800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupiny



Okruh Izraelem a Jordánskem

10-denní poznávací zájezd po Svaté zemi s návštěvou Jordánska.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program zájezdu:

1. den:

odlet z Ostravy do Tel Avivu, transfer autobusem do Betléma. Večeře a 1. nocleh v Betlémě.

2. den:

snídaně, prohlídka Betléma chrám Narození Páně místo narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, Mléčná jeskyně. Odpolední prohlídka Jeruzaléma, města které považují tři velká náboženství (křesťanství, judaismus, islám) za svaté Staré Město, Křížová cesta Via Dolorosa, bazilika Svatého hrobu, ležící na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu (místo ukřižování Ježíše Krista). Přechod k Chrámové hoře, jejíž část západní stěny tvoří Zeď nářků, nejsvatější místo na naší planetě, kde budete moci vložit své přání mezi její kameny. Na vrcholu hory stojí Skalní dóm, mešita Al-Aksá a řada dalších menších staveb. Posléze procházka po poslední cestě na horu Sión. Večeře a 2. nocleh v Betlémě.

3. den:

snídaně, odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města Betfage. Návštěva Olivové hory. Na jejím západním svahu se nachází největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí hory jsou Getsemanské zahrady, kde se podle tradice Ježíš Kristus zdržoval před svým ukřižováním. Dominantou zahrad je Chrám národů. Prohlídka kostela Pater Noster Otčenáš Dominus Flevit a kostela Hrobu Panny Marie. Večeře a 3. nocleh v Betlémě.

4. den:

snídaně, odjezd na krátkou prohlídku kulturního a ekonomického centra Izraele. Následuje přesun do Galileje. Návštěva Haify, centra izraelského průmyslu a největšího přístavu Izraele. Toto město bylo vystavěno na úpatí hory Karmel. Prohlídka komplexu kláštera Stella Maris a světoznámých Bahajských zahrad. Pokračování do Nazaretu, kde se nachází množství významných křesťanských poutních míst. Návštěva baziliky Zvěstování stojící na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše. Večeře a 4. nocleh v Tiberias.

5. den:

snídaně, program u Galilejského jezera: Hora Blahoslavenství (pahorek nad jezerem, místo Kristova kázání na hoře s kostelem uprostřed nádherné vegetace), Kafarnaum (dům sv. Petra), Tabgha (bazilika Rozmnožení chlebů a ryb s vzácnými mozaikami z 5. století), kostel Primátu sv. Petra. U jezera možnost zakoupení obědu tradiční ryby sv. Petra. Odpolední výjezd na Golanské výšiny. Večeře a 5. nocleh v Tiberias.

6. den:

snídaně a odjezd do Jordánska. Návštěva města Gerasa (Jerash), kterému se přezdívá Město 1000 sloupů, dále návštěva Madaby města proslulého svými mozaikami. Následuje cesta do hlavního města Jordánska Ammánu, prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno, ubytování, večeře, nocleh.

7. den:

snídaně, pokračování prohlídky Ammánu amfiteátr, Odeon, Citadela, palác El Quasr. Odjezd na biblickou horu Nebo nad údolím Jordánu, kde údajně Mojžíš spatřil Zaslíbenou zemi. Následuje cesta do impozantní Petry, ubytování, večeře, nocleh.

8. den:

snídaně, prohlídka Petry, hlavní město bývalého Nabetajského království, města vytesaného do skály (královské hrobky, pokladnice, římské divadlo, klášter) a města zapsaného do novodobých divů světa. Odpoledne odjezd do Izraele a přímořského města u Rudého moře Eilat. Ubytování, večeře, nocleh.

9. den:

snídaně, odjezd do Jericha, fakultativně možnost návštěvy Masady a Qumránu (podmínkou je 100% účast, vstupné cca 33 EUR), dále zastávka u Mrtvého moře, návštěva Jericha – nejstaršího města na světě, ubytování, nocleh.

10. den:

snídaně, transfer na letiště v Tel Avivu a odlet do Ostravy.

Ubytování:

3× hotel 3* v Betlému, 2× hotel 4* v Tiberias, 1× hotel 3-4* v Ammánu, 1× hotel 3-4* v Petře, 1× hotel 3* v Eilatu, 1× hotel 5* v Jerichu ve dvoulůžkových pokojích.

Stravování:

9× polopenze na okruhu v Izraeli a v Jordánsku

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu Bratislava - Tel Aviv - Bratislava
- transfer z Ostravy do Bratislavy a zpět
- okruh autobusem po Izraeli a Jordánsku
- 9× ubytování s polopenzí na okruhu v Izraeli a Jordánsku
- hraniční poplatky a vízum do Jordánska
- vstupné do Petry
- průvodce na okruhu
- transfery
- základní pojištění
- letištní taxu a služby
- bezpečnostní taxu a palivový příplatek.

Cena nezahrnuje:

- rozšířené pojištění včetně storna zájezdu za 290 Kč / osoba / pobyt a případný palivový příplatek
- fakultativní vstupy a místní poplatky v celkové částce cca 70 USD (případně dalších 33 USD za Masadu a Qumrán)
- které se hradí na místě přímo místnímu průvodci.

Počasí

Eilat

34°C Jasno

×