800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTo nejkrásnější z Indie

Objevte s námi to nejkrásnější z z Indie a zakuste jedinečnou vůni a atmosféru jednoho z nejstarších států.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

Odlet z Prahy.

2. den

Po půlnoci přílet do DILLÍ, transfer do hotelu, nocleh. Celodenní prohlídka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, Kutub Minar (UNESCO) – největší cihlový minaret světa. Lotosový chrám – krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájúnova hrobka (UNESCO) – jedinečná ukázka Mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov.

3. den

Přejezd do Bikanéru (cca 8 hod.). Cesta vede přes indický venkov Rádžasthánu, největšího indického státu, až k pákistánským hranicím. Rádžasthán je nazýván „pouštním státem“, ale i přesto oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.

4. den

Prohlídka radžasthánského „velbloudího“ města BIKANÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Návštěva pevnosti Džúnágarh – sídla místních maharádžů s krásnými interiéry, paláce Lálgarh s muzeem. Možnost návštěvy velbloudí farmy. Odpoledne přejezd do Džaisalmeru (cca 5 hodin), nocleh.

5. den

Navštěva „zlatého města“, které je celé vystavěno z pískovce DŽAISALMÉR – procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva paláce, džinistických chrámů a event. návštěva některého z havélí – honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hodiny) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat a nocleh v hotelu.

6. den

Po snídani odjedezd do Džódhpuru. Pokračování v cestě Rádžasthánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Nocleh v Džódhpuru.

7. den

Prohlídka Džódhpuru, „modrého města“ se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a večer navštěva místní tržnice, kde se prodává převážně indické koření. Ubytování v Džódhpuru.

8. den

Odjedezd do Udaipuru. Průjezd NP Kumbhal Garth, s prohlídkou si mohutné pevnosti s hradbami Kumbhalgarh na svazích pohoří Arávali – „Oko Méváru“. Zastávka v Ranakpuru, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžasthánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udaipuru.

9. den

Navštěva Udaipuru na jezeru Pichola. Prohlídka městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árisjkého chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Projížďka loďkou po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10. den

Cca 5 hodin přejezd do Puškaru. Volné odpoledne v Puškaru, významném poutním městě s mnoha jezery a až 400 chrámy. Nocleh ve městě.

11. den

Prohlídka města Puškar – hinduistické poutní místo ležící na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovi – Brahmův chrám. Procházka kolem posvátného Puškarského jezera. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hodiny), hlavního města státu Rádžasthán na nocleh.

12. den

Návštěva pevnosti Amber, bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. Prohlídka Džajpuru – „růžového města“ – Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18 století. Večer návštěva místní tržnice. Nocleh.

13. den

Odjedzd do Ágry (cca 5 hod). Cestou navštěva města duchů Fatéhpur Sikrí (UNESCO) – prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce. Nocleh v Ágře.

14. den

Prohlídka nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahal (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Prohlídka Ágry – bývalé sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s monumentální hrobkou sultána Akbara. Odpoledne krátký přejezd vlakem do Džhánsi, ubytování ve městě Orchha.

15. den

Prohlídka města Orchha, historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha, ubytování a nocleh.

16. den

Prohlídka města Khadžuráho (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii s nejkrásnějšími ukázkámi chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. divy Indie. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránásí.

17. den

Dopoledne příjezd do Váránasí, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka hinduistického Zlatého chrámu, Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.

18. den

Za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Následuje prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a návštěva Sarnáthu – významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat do Váránasí, nocleh.

19. den

Přelet do DILLÍ, program dle návaznosti na letový řád. Odlet do Prahy, přílet 9.3.

PROČ SI VYBRAT TENTO PROGRAM?

- získáte základní seznámení se zemí, jejími lidmi a jejich jedinečnými zvyky
- objevíte naprosté architektonické skvosty a jedinečné stavby
- budete se procházet po místech, kde kráčela nejen indická historie
- navštívíte jedno z nejstarších měst světa - Varanasi
- projížďka po řece Ganga se Vám navždy vryje do paměti
- během jednoho zájezdu navštívíte osm památek chránených UNESCO
- prižijete hluboké duchovní momenty na nejsvatějších místech naší planety
- ochutnáte vyjímečnou indickou kuchyni a tradiční indický čaj

Ke konečné ceně zájezdu lze připlatit (nepovinné příplatky)

cestovní pojištění HolidayPass včetně storna zájezdu do 80.000 Kč a nevyužité dovolené 2.023 Kč

Počasí

Margao

27°C Slabý déšť

Tiruvanantapuram

30°C Polojasno

×