Vyberte zemi
02.03–01.05.2021

Klášter Sv. Kateřiny

Klášter sv. Kateřiny se nachází v malém údolí ve výšce 1570 m mezi horami Gebel Músa (Hora Sinaj neboli Mojžíšova hora) a Gebel Catherine (Hora sv. Kateřiny). První příchod poustevníků do této oblasti se datuje do roku 300 po Kristu. Nadšená propagátorka křesťanství, císařovna Helena zde nechala na místě biblického tzv. zázraku hořícího keře roku 330 postavit kostel, který byl v 6. století začleněn do opevněného kláštera obehnaného 12 až 15 m vysokým žulovým valem. Uprostřed kláštera se nalézá justiniánská bazilika, jejíž dochovaná vnitřní výzdoba ze 17. a 18. století. Jednou z nejpozoruhodnějších věcí jsou tři dochované byzantské mozaiky v apsidě ze 6. století, které uprostřed zobrazují Ježíšův zázrak na hoře Tábor, vlevo Mojžíše, jenž před hořícím trnitým keřem odkládá sandály a vpravo Mojžíše přijímajícího desky desatera. Za oltářem se nachází kaple hořícího keře a v arkádové stavbě nalezneme cennou sbírku ikon a světově proslulou knihovnu.