800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyKáhira a plavba po Nilu v Luxusním provedení

10-denní poznávací zájezd.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

Odlet z Prahy
Ubytování: Mena house Oberoi
Doprava: Let pravidelnou linkou na trase Praha - Káhira

Po odletu v půl jedenácté dopoledne pravidelnou linkou Austrian airlines z Prahy s přestupem ve Vídni a průchodem celní a pasovou kontrolou (víza v ceně zájezdu), která proběhne s VIP asistencí nás čeká transfer do Mena house Oberoi hotelu, kde budeme ubytování v luxusních pokojích, uprostřed bujné zahrady s výhledem na pyramidy. Po ubytování doporučujeme krásné hotelové Spa centrum. Noc v hotelu.

2. den

Káhira
Ubytování: Mena house Oberoi
Stravování: Snídaně, večeře

Dopoledne výlet do Sakkary, venkovní prohlídka Džosérovi pyramidy a prohlídka hrobky s náhledy do podzemních prostor. V brzkých odpoledních hodinách nás čeká návštěva Egyptského muzea, kde jsou k vidění Tutanchámonovi poklady a artefakty z jeho hrobky nebo například sál s mumiemi. Celkově nám muzeum nastíní jak vypadá egyptské historické a kulturní dědictví. Po prohlídce nás transfer odveze zpět do hotelu a v 18:00 nás opět vyzvedne a zaveze na večeři v tradičním egyptském pojetí na pětihvězdičkový parník. Kromě výborné večeře si budeme moci prohlédnout i ukázku egyptských břišních tanců. Po večeři transfer do hotelu. Noc v hotelu.

Egyptské muzeum: Muzeum, které bylo otevřeno v roce 1863 shromažďuje přes 120 000 exponátů. Největší pýchou tohoto muzea je síň s Tutanchámonovým pokladem, který ukrýval přes 1700 předmětů. Další chloubou muzea je síň královských mumií, kde v uctivém tichu spočívají mumie egyptských panovníků, například i Ramsese II. – nejdéle vládnoucího panovníka Egypta.

3. den

Káhira
Ubytování: Mena house Oberoi
Stravování: Snídaně

V brzkých ranních hodinách odjezd minibusem k Cheopsově pyramidě, zde proběhne meditace, tak dlouhá, jak to bude klientovi vyhovovat. Po meditaci následuje odvoz zpět na snídani.Dopoledne je na programu odpočinek v hotelu. Kolem jedné hodiny odpoledne následuje transfer opět k nedalekým pyramidám v Gíze, které patří k tradičním divům světa. Dále si prohlédneme muzeum sluneční bárky a samozřejmě monumentální sochu starověkého Egypta – Sfingu. Po prohlídce na Vás budou čekat přistavení koně arabského typu, na kterých podniknete zhruba půlhodinovou cestu do písečných pouštních dun, ze kterých je krásný výhled na zapadající slunce nad pyramidami. V místě pozorování je možné občerstvení. Po západu následuje opět zhruba půlhodinová cesta zpět k pyramidám a transfer zpět do hotelu.

Pyramidy v Gíze: Před necelými 5000 lety se stala Gíza pohřebištěm králů a to právě když v Gíze byly postaveny tři pyramidy – Rachefova, Menkaureova a Cheopsova, tyto hrobky zesnulých králů byly dříve střeženy kněžími, kteří každodenně předkládali mrtvému králi-bohu oběti. Vedle těchto tří pyramid jsou k vidění i menší pyramidy, kde byly pochovány královny.

Sluneční bárka: Staroegyptská pohřební loď, jejíž význam není doposud zcela jasný, archeologové mají tři řešení, buď složila jako pohřební loď zesnulého Cheopse, který na ní byl přivezen z Memfildy nebo byla uschována pro boha slunce, dále archeologové spekulují, že byla schována přímo pro zesnulého panovníka aby s ní mohl cestovat po nebesích.

Sfinga: Nejpamátnější socha starověkého Egypta měla za úkol střežit přístupovou cestu k Rachefově pyramidě. Socha, která dosahuje výšky 20 metrů, má protáhlé lví tělo, natažené tlapy a královskou pokrývku hlavy byla postavena zhruba okolo roku 2500 před naším letopočtem a vznik je připisován samotnému Rachefovi.

