Zobrazit všechny nabídky
Itálie

Antika a renesance


  Poloha a popis

  1. den

  Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

  2. den

  Prohlídka Verony – náměstí Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori, kde v okolí naleznete známé paláce a památky – Casa di Giulietta, Archa Scaligere, Palazzo della Regione, Loggia del Consiglio. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný program s možností koupání, večeře.

  3. den

  Snídaně. Návštěva Perugie – prohlídka historického centra – fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino. Prohlídka poutního místa Assisi – basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara. Návrat na ubytování, večeře.

  4. den

  Snídaně. Návštěva Ravenny – hlavní město Západořímské říše. Mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky. Prohlídka města Faenza, slavného již od středověku díky své keramice s návštěvou jedné ze zdejších vyhlášených keramických dílen. Večer návrat na ubytování, večeře.

  5. den

  Snídaně. Prohlídka proslulého Loreta. Zastávka ve středověkém městě Gubbio a ze starověku známého města Urbino. Večer návrat na ubytování, večeře.

  6. den

  Snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Rimini – Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most. Návštěva místního hlavního trhu. Prohlídka San Marina. Zastávka ve sklípku s degustací místních vín a produktů. Večer návrat na ubytování, večeře.

  7. den

  Snídaně. Návštěva Bologni – prohlídka historického centra – šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita. Návrat na ubytování, večeře.

  8. den

  Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.

  9. den

  Snídaně. Přejezd do Chioggi. Odsud výlet lodí do Benátek, celodenní prohlídka – náměstí a chrám sv. Marka, Dóžecí palác a blízký Most vzdechů, překrásné kostely Santa Maria Gloriosa dei Frari nebo Ss. Giovanni e Paolo, individuálně můžete zhlédnout významná muzea a obrazárny jako Scuola di San Rocco nebo Galleria dell Accademia. Návrat lodí do Chioggi, večer odjezd do ČR.

  10. den

  Návrat v ranních hodinách.

  Cena zahrnuje

  7 nocí s polopenzí v hotelu 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu luxusním autobusem, průvodce.

  Cena nezahrnuje

  Komplexní pojištění 300 Kč, pobytová taxa cca 1,5 EUR / den (platba v místě pobytu).