Hotel a destinace
Sleva 500 Kč
Rezervujte si zájezd online a získejte
500 Kčslevu
Zobrazit všechny nabídky
Francie

Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko

   Poloha a popis

   Trasa

   Colmar • údolí řeky Doubs • Besancon • Arc-et-Senan • Dijon • Cote de Nuits • Clos de Vougeot • Route du Vin • Štrasburk

   Cena zahrnuje

   dopravu klimatizovaným autokarem • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu (s vlastním příslušenstvím) se snídaní • služby českého průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

   Cena nezahrnuje

   pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  • 1lůžkový pokoj (3 290 Kč) • vstupy a degustace

   1. den:

   odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Francie, navečer příjezd do Alsaska, do historického města Colmar – vinařského střediska Horního Alsaska. Večerní procházka historickým centrem (malebná čtvrť na řece Lauch zvaná Malé Benátky, hrázděné domy), degustace alsaského vína. Nocleh.

   2. den:

   po snídani odjezd do Eguisheim, procházka kouzelným vinařským městečkem se zachovalými středověkými uličkami a hrázděnými domy. Přejezd do kraje Franche-Comté přes Belfort, Montbéliard, údolím řeky Doubs do podhůří Jury. Plavba lodí po řece Doubs při francouzsko-švýcarské hranici k vodopádu Saut du Doubs (výška 27 m). Návštěva typické horské farmy s výrobou uzených specialit. Večerní prohlídka Besanconu, hlavního města Franche-Comté s citadelou ze 17. st. Nocleh.

   3. den:

   po snídani odjezd do královského solivaru v Arc-et-Senan (UNESCO), jako první velká realizace industriální architektury. Prohlídka solivaru s unikátní sbírkou projektů architekta Clauda Ledouxe. Zastávka ve vinařském městečku Ar­bois, proslulém mj. výrobou žlutého a slámového vína. Po degustaci vína a sýrů přejezd do Dijonu, hlavního města Burgundska, prohlídka historického centra s palácem vévodů, středověkými a renesančními budovami a církevními stavbami. Fakultativně večeře. Nocleh.

   4. den:

   snídaně, odjezd do Beaune, centra burgundského vinařství. Prohlídka unikátního středověkého špitálu Hotel-Dieu z 15. st., degustace vína v klášterním vinném sklepě. Průjezd vinařskou oblastí Cote de Nuits a Hautes-Cote de Nuits, severní částí burgundských vinic Cote d´Or, se zastávkou na degustaci cassis (likér z černého rybízu) a prohlídku zámečku uprostřed vinic – Clos de Vougeot, sídla Společenství rytířů pro degustaci vína. Návrat do Dijonu na ubytování. Fakultativně večeře. Nocleh.

   5. den:

   po snídani přejezd do Alsaska přes horský masiv Vogézy s pěknými výhledy do kraje. Po Route du Vin (cestě vína), prohlídka nejkrásnějšího vinařského městečka Riquewihr, návštěva vinného sklepa s degustací alsaských vín. Přejezd do Štrasburku. Prohlídka města (katedrála Notre-Dame, malebná čtvrť hrázděných domů Petite France). Fakultativní plavba lodí po řece Ill s výhledy na historické centrum i moderní paláce Evropského parlamentu a Rady Evropy. Individuální volno. Fakultativně večeře. Nocleh.

   6. den:

   po snídani odjezd přes Německo do ČR. Návrat ve večerních hodinách.