800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPobaltí, Helsinky, Petrohrad

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Popis zájezdu

Přírodu pobaltských států i metropolí na březích Finského zálivu můžete shlédnout během jediné cesty. Poletíme do hlavního města Lotyšska Rigy a navštívíme ostrovy a národní parky na pobřeží Baltského moře. Středověké centrum estonského Tallinnu a rybářské vesničky jsou hlavním lákadlem Estonska. Přes Finský záliv se přeplavíme trajektem do Helsinek, hlavního města Finska. Do ruského Petrohradu se dostaneme vlakem a čeká nás pětidenní poznávání památek města i okolí, včetně slavných Petrodvorců a Puškina.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Rigy (podle termínu přímo nebo s přestupem). Transfer na hotel, ve kterém strávíme 2 noci.

2. den: Dopoledne nás čeká prohlídka hlavního města Lotyšska Rigy. Její středověké centrum je zapsáno v UNESCO. Při prohlídce uvidíme mj. gotický dům Černohlavců, trojici domů Tři bratři a secesní čtvrť. Z dalších míst můžeme navštívit Rižský dóm, kostel sv. Petra a jeho věž s úchvatným výhledem. Ve městě je mnoho pouličních prodavačů suvenýrů z jantaru, menších a větších tržišť, kaváren, galerií a vynikajících restaurací. Odpoledne se vydáme do národního parku Gauja připomínajícího svojí krajinou Křivoklátsko. Večer návrat do Rigy. Zájemci ještě mohou navštívit proslulý rodinný park LIDO s vyhlášenou restaurací.

3. den: Dnes pokračujeme podél pobřeží Baltského moře do Estonska. Zde se přeplavíme trajektem na malebný ostrov Saaremaa. Během podvečera si prohlédneme stylové vesničky, maják na pobřeží a biskupský hrad v Kuresaare. Pak budeme mít možnost relaxace na pláži i lázeňských procedur. Večeře je v ceně zájezdu

. 4. den: Dalšími zajímavostmi ostrova jsou větrné mlýny v Angle. Raritouje skupina kráterů vzniklých dopadem meteoritů v Kaali. Pro cestu na pevninu opět použijeme trajekt. Večer přijedeme na ubytování mimo centrum Tallinnu (2 noci). Večeře je v ceně zájezdu.

5. den: Půvab estonské metropole Tallinnu (UNESCO) si začneme vychutnávat při ranní pěší prohlídce. Ve zdejších uličkách si budete připadat, jako byste se vrátili v čase o několik staletí zpět. Projdeme sestarým hanzovním městem, které je doposud z valné části obehnáno původními mohutnými hradbami. Na hlavním náměstí uvidíme kromě radnice a měšťanských domů nejdéle fungující lékárnu v Evropě. Pak se vydáme opět na pobřeží Baltu. V národním parku Lahemaa zhlédneme původní rybářské vesničky, severskou krajinu s rašeliništi a bludnými balvany i romantická šlechtická sídla. Večeře (v ceně zájezdu) bude v místní restauraci. Později večer návrat na ubytování do Tallinnu.

6. den: Nejprve si v přístavu u památníku obětí připomeneme tragédii potopeného trajektu Estonia. Odsud dojdeme na hradní návrší Toompea, kterému vévodí majestátní pravoslavná katedrála Alexandra Něvského. Z vyhlídky shlédneme centrum města, které již budete důvěrně znát. Zde se s Tallinnem rozloučíme a nalodíme se na trajekt, kterým se dostaneme do hlavního města Finska, Helsinek. Následuje okružní jízda centrem města se zastávkami na Senátním náměstí a u Uspenské katedrály. Teplé jídlo dnes doporučujeme na trajektu nebo při individuální návštěvě pevnosti Suomenlinna (UNESCO). Pevnost se nachází na ostrově, kam se dostanete lodičkou – ta je zahrnuta v systému MHD a v létě jezdí až do půlnoci. Odjezd na ubytování mimo město.

