zasvěcen je Horovi a jeho manželce Hathor.

5. den (čtvrtek)

Asuán
Asuán je – mimo jiné – jakýmsi synonymem egyptského vodohospodářství, tedy alespoň pokud se přehrad týče. Nachází se tu hned dvě. Známější je ta, jež nese jméno samotné oblasti a města, tedy Asuánská (též Vysoká hráz či Násirovo jezero). Proslavila se už v době své výstavby v 60. a 70. letech minulého století. Jednak tím, že ač se to může zdát neuvěřitelné, spolykala takřka dvacetinásobně více materiálu než pyramidy v Gíze, a jednak skutečností, že její existenci musela ustoupit vzácná historická památka – chrám v Abú Simbelu. Přesun tohoto skvostu staroegyptské architektury a též archeologické vzácnosti, který vyšel na několik desítek milionů dolarů a při němž byl chrám rozřezán na tisíce dílů vážících desítky tun, byl velkou a nevídanou událostí uskutečněnou pod záštitou organizace UNESCO.

6. den (pátek)

fakultativně návštěva chrámu Abu Simbel a vlak do Káhiry
Abú Simbel sestává vlastně ze dvou chrámů. Větší z nich je zasvěcený Ramsesovi II., menší je zasvěcen jeho manželce. Fakt, že faraón dal postavit chrám i své ženě, je považován za ojedinělý projev romantiky v starověké egyptské historii. Uvnitř chrámů najdete monumentální sloupové haly i krásné reliéfy na stěnách. Velkolepý je i dojem při vstupu pod betonový sarkofág. Působivost stavby dotváří modrozelené vody nedozírné Asuánské přehrady, které se rozprostírají nadosah chrámu, a světlý horký písek jako součást vše pohlcující pouště.
Odpoledne cesta nočním vlakem do Káhiry (dvoulůžkové kupé), večeře ve vlaku.

7. den (sobota)

Káhira a pyramidy v Gíze
Národní archeologické muzeum v Káhiře je jedno v největších a nejpozoruhodnějších muzeí na světě, neboť má nejstarší památky. Všechny sochy panovníků mají v obličeji výrazné egyptské rysy. Jedinou výjimku tvoří velká socha s egyptským oděvem a řeckým obličejem. Jde o sochu Alexandra Velikého. Největší a zároveň nejvzácnější část expozice zdejšího muzea je Tutanchamonův poklad. U vchodu do expozice jsou dvě Tutanchamonovi sochy ze dřeva, kde jedna jej zobrazuje jako bojovníka a druhá jako vládce míru. Většina dřevěných soch má zlatou a černou barvu. V hrobce byly také desítky malých sošek, které měly představovat faraónovy služebníky. Je tu také přenádherně vyřezávaný a barevný trůn.
Pyramidy v Gíze, které patří k jednomu z dochovaných divů světa, jsou jednou z nejslavnějších historických památek na naší planetě vůbec. V dávné minulosti bývalo toto místo monumentálním pohřebištěm významných osobností tehdejší společnosti, především pak samotných panovníků. Asi nejznámější je tzv. Cheopsova (nebo také Chufuova) pyramida, která se tyčí do výšky necelých 140 metrů. Dodnes vedou vědci diskuse o tom, jak vlastně byly takové kolosy před více než 4,5 tisíci let vůbec postaveny. Údajně byly používány válce a soustavy pák, kterými byly na sebe skládány kameny, jež pak utvořily až 6 milionů tun těžký gigant. Asi nejznámější stavbou celého komplexu je Sfinga. Tato obrovská socha ležícího lva s lidskou hlavou je strážcem tohoto zádušního místa mrtvých.

8. - 11. den (neděle - středa)

transfer do Hurgady a pobyt
V neděli přejezd do Hurgady. Ubytování v hotelu 4* a ubytování All inclusive.
Poslední den transfer na letiště.

Počasí

Hurghada

35°C Jasno

×