4. den

Káhira - Luxor
Ubytování: Parník
Stravování: Snídaně, oběd, večeře
Doprava: Přelet pravidelnou linkou Káhira – Luxor

Po snídani v hotelu následuje transfer na letiště a odlet pravidelnou linkou do Luxoru. Po příletu se vydáme do Karnaku, kde si budeme moci mimojiné prohlédnout Velkou sloupovou síň nebo například posvátné jezírko. Po prohlídce Karnaku nás transfer příletu převeze na parník, kde se ubytujeme a naobědváme. Po obědě následuje transfer k Údolí králů, kde je k vidění přes šedesát hrobek vládců Nové říše. Cestou zpět se zastavíme v Hatšepsutině chrámu, kde je pochována první vládkyně starověkého Egypta. Nabízíme i možnost zastavení v údolí královen. Po prohlídce památek následuje transfer zpět na parník a večeře na palubě lodi. Po příjezdu na Vás bude na lodi čekat občerstvení a cocktail párty při které Vás kapitán seznámí s přesným programem plavby a informacemi o parníku. Večer Vás čeká večeře a noc na parníku v soukromém kotvišti Sun Boat IV v Luxoru.

Karnak: V srdci komplexu leží Amonův chrám, který uctívá tohoto krále Bohů. Proporce a složitá dispozice chrámu jsou neuvěřitelné, neboť ke skromné budově, která byla postavena za 11. dynastie jednotliví faraónové, s cílem zanechat po sobě stopy, přistavovali další části. Díky tomu si můžeme prohlédnout například chrám Ramsese II, Chonsua anebo posvátné jezírko.

Údolí králů: Toto odlehlé místo bylo pohřebištěm králů Nové říše. Nehostinné místo bylo vybráno záměrně, neboť vládci chtěli odradit vykradače hrobů, to se bohužel nepodařilo, protože hroby byly i tak vyrabovány. Jednou z výjimek je hrobka Tutanchamóna, která byla objevena až v roce 1922. Přesto se dochovaly působivé stavby, pohřební komory anebo rituální malby, které měly usnadit vládcům posmrtný život. Celkově je k vidění 62 hrobek.

Hatšepsutin chrám: Chrám, který je vyhloubený do skály navrhnul královnin architekt v období 18. dinastie. Díky vyhloubení do skály je na chrám opravdu strhující pohled. Bohužel chrám se nedochoval v podobě, ve které byl postaven a to protože byl za dob Ramsese II. poškozen, ale především díky jeho přestavbě křesťany na takzvaný Severní klášter.

Údolí královen: Celkově je zde k vidění necelých 80 hrobek, které patří povětšinou královským manželkám a jejich dětem. Nejslavnější hrobka, která je zde k vidění, patří královně Nefertari.

5. den

Luxor-Dendera-Luxor
Ubytování: Parník
Stravování: Snídaně, oběd, večeře
Doprava: Plavba do Dendery a zpět

Dnešní den se poplavíme na sever od Luxor, do Dendery, kde nás čeká prohlídka Hathořina chrámu. Hathořin chrám s řadí k nejlépe dochovaným chrámům v celém Egyptě a prohlédneme si zde především krásné sloupoví, astronomický strop, téměř neporušené svatyně bohyň Isis a Hathory anebo krypty a komnaty které byly postaveny v dobách Cheopsových. Po prohlídce vyrazíme zpět do Luxoru, vychutnáme si oběd na palubě parníku a po návratu si prohlédneme chrám v Luxoru, který byl postaven v době panování Ramsese II. Po návratu z prohlídky následuje večeře na parníku. Noc na parníku.

Hathořin chrám: Chrám je zasvěcený bohyni rozkoše a lásky Hathoře. Tento chrám je velmi dobře zachován a to z důvodu, že byl až do konce 19. století zasypaný pískem. V chrámu jsou k vidění překrásná sloupoví, za zmínku stojí určitě i astronomický strop nebo všudypřítomné reliéfy.

Chrám v Luxoru: Chrám byl postaven za dob 18. a 19. dynastie, převládně za panování krále Amenothepa III. V průběhu staletí doznával řady změn, převážně v období nadvlády Alexandra Velikého a po té ještě ve třetím století před Kristem, kdy se do něj nastěhovali Římané. Od té doby byl chrám vydán napospas poušti, byl zasypán pískem a v roce 1881 znovu objeven.

