800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyGrand tour Izraelem

Tel Aviv • Caesarea • Galilejské jezero • Tabgha • Capernaum • Yardenit • Jeruzalém • Betlém • Qumrán • Massada • Ein Gedi • Mrtvé moře • Eilat • plavba po Rudém moři • Jordánsko – Petra (fakultativně) • Tel Aviv

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

 dle letového řádu odlet z Prahy (zpravidla večerní či noční let).

2. den:

 přílet v ranních hodinách do Tel Avivu. Cesta podél pobřeží s návštěvou římského amfiteátru v Caesareji, cesta do přístavu Haifa, největšího přístavu v Izraeli. Výhled na chrám víry Bahai a jeho krásné zahrady. Dále uvidíte podzemní křižácké město Akko, hora Karmel, odpolední příjezd do Tiberiasu na břehu Galilejského jezera. Večeře a nocleh.

3. den:

 snídaně. Projížďka po jezeře na lodi, návštěva Tabghy (kostel Rozmnožení chlebů a kostel Petrova primátu), Capernaum (místo několika zázraků, jež učinil Ježíš), Hory Blaženství. Návštěva Yardenitu (místo pravděpodobného Ježíšova křtu). Večeře a nocleh Tiberiasu.

4. den:

 snídaně a přejezd Jordánským údolím do Jeruzaléma. Prohlídka Jeruzaléma (Olivetská hora, Getsemanské zahrady, hradby, kostel Národů, Chlévská brána, Zeď nářků, muslimská čtvrť, Via Dolorosa, chrám Božího hrobu,…). Procházka Židovskou a Arménskou čtvrtí. Ubytování v hotelu v Jeruzalémě, večeře a nocleh.

5. den:

 po snídani následuje přejezd do Betléma (chrám Narození Páně, Pole pastýřů, náměstí Jestlí), pokračování do čtvrti Ein Kerem, místa narození sv. Jana Křtitele, a prohlídka zdejšího chrámu. Návrat do Jeruzaléma. Večeře a nocleh.

6. den:

 snídaně. Volný den v Jeruzalémě. Projděte si znovu staré uličky a vydejte se po stopách Křížové cesty. Večeře a nocleh.

7. den:

 snídaně a projížďka západem města (Parlament, hora Herzel) až k muzeu holocaustu Yad Vashem (muzeum včetně největšího a nejobsáhlejšího archívu dokumentů o holocaustu na světě). Odpoledne cesta do čtvrti Jaffa v Tel Avivu a její prohlídka. Večeře a nocleh v Jeruzalému.

8. den:

 po snídani odjezd k Mrtvému moři, zastávka v Qumránu (naleziště biblických svitků). Lanovkou vyjedete na Massadu (návštěva opevněné pevnosti krále Heroda), přírodní rezervace Ein Gedi (dle možností prohlídka kibucu Arad, kde se vyrábí kosmetika z minerálů z Mrtvého moře). Možnost koupání a relaxace v Mrtvém moři. Večeře a nocleh.

9. den:

 snídaně, volné dopoledne u Mrtvého moře a odpoledne přejezd do oblíbeného turistického letoviska Eilatu. Okružní jízda Eilatem. Večeře a nocleh.

10. den:

 snídaně, volný den v Eilatu, fakultativně možnost zúčastnit výletu do podmořské observatoře, užít si šnorchlování v Rudém moři, nebo plavbu po Rudém

11. den:

 snídaně, volný den v Eilatu, fakultativně doporučujeme účast na výletu do slavné jordánské Petry a návštěvu tohoto mystického skalního města. Večeře, nocleh v Eilatu.

12. den:

 snídaně. Dopoledne odjezd směrem do Tel Avivu, zastávka v Národním parku Timna. Příjezd do Tel Avivu, večeře a nocleh.

13. den:

 dle letového řádu odlet zpět do ČR.

Počasí

Eilat

21°C Skoro jasno

×