Zobrazit všechny nabídky
Indonésie

Perly Indonésie - 17ti denní zájezd

   Poloha a popis

   Program zájezdu:

   1. den ODLET Z PRAHY

   Odlet z Prahy do Jakarty s přestupem.

   2. den PŘÍLET DO JAKARTY

   Snídaně. V odpoledních hodinách přílet do Jakarty. Ubytování. Volno, nocleh.

   3. den JAKARTA - YOGYAKARTA

   Snídaně. Okruh Jakartou. Transfer na letiště a odlet do Yogyakarty na ostrově Jáva. Ubytování, volno, nocleh.

   4. den YOGYAKARTA – PRAMBANAN

   Snídaně. Prohlídka města: návštěva sultánského paláce Kraton, ruin vodního paláce Taman Sari a projížďka po starém městě. Po obědě návštěva hinduistické svatyně Prambanan. Návrat do hotelu. Večer možnost fakultativně navštívit taneční představení Ramajana s večeří v Pura Wisata. Nocleh.

   5. den BOROBODUR – DIENG PLATEAU

   Po snídani prohlídka chrámu Boro - budur, největší buddhistické svatyně na světě. Po obědě se pokračuje na náhorní planinu Dieng, která patří mezi vulkanicky nejaktiv nější oblasti Indonésie. Návrat do Yogyakarty. Nocleh.

   6. den KERTOSONO – MALANG

   Po snídani odjezd vlakem do Ker to - sona, poté přestup na autobus do Ma - lan gu. Rozmanitá krajina se sopečnými úpatími a produktivními plantážemi rýže. Ubytování a nocleh.

   7. den MALANG – BROMO

   Snídaně. Prohlídka horského města Malang. Procházka po výstavním bulváru Jalan Ijen s ukázkami koloniální architektury. Návštěva ptačího a květinového trhu. Po obědě vyrazíte k sopce Bromo, po cestě zastávka na Taman safari. Nocleh.

   8. den BROMO – IJEN PLATEAU

   Časně ráno odjezd džípem na vyhlídku Penanjakan (2.770 m) na východ slunce nad sopkou Bromo, nejfotografovanější přírodní scenérii Indonésie. Cesta pokračuje jízdou na ponících k jícnu kouřícího kráteru. Návrat do hotelu. Po snídani odjezd do oblasti vulkánů Ijen ležící na východním cípu Jávy. Ubytování, nocleh.

   9. den IJEN PLATEAU – KETAPANG – BALI

   Brzy ráno odjezd džípem kolem kávovníkových a hřebíčkových stromů do vesnice Licin, která už leží v jed - nom z posledních deštných pralesů Jávy. Odtud se vydáte stezkami vyšla - pa nými nosiči síry na asi 90 minutovou túru na vrchol sopky Ijen. Na konci cesty se otevírá výjimečný pohled na kráterové jezero a na sírové stěny kráteru. Odjezd do Ketapangu na vý - chodním pobřeží Jávy a jízda trajek - tem na ostrov Bali. Následuje cesta po pobřeží jihozápadního Bali. Večer příjezd do hotelu. Nocleh.

   10. den BALI – POBYT U MOŘE

   11. den CELUK - KLUNGKUNG - BESAKIH - TIRTAGANGGA - CANDIDASA

   Snídaně. Po představení legendárního tance démonů – Barong se vydáte do městečka Celuk, které je proslulé svými šperkařskými dílničkami zpra - cováva jícími stříbro a zlato. Tropickou přírodou přijedete do města Klung - kung, kde navštívíte soudní palác Kertha Gosa. Po obědě pojedete k nejvýznamnějšímu chrámu Bali – Besakih, odkud je fascinu jící výhled na nejvyšší vulkán ostrova Gunung Agung. Podél teraso vitých rýžových polí a salakových plantáží pojedete do vodního paláce Tirtagangga s přírodními bazénky. Nocleh v Candidasa.

   12. den TANGANAN - GOA LAWAH - UBUD - KINTAMANI - LOVINA

   Snídaně. Návštěva vesničky Tanganan, kde žijí původní obyvatelé Bali, kterým se říká Agabalijci. Cesta do netopýří jeskyně Goa Lawah. Přejezd do Ubudu – centra balijského umění. Cesta horskými údolími do vesnice Kintamani, která leží na okraji kráteru sopky Penulisan. Výhled na činný vulkán Batur. Oběd. Přejezd na severní pobřeží do letoviska Lovina, možnost odpočinku a koupání na zdejších plážích s černým vulkanickým pískem. Nocleh v Lovině.

   13. den JEZERO BRATAN - TAMAN AJUN - TANAH LOT

   Po snídani možnost koupání v sirných pramenech. Dále cesta pokračuje podél rýžových polí k vodnímu chrámu kráterového jezera Bratan. Zastávka na typickém místním trhu. Po obědě prohlídka královské pury Taman Ayun ve vesničce Mengwi a prohlídka mořského chrámu Tanah Lot, který je postaven na skále čnějící z moře. Pokračování pobytem v hotelu 3*. Možnost změny hotelu v jiné části Bali nebo na Lomboku za příplatek.

   14. – 15. den POBYT U MOŘE

   16. den ODLET DO PRAHY

   Volné dopoledne. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

   17. den PŘÍLET DO PRAHY

   Cena zahrnuje

   • leteckou přepravu Praha – Jakarta – Yogyakarta a Denpasar - Jakarta – Praha s přestupem
   • letištní taxy
   • 14x ubytování se snídaní v hotelech 3* - 4*
   • 9x oběd
   • program včetně veškerých vstupů a transferů
   • místní česky hovořící průvodce (min. 16 os.)

   Cena nezahrnuje

   • vstupní vízum 1.200,- Kč, nutné 1x foto
   • turistickou odletovou taxu cca 22,- USD