6. den

Luxor-Edfu-Kom Ombo
Ubytování: Parník
Stravování: Snídaně, oběd, večeře
Doprava: Plavba do Edfu a Kom Ombo

Dnešní den poplujeme do Edfu, kde se nachází majestátní Horův chrám, založený Ptolemaiem III. Tento chrám ukazuje co pro Egypťany znamenalo uctívaní Bohů, neboť je opravdu impozantní. Po prohlídce pokračujeme do Kom-Ombo, kde si prohlédneme řecko-římský chrám zasvěcený dvěma bohům a to Haruerovi – bohovi slunce a Sobekovi – krokodýlímu bohovi. V chrámu je dokonce k vidění i pár mumií tohoto ještěra. Kromě samotného chrámu si zde můžeme vychutnat i krásný výhled na Nil. Po prohlídce se opět nalodíme na parník a pokračujeme v cestě. Noc na parníku.

Horův chrám: Chrám, který téměř 2000 let spočíval pod nánosy písku patří mezi největší a nejzachovalejší Ptolemajovský chrám v celém Egyptě. Chrám dostavený 1 st.př.Kr. působí daleko starším dojmem a to především proto, že jeho stavitelé se snažili napodobovat mnohem letitější faraónské chrámy. Chrám je zasvěcený Horovi, což je bůh s hlavou sokola.

Kóm Ombo: Kóm Ombo je poklidné zemědělské město ve kterém se nachází chrám, unikátní tím, že je naprosto symetrický - dva vchody, dvě kaple a dvě síně. Tato dispozice je dána tím, že je zasvěcený dvěma bohům a to Haruerovi a Sobkovi. Haruer je otec Hora, jedná se tedy opět o boha se sokolí hlavou a Sobek je bůh s hlavou krokodýla, což se připisuje dřívějšímu hojnému výskytu krokodýlů v této oblasti. Chrám byl dostaven v prvním století před Kristem.

7. den

Kom Ombo-Asuán
Ubytování: Parník
Stravování: Snídaně, oběd, večeře
Doprava: Plavba z Kom Ombo do Asuánu

Při plavbě do Asuánu nás čeká krátký výlet na motorových člunech do Chrámu Philae na ostrově Agilika. Tento chrám byl na ostrov přestěhován a pečlivě zrekonstruován z důvodu postavení Asuánské přehrady – jinak by byl totiž zatopen. Po prohlídce chrámu a po opětovném nalodění budeme pokračovat v cestě do Asuánu, cestou si budeme moci prohlédnou slavné žulové lomy, kde měl vzniknout i obrovský obelisk, který bohužel nebyl nikdy dokončen. Po příjezdu nás čeká večerní projížďka mezi Asuánskými ostrovy na felúkách. Noc na parníku.

Felúka: Malá plachetní loď s rozměry zpravidla od 6 do 9 metrů je tradiční starobylé plavidlo brázdící Nil.

8. den

Asuán–Abú Simbel-Asuán–Cairo
Ubytování: Mena House Oberoi
Stravování: Snídaně
Doprava: Let z Asuánu do Abú Simbel a zpět a následně do Káhiry

Po snídani na parníku následuje transfer na letiště, ze kterého poletíme do Abú Simbel, místa kde se nachází monumentální chrámy Ramsese II a jeho ženy Nefertari. Celému komplexu dominují čtyři sochy faraóna vytesané do kamene. Po prohlídce chrámu odlet zpět do Asuánu, ze kterého poletíme do Káhiry. Po příletu do Káhiry následuje transport zpět do hotelu Mena house Oberoi kde na nás opět budou čekat pokoje s výhledem na pyramidy.

Abú Simbel: Velký chrám v Abú Simbel byl vyhlouben do stěny ve 13. století před Kristem. Tento chrám byl postaven na počest Ramsese II., což je vidět už při příchodu, kdy návštěvníky ohromí čtyři 33 metrů vysoké sedící sochy tohoto panovníka. Účelem těchto soch bylo vystrašit případné zloděje. Oproti tomu interiér komplexu měl naznačovat spojení krále s bohem. Dále se v Abú Simbel nachází i menší chrám, zasvěcený bohyni Hathoře, který nechal Ramses II. postavit na počest své ženy Nefertari.

