800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyBiblická země zaslíbená

15-denní zájezd

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1.den

Odlet z Prahy do Tel Avivu. Antické město Cesarea s římským divadlem a akvaduktem, Haifa svatyně univerzální víry bahájí, hora Carmel a podzemní město křižáků Akko s arabskou současností. Veřeře a nocleh.

2.den

Odlet z Prahy do Tel Avivu. Antické město Cesarea s římským divadlem a akvaduktem, Haifa svatyně univerzální víry bahájí, hora Carmel a podzemní město křižáků Akko s arabskou současností. Veřeře a nocleh.

3.den

Snídaně. Starověké pohřebiště Bet Shearim, prohlídka baziliky Zvěstování Panny Marie v Nazarethu Ginnosar s muzeem člunu z doby Ježíšovy, lázeňské město Tiberias ležící na břehu Galilejského jezera. Večeře a nocleh.

4.den

Snídaně. Hora Blahoslavenství, biblické místo zázraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha, Kafarnaum místo Ježíšova kázání. Přejezd Golanských výšin s vyhlídkou na Sýrii. Přírodní rezervace u pramene Jordánu Banyas a ortodoxní židovské město Safed. Večeře a nocleh.

5.den

Snídaně. Mozaiky v lázních Hammat Tiberias, Yardenit novodobé místo křtů ve vodách Jordánu, křižácký hrad Belvoir, antická lokalita s divadlem Bet Shean, příjezd do Jeruzaléma. Večeře a nocleh.

6.den

Snídaně. Jeruzalém – okruh po Starém městě, Damašská brána, via Dolorosa a Chrám sv. Hrobu, Muristan, Davidova ulice s tržnicí, Chrámová hora s Omarovou mešitou, Zeď Nářků, Židovská čtvrť a Cardo, Davidovo Město s vyhlídkou. Večeře a nocleh.

7.den

Snídaně. Olivová hora, Getsemanská zahrada, místo poslední Ježíšovy večeře hora Sion, Davidův hrob a kostel Zesnutí Panny Marie, hrob Oskara Schindlera. Možnost návštěvy Izraelského muzea s rozsáhlými sbírkami včetně kumránských svitků, večerní moderní část města Ben Yehuda Street. Večeře a nocleh.

8.den

Snídaně. Chagallova okna v Hadass. Přejezd do Betléma, prohlídka chrámu Narození Páně a Mléčné jeskyně. Večeře a nocleh.

9.den

Snídaně. Jeruzalém – menora u Knessetu a památník holocaustu Yad Vashem. Přejezd k Mrtvému moři, místo nálezu biblických svitků Kumrán a pouštní NP En Gedi. Veřeře a nocleh.

10.den

Snídaně. Pevnost z doby krále Heroda Massada, koupání v Mrtvém moři, přejezd Negevskou pouští k Rudému moři do Eilatu. Večeře a nocleh.

11.den

Snídaně. Dopoledne výlet do NP Timna, odpoledne volno na pláži. Večeře a nocleh.

12.den

Snídaně. Celodenní výlet do jordánské Petry. Večeře a nocleh.

13.den

Snídaně. Volný den u Rudého moře s individuálním programem . Fakultativně možnost návštěvy podmořské korálové observatoře, koupání a šnorchlování na Korálové pláži, delfinárium nebo návštěva beduínú. Večeře a nocleh.

14.den

Snídaně. Micpe Ramon s vyhlídkou na největší kráter světa, starobylé pouštní město Nabatejců Avrat. Tel Aviv – Bílé město a starobylé přístavní město Jaffa se čtvrtí umělců. Přejezd na letiště Ben Gurion a odlet do Prahy.

15.den

Přílet do Prahy časně ráno.

Počasí

Eilat

24°C Jasno

×