Vyberte zemi
01.11–31.12.2020

ITQ Standard – Mezinárodní standard kvality cestovních služeb

ITQ standard
  • Cestovní kancelář FISCHER jako první v ČR přinesla transparentní systém kompenzací za ztrátu radosti z dovolené
  • Odškodnění až do 100 % ceny zájezdu
  • Jednoduchý postup případné reklamace dovolené

Pro vaši dovolenou plnou zážitků se vždy snažíme vybírat jen kvalitní služby, na které se můžete spolehnout. Pokud by se i přesto v průběhu vaší dovolené vyskytly odchylky od sjednaných služeb, poskytneme vám kompenzaci, která může být až 100 % ceny zájezdu.

International Travel Quality Standard (ITQ Standard) se vztahuje na všechny námi nabízené destinace a služby pod značkou FISCHER a zaručuje vám garanci úrovně služeb zakoupeného zájezdu spolu s jednoznačně vymezenou kompenzací v případě nesplnění některé z poskytovaných služeb.

ITQ Standard - jak postupovat

Pro využití reklamace pomocí ITQ Standardu postupujte takto:

  1. Zjistíte-li nedostatky, neprodleně kontaktujte delegáta
  2. Poskytněte delegátovi součinnost při sepisování protokolu
  3. Pokud je to možné, doložte fotodokumentaci závady
  4. Reklamujte vadu již v průběhu dovolené
  5. V destinacích, ve kterých není k dispozici česky mluvící delegát Cestovní kanceláře FISCHER prosím neprodleně kontaktujte pracovníky zákaznické linky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. na tel. čísle + 420 800 12 10 10, aby mohlo být zabráněno škodě.

Kdy máte nárok na odškodnění?

Kompenzace se týká například nedostatků ve vybavení pokoje nebo hotelu, změny v typu stravování aj. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50% z ceny zájezdu, přiznáme vám dodatečný nárok na kompenzaci „ztráty radosti z dovolené“.

V případě vzniku vad definovaných v ITQ standardu v průběhu vaší dovolené, kontaktujte delegáta naší cestovní kanceláře. Delegát posoudí, zda je stížnost oprávněná a následně s vámi sepíše protokol o vadě, který následně zašle na centrálu naší cestovní kanceláře k vyřízení.

Poté vám vrátíme procentuální podíl ze základní ceny zájezdu v závislosti na době, po kterou problémy přetrvávaly. Pro vaši představu, pokud například neteče voda déle jak 3 hodiny po dobu dvou dnů, dostanete 15 % z ceny zájezdu, resp. poměrnou část za dva dny. Pokud tedy byla základní cena zájezdu například 20 000 korun na 10 nocí, vrátíme vám 600 korun.

Standardní doba vyřízeni reklamace je podle zákona 30 dni od převzetí reklamace zástupcem cestovní kanceláře (delegátem).

Dokumenty ke stažení