800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinySicílie

Palermo | Monreale | Liparské ostrovy | Etna | Taormina | Syrakusy | Agrigento | Catania

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Základní cena zahrnuje

- leteckou dopravu Praha – Catanie – Praha včetně tax a příplatků (s přestupem v Římě nebo v Miláně)
- dopravu klimatizovaných autokarem dle programu zájezdu
- 5 noclehů v hotelech**/*** s rozšířenými kontinentálními snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
- průvodce po dobu zájezdu
- výlet na Liparské ostrovy
- zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách přes Řím nebo Miláno do Catanie – metropole pod Etnou s řadou barokních staveb, transfer z letiště, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, večerní prohlídka města s průvodcem.
2. den:  Po snídani odjezd do nedalekého městečka Taormina, úchvatně situovaného nad písečnými plážemi moře a pod Etnou, s nejvěhlasnější historickou památkou – řeckým a Římany dokončeným divadlem. Odeon, Palazzo Corvaia, Dóm… a řada dalších památek jsou trvalými magnety pro návštěvu tohoto města. Odjezd k největší a dosud aktivní evropské sopce Etně, výlet na část sopky, volno, přejezd na východní pobřeží ostrova, Syrakusy – poloha města rozloženého částečně na pevnině a Staré město na ostrově Ortigia a řada památek – Dóm – původně Athénin chrám a jeho přilehlé náměstí, řecký a římský amfiteátr, řada paláců a středověkých uliček dávají městu jedinečnou atmosféru a činí jej jedním z nejnavštěvovanějších míst na Sicílii, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Agrigenta – návštěva Údolí chrámů patřící k nejpůsobivějším komplexům starořeckých staveb mimo území Řecka. Devět, z původních deseti, dochovaných chrámů – Hefaistův, Heraklův, Dia Olympského… částečně poničených Kartaginci a křesťany dnes tvoří jednu z nejpůsobivějších scenérii antických památek vůbec, přejezd k jižnímu přímořskému letovisku Selinunte, kdysi řecké kolonii dobyté a zničené Kartaginci, prohlídka obrovského archeologického naleziště s pozůstatky mnoha starověkých chrámů, z nichž některé patřily k nejvěhlasnějším jaké Řekové stavěli. Přejezd do Segesty, zastávka u nedokončeného řeckého chrámu s ruinami antického divadla poskytujícímu úchvatný výhled do okolí, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Monreale – návštěva jedné z nejvýznamnějších normanských památek na Sicílii, dóm založený koncem 12. stol. s unikátními interiéry od sicilských a byzantských mistrů a nádherným klášterním dvorcem, odjezd do Palerma – prohlídka přístavního města se směsicí orientálních a evropských vlivů, naprosto ojedinělou koncentrací architektury od islámské po secesní, řada přepychových paláců a kostelů, bludiště středověkých čtvrtí i klidná místa k odpočinku. Dóm, Palazzo Reale, kostel Santa Caterina s fontánou Pretorio, Piazza Quatro Canti… Odjezd do přímořského letoviska Cefalu, krátká zastávka k prohlídce městečka proslaveného mj. normanských dómem ze 12. stol., odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani celodenní lodní výlet po Liparských ostrovech – nejatraktivnější část zájezdu. Nalodění v Milazzu, odplutí k prohlídce největšího a nejnavštěvovanějšího ostrova Lipari s malebným přístavem. Panoramatická okružní jízda autokarem po ostrově s průvodcem. Návrat do přístavu, přejezd lodí na vulkanicky činný ostrov Vulcano se stále doutnajícím kráterem, černými sopečnými plážemi a termálním sirným bahenním jezírkem s vodou 34°C teplou a léčivými účinky, individuální volno k odpočinku, možnost koupání v moři nebo v jezírku… Návrat do přístavu Milazzo, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani individuální volno v Catanii k prohlídkám pamětihodností a nákupům… V poledních hodinách transfer na letiště a odlet přes Řím do Prahy.
Fakultativně:
6. - 7. den: Individuální pobyt v přímořském letovisku Giardini Naxos, ubytování.
8. den: Dopoledne individuální pobyt v přímořském letovisku Giardini Naxos. V poledních hodinách transfer na letiště v Catanii a odlet přes Řím do Prahy.

Naše tipy pro správnou volbu

- bohatý a náročný program - pohodlí letecké dopravy

Poznámky k dopravě

Je potřeba počítat s menší částkou na případnou dopravu MHD z důvodů mimořádných situací v metropolích (dopravní situace, počasí apod.).

Počasí

Sicílie

24°C Jasno

×