800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTajemství kultur – Nepál, Bhútán, Indie

Dillí • Kathmandu • Swayambhunat • Pashupatinath • Bauddha • Bhaktapur • Bhútán/Paro • Thimpu • Drukgyel Dzong • Thimphu • Punakha • Wangdue Phodrang • Paro • Indie/Dillí • Jaipur • Amber Fort • Fatehpur Sikri • Agra • Sikandra • Dillí

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1.den

dle letového řádu odlet z ČR do Kathmandu s přestupem v Dillí.

2.den

po příletu do Kathmandu a přivítání na letišti transfer do hotelu a individuální volno na aklimatizaci a relaxaci, nocleh.

3.den

snídaně a půldenní výprava k stúpě Swayambhunath, která se tyčí na 70 m vysokém kopci nad městem. Její původní podoba představovala oheň nad lotosovým květem (nejstarší stúpa na území Nepálu). Je jedním z nejdůležitějších poutních míst, věřící ji obcházejí ve směru hodinových ručiček a roztáčejí 108 modlitebních mlýnků, které ji obklopují. Odpoledne půldenní prohlídka Pashupatinath a Bauddha. Pashupatinath je nejvýznamnějším poutním místem hinduistů v celém Nepálu. První chrám zde byl postaven již před 2000 lety a je zasvěcen Pánovi zvířat, což je jedno ze jmen boha Šivy. Následuje prohlídka Bauddha neboli Bouddanath. Tibetská stúpa na okraji Kathmandu byla vystavena před 1500 lety na obchodní trase z Tibetu do Indie. Ve zdejším chrámu se také nachází údajně největší modlitební mlýnek na světě. Návrat do hotelu a nocleh.

4.den

po snídani se vydáte k návštěvě Bhaktapuru. Bhaktapur je třetím královským městem v údolí Kathmandu. Založil jej král jménem Anand Dev Malla ve 12. stol. a je vyhlášeným městem uměleckých řemesel. Návrat do hotelu a nocleh.

5.den

snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a přelet z Kathmandu do bhútánského Paro (přelet samotný bývá zážitkem, jelikož se budete pohybovat nad nejvyšším pohořím světa – Himalájem a spatříte také stříbrné meandry řeky Pa Chu nebo majestátní pevnost Paro Dzong a rozhlednu Ta Dzong). Po vstupních formalitách transfer do Thimphu. Krátká projížďka městem. Čeká vás návštěva národního památníku Chorten s možností nahlédnout do tajů buddhistické fi lozofi e. Poté přejezd na ubytování, večeře a nocleh v Thimphu.

6.den

po snídani dokončení hlavních prohlídek města Thimphu. Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti se řadí Národní knihovna (kolekce antických buddhistických textů a manuskriptů neocenitelné hodnoty). Dále návštěva nedalekého institutu Zorig Chusum (známé jako škola umění a řemesel). Přejezd do centra města k navštěvě muzea textilu a lidového dědictví. Dále 350 let stará budova Tashicho Dzong, nynější sídlo vlády a hlavy mnišského řádu. Oběd, poté transfer do Punakha se zastávkou u Dochu-la Pass (3088 m. n.m) s překrásnými výhledy z nejvyššího bodu této silnice. Ubytování, večeře, nocleh.

7.den

snídaně a prohlídka Punakha Dzong (druhá nejstarší pevnost leží na soutoku dvou symbolických řek – řeky ženské a řeky mužské). Oběd, následuje přejezd a prohlídka Wangdue Phodrang. Transfer do Paro. V podvečer návštěva Kyichu Lhakhang – jedné z nejstarších a nejuctívanějších svatyní království. Ubytování, večeře a nocleh.

8.den

snídaně, celodenní prohlídka města a okolí Paro s obědem. Nachází se zde několik historických Dzong, neboli „opevněných klášterů“ či národní muzeum. Na samém konci údolí Paro, stojí pevnost Drukgyel Dzong (byla postavena na místě, kde Bhútánci v r. 1644 porazili Tibeťany). Postupně se vydáte k mništví Taktsang (cca 5 hodin chůze) – „tzv. hnízdo tygra“, po obědě navštívíte rozhlednu Ta Dzong (od r. 1968 je v jejích prostorách expozice Národního muzea) a den zakončíte krátkou procházkou k Rinpung Dzong. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

9.den

snídaně, v ranních hodinách transfer na letiště a přelet zpět do indického Dillí. Poté vás čeká delší přejezd do Jaipuru. Ubytování a nocleh.

10.den

snídaně a výlet do Amber Fort (Jantarová pevnost), která leží asi 12 km východně od Jaipuru a dostala svou dnešní podobu koncem 16. stol. Trůní na vysoké skalnaté hoře a z dálky zdánlivě připomíná známou dalajlámovu Potalu v tibetské Lhase. Všude po úbočích a hřebenech okolních zelených kopců se táhnou hradby se strážními věžemi. Po prohlídce návrat do Jaipuru a odpoledne city tour tzv. „Růžovým městem“ – spatříte bývalou královskou rezidenci – kouzelný a přepychový maharádžův městský palác, jehož část byla přeměněna na muzeum. Poté se vydáte do Jantar Mantar, slavné observatoře s dosud funkčními instrumenty. Návrat do hotelu a nocleh.

11.den

snídaně a odjezd do Agry. Cestou návštěva pouštního města Fatehpur Sikri, které postavit moghulský vládce Akbar v letech 1571– 1585, po 14 letech bylo náhle opuštěno kvůli nedostatku vody. Příjezd do Agry, ubytování a nocleh.

12.den

časná výprava k Taj Mahalu za úsvitu – prohlídka nejznámějšího a nejkrásnějšího skvostu Indie, mauzolea královny Mumtaz Mahal, dokončeného v r. 1653. Poté návrat do hotelu na snídani a odjezd na prohlídku pevnosti Agra Fort (vybudována byla z červeného pískovce na místě bývalého hradu a kromě hlavního opevnění je zde řada paláců a zahrad). Odjezd do Dillí. Cestou návštěva Akbarova mauzolea v Sikandře. Příjezd do Dillí, ubytování a nocleh.

13.den

snídaně, odjezd na celodenní prohlídku hlavního města Indie – Dillí (Qutub Minar, památník válečných obětí India Gate a chrámový komplex Laxminarayan, Rashtrapati Bhawan – ofi ciální rezidence prezidenta Indie, Červená pevnost, největší mešita Jama Masjid a další pamětihodnosti včetně Raj Ghatu – památníku „otce národa“ Mahátmy Gandhiho, prohlídky dle časových možností). Na závěr vaší výpravy bude připravena večeře na rozloučenou v typické restauraci (fakultativně, není zahrnuta v základní ceně). Dle letového řádu pozdní transfer na letiště v Dillí k vyřízení předodletových formalit.

14.den

odlet zpět do ČR (zpravidla časně ráno).

Počasí

Goa

25°C Slabý déšť

Kerala

29°C Slabý déšť

×