Vyberte zemi
20.06–19.08.2021

Kniha džunglí - třídenní výlet za indickými slony a tygry

1. den: Odpoledne transfer na nádraží v Margao s navazující pětihodinovou jízdou vlakem podél pobřeží až do známého náboženského centra - městečka Udupi ve státě Karnataka situovaného asi 60 km severně od města Mangalore. Transfer do jednoduchého hotelu ve městě, ubytování v účelně vybavených pokojích s příslušenstvím, bufetová večeře servírovaná u hotelového bazénu. Nocleh. 2. den: Po časné snídani odjezd minibusem úzkými silničkami do vnitrozemí. Zastávky na místech s panoramatickými výhledy na horstva a hluboká údolí jižní Indie a v typických západní civilizací dosud nedotčených vesničkách. Dojezd do vesničky Gajanur s možností vidět divoké slony ve sloním výcvikovém táboře. Pokračování do přírodní rezervace Tyavarekoppa s možností při troše štěstí uvidět tygry, lvy, buvoly a další faunu v jejich přirozeném prostředí. Návrat do hotelu, kde čeká typický vegetariánský oběd připravený z místních specialit. Pozdě odpoledne návštěva proslulé Krišnovy svatyně ve městě Udupi. Návrat do hotelu, barbecue a bufetová večeře u bazénu. Nocleh. 3. den: Časně ráno snídaně, transfer na nádraží, odjezd vlakem zpět do Margao. Odpoledne příjezd, transfer do hotelů.