9. den

Káhira
Ubytování: Mena House Oberoi
Stravování: Snídaně, večeře

Po snídani transport k mešitě Sultána Hasana. Tato mešita postavena v roce 1356 je jednou z největších a nejlepších ukázek ranné Mamlúcké architektury. Po prohlídce mešity nás čeká krátká procházka na trhy v Khan el-Khalil, kde se dá koupit koření, šperky nebo například kožené výrobky. Ulice, která spojuje brány Fotouh a Zuweila a kde se trhy odehrávají se po staletí téměř nezměnila, atmosféra a prodejci jsou pořád stejní. Smlouvání je nezbytností. Po nákupech odjezd zpět do hotelu. Večer je v plánu poslední společná večeře na rozloučení. Po večeři transfer a noc v hotelu.

Mešita Sultána Hasana: Tato mešita je s délkou 150 metrů, výškou až 36 metrů a minarety 65 metrů vysokými skutečně impozantní stavbou. Stavba mešity se neobešla bez komplikací, nejen pro to, že byla financována z prodeje majetků lidí co podlehli moru, ale také díky tomu, že v roce 1361 spadnul jeden z minaretů a zabil stovky lidí. Toto dílo se pyšní nejenom impozantními rozměry, ale také skvostnými interiéry.

10. den

Káhira-Praha
Stravování: Snídaně
Doprava: Odlet pravidelnou linkou Austrian Airlines do Vídně.

Po snídani je poslední příležitost užít si příjemný bazén v hotelu, okolo poledne odvoz na letiště a ve tři hodiny odpoledne odlet pravidelnou linkou Austrian Airlines do Prahy

Cena zahrnuje:

- Letenky včetně všech tax a poplatků
- Víza a VIP asistence po příletu
- 5 nocí v Mena House Oberoi s výhledem na pyramidy
- 4 noci na palubě parníku Sun Boat IV ve standardní kabině
- Stravování dle programu
- Vstupy do všech památek dle programu
- Česky mluvícího průvodce v Káhiře
- Anglicky mluvícího průvodce při plavbě po Nilu
- Letenky do Abú Simbel a zpět
- VIP zacházení po celou dobu pobytu

Cena nezahrnuje:

- Volitelné připojištění (storno zájezdu, zavazadla, odpovědnost za škodu): 990 Kč/os
- Osobní výdaje

Poznámka:

Není žádným tajemstvím, že cena našeho zájezdu nepatří k nejnižším. Ale služby, které poskytujeme, jsou ceně minimálně adekvátní. Náš zájezd není spoután minimálním počtem účastníku, na cestu je možné se vypravit v libovolném počtu a přesto garantujeme česky mluvícího průvodce v Káhiře a anglicky mluvícího po celou dobu plavby. Také termín si můžete zvolit libovolně, jakýkoliv, který se Vám bude líbit. Dalším bodem je ubytování, které je naplánováno v těch nejluxusnějších možných podmínkách. Hotel – Mena House Oberoi v Káhiře samozřejmě poskytuje ty nejlepší možné služby, které může pětihvězdičkový hotel poskytovat a jako třešnička na dortu nabízí pokoje s výhledem na pyramidy. Není nad to se ráno probrat, roztáhnout závěsy a koukat na jeden ze starodávných divů světa. Parník na Nilu – Sun Boat IV samozřejmě nabízí luxusní kajuty, špičkovou restauraci, bar a bazén. Kromě tohoto vybavení se může pochlubit i knihovnou, kavárnou, sluneční terasou nebo například internetovým připojením po celou dobu plavby. Motto našeho zájezdu zní „méně je někdy více“ a proto trvá deset dní. Je sice pravdou, že daný program by se dal urychlit, ale my věříme, že v poklidnějším tempu si prohlídky chrámu, plavbu na Nilu a celkově celý program užijete daleko více. Určitě je důležité zmínit, že všechny transfery budou uskutečňovány pohodlným klimatizovaným minivanem, což je v egyptských podmínkách také velmi důležité. V ceně zájezdu jsou samozřejmě zahrnuty veškeré přelety včetně všech tax a poplatků.

Počasí

Ain Soukhna

30°C Jasno

Dahab

30°C Jasno

Hurghada

31°C Jasno

Káhira

33°C Jasno

Luxor

35°C Jasno

Sharm El Sheikh

27°C Polojasno

Taba

31°C Jasno

×