Zobrazit všechny nabídky
Francie

Velká cesta Bretaní - letecky


   Poloha a popis

   Trasa

   Paříž • Vitré • Roche Aux Fées • Rennes • Mont St. Michel • St. Malo • Cairn de Gavrins • Quimperlé • Concarneau • Locronan • Thégonnec • Guimillau • Cap Frehel

   Poznámka

   Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

   Cena zahrnuje

   7x ubytování v hotelu  • 7 kontinentálních snídaní  •  leteckou dopravu Praha - Paříž - Praha  • letištní taxy a poplatky  • transfer z/na letiště ve Francii  • dopravu luxusním autokarem dle programu  • služby českého průvodce  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

   Cena nezahrnuje

   pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění • 1lůžkový pokoj (4 900 Kč)

   1. den:

   odlet do Paříže (transfer v ČR viz ceník a informační servis), transfer do hotelu .

   2. den:

   snídaně, odjezd do Bretaně; Vitré – město s nejlépe zachovalým centrem – prohlídka hradeb z 15. století, exteriér hradu založeného v 11. století a procházka uličkami, ve kterých nalezneme mnoho historických domů, mezi nimi i palác slavného markýze de Sévigné; Roche aux Fées - zastávka u jedné z nejkrásnějších a největších megalitických památek sestavené z 42 kamenných bloků, z nichž některé váží přes 40 tun; Rennes, dnes hlavní město kraje Bretagne, prohlídka historického centra (hrázděné domy, katedrála sv. Petra), odjezd do hotelu.

   3. den:

   snídaně, odjezd na severní pobřeží, prohlídka „zázraku západu“ Mont St. Michel, zastávka u jednoho z největších stojících menhirů (9,4 m) na Champ Dolent; přejezd do hrazeného korzárského města St. Malo, (prohlídka hradeb a „ville close“, procházka po plážích); přejezd okolo světového unikátu - elektrárny, která zpracovává energii přílivu. Návrat do hotelu.

   4. den:

   snídaně, přejezd na jižní pobřeží; Cairn de Gavrinis, nejvzácnější megalitická památka v Bretani - pohřební monument, který má 50 m v průměru s dokonale zachovalým dolmenem v centru, který se nachází na ostrově v Morbihanském zálivu; Carnac, menhirové řady; Vannes (hradby, „Cohue“ - stará tržnice, katedrála St. Pierre), odjezd k ubytování.

   5. den:

   snídaně, dolní Bretaň - zvláštní atmosféru jižní části dolní Bretaně si zamilovali umělci francouzské avantgardy 19. století, a my ji okusíme ve zdech starobylých měst Quimperlé, Concarneau (prohlídka „La ville close“ opevněného ostrova střežícího přístup do přístavu) nebo v malebné vesnici Pont Aven (kouzelné místo rozkládající se u řeky Aven, kde na sklonku 19. století vznikla tzv. pont-avenská malířská škola, ke které patřil i Paul Gaugin). Quimper (katedrála St. Corentin s vitrážemi z 15. století; starý Quimper - náměstí Terre au Duc s hrázděnými domy a jeho okolí), během dne se také zastavíme na jednom z krásných bretaňských mysů „Pointe de Trevignon“, odjezd k ubytování.

   6. den:

   snídaně, panoramatická cesta divokým krajem západního pobřeží dolní Bretaně “Cornuaille“ až k mysu Point du Raz, kterého se obávali rybáři i námořníci plující ve vodách Atlantiku, zastávka ve městečku Locronan. Navštívíme kalvárie v Thégonnec, Guimillau; odjezd k ubytování.

   7. den:

   po snídani přejedeme k jednomu z nejkrásnějších mysů severního pobřeží, kterým je Cap Frehel - útesy se tyčí 70 m nad mořskou hladinou a je z nich krásný výhled na severní část bretaňského pobřeží, (v případě dobrého počasí přejdeme podél pobřeží k pevnosti Fort Latte), shlédneme exteriér romantické pevnosti Latte, přejezd do Paříže.

   8. den:

   transfer na letiště, odlet do ČR.