7. den: Ráno se zastavíme u skalního kostela Temppeliaukio. Vstup nelze zaručit, otevírací doba a časy obřadů jsou pohyblivé. Zavítáme i ke stadionu, kde v roce 1952 získali své zlaté olympijské medaile manželé Zátopkovi. V odpoledních hodinách nasedneme na vlak a čeká nás přejezd finskou Karélií do ruského Petrohradu. Příjezd na večer a připojení k samostatnému zájezdu do Petrohradu.

8. den: Dnes si pěšky prohlédneme významné historické památky v centru města. Mimo jiné uvidíme budovu Admirality, která svou věží dominuje městu, Alexandrův sloup – žulový monolit na Palácovém náměstí v samém středu města, sochu cara Petra Velikého (tzv. Měděný jezdec). Z nábřeží Něvy se nám naskytne výhled na několik mostů a na Vasiljevský ostrov, kde sídlí muzea a vědecké instituty. V místech, kde hlavní petrohradské třídy (například Něvský prospekt) křižují mnohé vodní kanály, se nachází stanoviště výletních lodí. Vyvolávači stojící u lodí nebo přímo na mostech nabízejí hodinové vyjížďky po kanálech a ramenech Něvy. Z výletní lodi si můžete prohlédnout paláce stojící podél kanálů i většinu známých památek (včetně Zimního paláce, katedrály sv. Izáka, Petropavlovské pevnosti nebo budovy Admirality) z neobvyklých pohledů, což je zvláště za pěkného počasí neopakovatelný zážitek. Plavba je v ceně zájezdu.

9. den: Dnes postupně navštívíme pravoslavný chrám Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta ikon a maleb, mohutnou Kazaňskou katedrálu a katedrálu sv. Izáka, z jejíhož ochozu lze najednou přehlédnout celé město. Opravdovou perlou Petrohradu je jedno z největších muzeí na světě – proslulá obrazárna Ermitáž. Na tři miliony exponátů, mezi něž patří slavné obrazy, grafiky, rytiny, ale i sochy, ukrývá několik paláců. Největší a nejnavštěvovanější z deseti budov Ermitáže je Zimní palác. Dřívější sídlo ruských carů je úchvatným architektonickým dílem a domovem jedné z nejcennějších sbírek západoevropského umění.

10. den: Dopoledne se přesuneme autobusem na předměstí města do Puškina. Prohlédneme si tamější Kateřinský palác s parkem, který býval letním carským sídlem. Zde se nachází i světoznámá Jantarová komnata, kterou si fakultativně v případě volných míst prohlédneme. Vstup vč. agenturních poplatků stojí 600 Kč, je nutno jej závazně objednat a uhradit s doplatkem zájezdu. Po poledni přejedeme do Petrodvorce. V tomto pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá na ploše přes 800 ha, je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Mezi nimi je nejznámější Velká kaskáda se sochou Samsona bojujícího se lvem. Překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park. K večeru návrat do hotelu. Po půlnoci fakultativně vyjížďka k mostům, které se v noci zvedají, aby jimi mohly proplout velké lodě.

11. den: Posledními hlavními místy, která si podrobně prohlédneme, jsou Petropavlovská pevnost, která je nejstarší kamennou budovou ve městě. Její součástí je katedrála sv. Petra a Pavla s pozlacenou špicí. Zda budete moci navštívit nedaleko kotvící křižník Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický převrat v Rusku, není zcela jasné – v době tisku katalogu je loď čerstvě odtažena na dlouhodobou opravu. Další variantou je pak možnost prohlédnout si blízký domek Petra Velikého, v němž slavný car pobýval krátce po založení města.

12. den: Brzy ráno přesun na letiště Pulkovo, odlet do Prahy. Program jednotlivých dnů různých termínů může být upraven podle zavíracích dní či otevíracích hodin muzeí, kostelů apod.

Turistická náročnost

Zájezd je označen zelenou botičkou, což odpovídá té nejlehčí turistické náročnosti. Převaha cestování v autobuse, prohlídky měst a zajímavých míst, jedna až dvě krátké vycházky v přírodě (max. 3 hod.). Není potřeba jiná speciální obuv než boty bez podpatku.

Příplatky

- 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč
- Jantarová komnata: 600 Kč
- vízum: 1 900 Kč
- 4x večeře (v Petrohradu): 2 400 Kč

Minimální počet účastníků

třílůžkový pokoj není možný

×