800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPouť za krásami Svaté země

Sharm El Sheikh • Taba • Eilat • Negevská pouš • Mrtvé moře • Massada • Ein Gedi • Qumrán • Tiberias • Galilejské jezero • Tabgha • Capernaum • Golanské výšiny • Beit Še´an • Acre • Haifa • hora Karmel a Bahajské zahrady • Caesarea • Tel Aviv • Jaffa • Jeruzalém • Eilat • Taba • Sharm El Sheikh

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1.den

odlet z Prahy do egyptského Sharm El Sheikhu, transfer do hotelu. Ubytování, večeře a nocleh.

2.den

po snídani odjezd z Sharm El Sheikhu do Taby k hraničnímu přechodu. Vyřízení vstupních formalit a přejezd přes hranice do Izraele. Cesta přes Eilat směrem na sever, během níž budete moci obdivovat kráter, který vznikl po dopadu velkého meteoritu a jenž zformoval jedinečné geologické formace a útvary. Ubytování, večeře a nocleh v kibucu Mashabei Sade.

3.den

snídaně a odjezd do Negevské pouště až k nejnižšímu bodu Země – Mrtvému moři. Výprava na Massadu k poslední pevnosti Židů v boji proti Římanům. Na vysokou horu vyjedete pomocí lanovky. Následuje návštěva jedinečné pouštní oázy a zároveň přírodní rezervace – Ein Gedi a prohlídka jeskyně v Qumránu, kde byly objeveny slavné svitky. Následně budete mít možnost relaxace a koupání v minerální vodě Mrtvého moře s blahodárnými léčivými účinky. Přejezd do Tiberiasu na ubytování, večeři a nocleh.

4.den

po snídani si vychutnáte plavbu na lodi po Galilejském jezeře. Poté budete pokračovat do Tabghy s několika veledůležitými památkami. Návštěva kostela Rozmnožení chlebů a Hory blahoslavenství s kostelem. Přejezd do známého místa poutníků – Capernaum – místa, kde Ježíš učinil několik zázraků a kde žili i apoštolové Šimon a Petr. Prohlídka antické synagogy. Dále se vydáte ke Golanským výšinám a dozvíte se o jejich geopolitické důležitosti. Závěrem dne bude cesta k Beit Še´an s římským komplexem a amfiteátrem. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

5.den

snídaně a odjezd k prohlídce města Acre, bývalého antického křižáckého města. Přejezd na jih přes největší izraelský přístav Haifa, cestou s vyhlídkou na majestátní horu Karmel. Zastávka v světoznámých Bahajských zahradách. Následuje návštěva Caesareje, která byla zbudována králem Herodem a dalších téměř 600 let hlavním městem římské provincie Judea. Prohlédnete si zde svatý grál, antické pozůstatky včetně amfiteátru. Ubytování, večeře a nocleh v Netanya.

6.den

po snídani se vydáte k dnešnímu hlavnímu městu Izraele – Tel Avivu. Jde o největší město a zároveň obchodní a kulturní centrum země. Průjezd ulicemi města a zastávka u Rabinova náměstí a starověkého přístavu Jaffa. Poté přejezd ke "Zlatému městu" Jeruzalém. Ten je dodnes nejvýznamějším místem pro židy, muslimy i křesťany. Návštěva Muzea holocaustu (Yad Vashem), krátká zastávka u budovy Nejvyššího soudu a parlamentu (Knesset). Ubytování, večeře a nocleh v Jeruzalémě.

7.den

po snídani se vydáte k bájné Olivetské hoře s překrásným panoramatickým výhledem na město. Navštívíte Getsemanské zahrady a uvidíte kostel Všech národů. Pak vstoupíte Štěpánskou/Lví bránou do Starého města. Projdete postupně obnovenou Židovskou čtvrť (uvidíte Západní zeď, chrám a další z biblických míst), spletité uličky vás povedou slavnou Křížovou cestou (Via Dolorosa) až k chrámu Božího hrobu. Po celodenní prohlídce návrat do hotelu, večeře a nocleh.

8.den

snídaně a přejezd k návštěvě oslavované hory Sion. Na toto místo zavedl Ježíš své učedníky k večeři a je zde pohřben král David. Při návštěvě těchto míst pochopíte význam a velkou úctu Židů. Odpoledne se vydáte na zhruba 10 km vzdálené palestinské území, do rodného města Ježíše Krista – Betléma. Navštívíte kostel Narození Páně, kde pocítíte neopakovatelnou atmosféru. Návrat do hotelu v Jeruzalémě na večeři a nocleh.

9.den

po snídani přejezd zpět na jih až do známého turistického letoviska na břehu Rudého moře – Eilatu. Odpoledne individuální volno. Večeře a nocleh.

10.den

snídaně a cesta k egyptské hranici v Tabě, přejezd do Egypta k oblíbenému turistickému letovisku Sharm El Sheikh. Individuální volno, večeře a nocleh.

11.den

snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

Počasí

Ain Soukhna

24°C Jasno

Dahab

26°C Jasno

Hurghada

25°C Jasno

Káhira

24°C Jasno

Luxor

23°C Jasno

Sharm El Sheikh

23°C Polojasno

Taba

26°C Jasno

×