800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyIsland pro individuální cestovatele

Keflavík | Reykjavík | Borgardnes | Skagafjördur | Akureyri | Godafoss | Mývatn | Skútustadir | Námaskard | Dettifoss | Mödrudalur | Egilsstastadir | Djupivogur | Höfn | Bjarnanes | Vatnajökull | Jökulsárlón | Skaftafell | Svartifoss | Vík | Mýrdalsjökul | Dyrholaey | Skogafoss | Geysir | Gulfoss | Thingvellir | Aldmannagjá | Modrá laguna

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1. den: Odlet z Prahy v časných ranních hodinách, přílet do Keflavíku v dopoledních hodinách, převzetí osobního vozu na letišti. Odjezd na individuální návštěvu Islandu.  Návštěva Modré Laguny  - koupání  přírodním jezeře s neobyčejnou mléčně modrou barvou. Horké geotermální prameny nasycené minerálními solemi a silicemi vytvářejí ojedinělou kombinaci pro relaxaci a odpočinek, známé jsou i příznivé dermatologické účinky, zastávka v Grindavíku starý rybářský přístav a Krisuvíku, geotermální oblast s vývěry sirných plynů, bahenními jámami a horkými prameny.Odjezd do hlavního města Reykjavíku, ubytování a nocleh.
2.den : Snídaně, odjezd do farmářské oblasti Borgardnes, po cestě můžeme vidět jednotlivé farmy a usedlosti, údolím Skagafjörduru, oblast je proslulá chovem islandských koní, o které je velký zájem i v zahraničí, jsou výborní jako sportovní koně, nebo se využívají při honech. Zastávka se ve vesničce Glaumbaru, kde můžeme navštívit místní zemědělské muzeum. Pokračujeme dále na sever do druhého největšího města Islandu do Akureyri. Prohlídka města, mezi zajímavosti dále patří botanická zahrada a místní kostel. Možnost výletu lodičkou kolem pobřeží. Večeře a nocleh v oblasti Akureyri.
3 den: Po snídani odjezd z Akureyri, města ležícího jen kousek pod polárním kruhem, k impozantnímu vodopádu Godafoss, do nějž kdysi Islanďané naházeli sošky svých pohanských bohů, aby si je naklonili. Zamíříme do oblasti Mývatnu - Komářího jezera, přírodní rezervace s množstvím vzácných živočichů a rostlin. Uvidíme pseudokrátery Skútustadir, puklinu Grjótagjá s horkým pramenem na dně a samozřejmě nevynecháme velice živou geotermální oblast Námaskard, s četnými bahenními sopkami, výrony sopečných plynů a fascinujícími barvami, podmíněnými enormním množstvím síry a přítomností sirných a železitých minerálů. Ubytování a nocleh.
4. den: Přes Húsavík a Tjörnes do Národního parku Jökulsá a Fjöllum (Ledovcová řeka z hor), kde podnikneme několik vycházek. Ke Skále ozvěn Hljódaklettar, do zalesněné skalní podkovy Ásbyrgi a zejména k nejmohutnějšímu evropskému vodopádu Dettifoss, řítícího se obrovskou masou vody do hloubky kaňonu řeky Jokulsá. Kolem Mödrudaluru, nostalgické vesničky s drnovými domky, přes náhorní planinu Mödrudalur, napříč Jökuldalsheidi a údolím Jokuldalur do Egilsstastadiru. Ubytování, nocleh.
5. den: Snídaně,  krajinou podél východních fjordů na jih  do  Stödvarfjörduru , možnost  návštěvy  muzea kamenů Petry Sveinsdotir, vypovídající o bohatství islandského kraje. Zastavení v malebné vesničce Djupivogur s pečlivě zrestaurovanou obchodní stanicí Langabud. Černý –písek sopečného původu na plážích východního pobřeží a panorama hor, úchvatné scenérie můžeme sledovat po cestě až do Höfnu, přístavu na pevninském výběžku vybíhajícím do Velkého zálivu. Příjezd do místa ubytování,  nocleh.
6. den: První zastávka  bude u moderního kostela v Bjarnanes , cesta vede dále podél jižního úpatí ledovce Vatnajökull, třetího největšího ledovce na světě po ledovcích Antarktidy a Grónska k ledovcovému jezeru Jökulsárlón , zde si můžete udělat fantastický výlet lodí po laguně mezi plovoucími krami. Další zastávku si můžete udělat ve Skaftafellu, národním parku s proslulým vodopádem Svartifoss, dále  k obci Klausur, přejezd velkých lávových polí a písků, dostaneme se na nejjižnější bod ostrova do Víku. Malebná obec na mořském pobřeží, pod ledovcem Mýrdalsjökul s překrásným okolím a výhledy na moře. Ubytování, nocleh.
7. den: Cesta pokračuje dále na jih na výběžek Dyrholaey. Na útesech, vysoko nad pláží jsou k vidění ptačí kolonie mořských ptáků především ale papuchalků, kteří jsou symbolem tohoto ostrova. Cesta pokračuje za další zajímavostí do Skogaru a do Skogafossu a dále po trase ke „Zlatému okruhu“, zamíříme do geotermální oblasti Geysir. Pokusíme se vyfotografovat gejzír Strokkur a nespadnout do některého z bublajících jezírek, krátká procházka ke Zlatému vodopádu Gulfoss . Další zastávkou může být na vaší cestě do Reykjavíku  národní park a historické centrum ostrova Phingvellir. Zastavíme se v místech kde byl ustaven první parlament na světě, uvidíte tektonickou puklinu Aldmannagjá, v níž se od sebe vzdalují dva kontinenty Evropa a Amerika. Odjezd do hlavního města Reykjavíku. Ubytování a nocleh.
8. den: Poslední den na podivuhodném ostrově můžete věnovat prohlídce hlavního města  můžete vidět známou "Perlu", vodárna tyčící se nad městem s vyhlídkovou restaurací a terasou, největší islandský kostel Hallgrímskirkja, radnici s plastickou mapou ostrova, dům Höfdi, přístav i sochy slavných Vikingů, líbit se vám bude i skansen Árbaer s původní islandskou architekturou. . Možnost výletu lodičkou s pozorováním velryb nebo návštěva farmy v okolí, kde chovají islandští koně, možnost  a  projížděk. Ubytování a nocleh v hotelu.
9. den: Snídaně, odjezd na letiště, odevzdání vypůjčeného auta a dokladů,  odlet do ČR.

×