Vyberte zemi
04.03–03.05.2021

KORONAVIRUS - INFORMACE O SITUACI

Často kladené dotazy

Je stále možné vycestovat na dovolenou?

Ano, na dovolenou je i nadále možné odcestovat bez dalších omezení. Z naší strany nejsou žádné zájezdy zrušeny, všechny sjednané služby zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

V usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 26. 2. 2021 č. 216 jsou stanoveny výjimky ze zákazu opustit okres (popř. hlavní město Prahu), ve kterém mají občané ČR své bydliště. Výjimkou ze zákazu je cesta za účelem vycestování z České republiky. Dle Listiny základních práv a svobod má každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, právo svobodně ji opustit.

V případě cesty mezi okresy za účelem vycestování z ČR platí povinnost prokázat se řádně vyplněným čestným prohlášením a doklady prokazujícími danou cestu (smlouva o zájezdu, letenky atp.). Formulář pro cesty mimo okres musí mít všichni cestující včetně dětí.

Nedávno jsem prodělal/a COVID. Jak je to s výjimkou v testování pro návrat do ČR?

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:

  • test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
  • vyplnění elektronického příjezdového formuláře,
  • test po příjezdu do ČR ani karanténa.

Důležité upozornění: výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR neplatí, pokud potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 vyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země. Vstupní podmínky se mohou měnit, vždy si prosím ověřte tuto informaci těsně před odjezdem/příjezdem u CK.

Požadované lékařské potvrzení v anglickém jazyce vystaví váš lékař a potvrdí v něm, že:

  • nemáte klinické známky onemocnění COVID-19,
  • prokazatelně jste prodělali onemocnění COVID-19,
  • z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
  • od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

S dotazy ohledně potvrzení se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví, které toto rozhodnutí vydalo.

Čekají mě na dovolené nějaká omezení ve sjednaných službách?

V případě, že z důvodu preventivních opatření spojených s COVID-19 dojde v místě vaší dovolené k úpravě některých sjednaných služeb, budeme vás o tom informovat ještě před zahájením zájezdu nebo vás upozorní delegát po příletu. Nemějte však obavy, ve všech případech půjde pouze o nepodstatné změny v náležitostech zájezdu, které jsou spojené se zajištěním ochrany zdraví. Tyto změny nezakládají nárok na náhradu služeb. Děkujeme za pochopení.

Máte otevřené pobočky?

Na základě usnesení vlády České republiky jsou s platností od 27. 12. 2020 všechny naše pobočky až do odvolání pro veřejnost uzavřeny.

Naše infolinka 800 22 88 33 je vám k dispozici zdarma každý den od 7 do 19:30 hodin (o víkendu od 8 do 16:30).

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttps://koronavirus.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Web Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva pro místní rozvoj:  https://mmr.cz/cs/uvod

Web Světové zdravotnické organizace (WHO): www.who.int

Bližší informace o nákaze COVID-19: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus