800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyŘím a zelené srdce Itálie Umbria

Řím • Orvieto • Todi • Perugia • Assisi • Trasimeno • Florencie

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

odjezd z ČR v dopoledních hodinách.

2. den:

celodenní prohlídka Říma s návštěvou nejvýznamnějších památek. Koloseum, Pantheon, Forum Romanum, náměstí Navona se známou Fontánou čtyř řek. Nezapomenutelná atmosféra v okolí Španělských schodů. Pokud si budete chtít zajistit opětovný návrat do Říma, vhoďte minci do nedaleké Fontány di Trevi. Zastávka na Benátském náměstí s památníkem krále Viktora Emanuela II. a v pozoruhodném kostele Santa Maria in Cosmedin. Nocleh.

3. den:

snídaně, prohlídka Vatikánu. V odpoledních hodinách přejezd do města Orvieto. V okolí města se pěstuje vynikající víno. Nejstarší památkou v Orvietu z doby etruské jsou zbytky chrámu Tempio del Belvedere a etruská Nekropole. Procházka kolem nejkrásnějších památek Duomo – orvietská katedrála, kostel San Giovenale, Papežský palác, Palazzo del Capitano, Pizza delle Repubblica. Přejezd do městečka Todi. Město je obklopeno trojí téměř úplně zachovanou hradbou – středověkou, římskou a etruskou. Většina památek je soustředěna kolem náměstí Piazza del Popolo. Procházka a přejezd na ubytování. Nocleh.

4. den:

snídaně, přejezd do Assisi. Malebné historické městečko proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi jako poutní místo a turistické středisko. Městu vévodí mohutný gotický kostel svatého Františka s klášterem, dále barokní poutní kostel Santa Maria degli Angeli, katedrála San Rufi no, Piazza delle Commune, v bývalém římském fóru, stojí kostel Santa Maria sopra Minerva. Procházka historickým centrem. Odjezd do hlavního města Umbrie do Perugie. Perugia je významné historické a umělecké centrum regionu. Procházka městem. Nejznámější památky: katedrála sv. Vavřice a Herculana, Fontana Maggiore z let 1277–1278 od Nicolo a Giovanni Pisana, Palazzo dei Priori, mohutná radnice, Bazilika San Domenico s cennou renesanční výzdobou, starokřesťanský centrální kostel Sant´Angelo (kolem roku 500) s antickými sloupy, templářský kostel San Bevignate. Přejezd na ubytování. Nocleh.

5. den:

snídaně, zastávka u jezera Trasimeno a odjezd do Florencie. Prohlídka této renesanční klenotnice, např. Palazzo Medici, Riccardi, sídlo tohoto významného rodu, Medicejská kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, dominikánský klášter, kaple sv. Antonína, gotický dům S. Maria del Fiore, největší církevní památka ve městě, baptisterium, Rajská brána, Gotická kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radnice, Pantheon ze 13. stol., gotický a renesanční interiér, kostel Santa Croce, hrobka Michelangela. Ponte Vecchio, most přes řeku Arno z roku 1345, pozdně gotické a renesanční domy a paláce. Ve večerních hodinách odjezd ČR.

6. den:

příjezd do ČR v poledních hodinách.

Povinné příplatky

místní pobytová taxa 3/4 EUR/osoba/noc

Počasí

Řím a okolí

25°C Jasno

×