800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyOkruh přes Rudé moře do Jordánska a Izraele

Taba | Aqaba | Mrtvé moře | Ammán | Jerash | Jeruzalém | Betlém | Nazaret | Tiberias | Madaba | Kerak | Petra | Wadi Rum

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program zájezdu

1. den:  Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu, ubytování a volno s možností koupání a odpočinku, večeře a nocleh v hotelu.

2. den:  Časně ráno snídaně a odjezd do přístavu, následuje plavba lodí do jordánského města Aqaba a odsud pokračování k Mrtvému moři - unikátní slané jezero, které se nachází na hranicích Jordánska a Izraele, jeho voda je tak slaná, že vás udrží na hladině bez vašeho vlastního úsilí, a díky vysoké koncentraci minerálů má léčivé účinky. Volno s možností koupání a relaxace, pozdní oběd. Dále pokračování do Ammánu. Večeře a nocleh v hotelu.

3. den:  Po snídani v hotelu odjezd k návštěvě římských rozvalin města Jerash, kde uvidíte mj. Vítězný oblouk, Diův cgrám, oválné fórum či amfiteátr. Pokračování k prohlídce hradu Ajloun. Návrat zpět do Ammánu, večeře a nocleh v hotelu.

4. den:  Snídaně, překročení izraelských hranic a odjezd do Betléma - návštěva chrámu Narození páně, dále pokračování do Jeruzaléma přes Olivetskou horu, odkud je nádherný výhled na celé Staré Město. Návštěva Getsemanské zahrady, kde Ježíš strávil poslední noc před svým zatčením. Následuje prohlídka Starého města, kde uvidíte mj. Zeď nářků, Via Dolorosa a dojdete až k chrámu Sv. hrobu. Po obědě návštěva hory Sion s hrobkou krále Davida. Večeře a nocleh v hotelu.

5. den:  Po snídani odjezd do města Tiberias se zastávkou v Nazaretu, cesta vede okolo západního břehu Genezaretského jezera. Dále návštěva Kány Galilejské, kde Ježíš vykonal svůj první pozemský "Zázrak proměny vody ve vínoů, pokračování do Tabghy, kde se odehrál „Zázrak dělení chleba a ryb“. Následuje odjezd do Galileje, návštěva Capernaum - biblického města, místa častého pobytu Ježíše a místa narození apoštola Petra a hora „Blahoslavení“, odkud kázal Ježíš zástupům. Volno na oběd a před odjezdem do jordánského Ammánu okolo východního břehu Genezaretského jezera návštěva Yardenitu, místa křtu Ježíše Krista Janem Křtitelem u řeky Jordán. Večeře a nocleh v hotelu.

6. den:  Po snídani odjezd do Madaby - města proslulého svými mozaikami, dále prohlídka posvátné hory Nebo, odkud Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi. Návštěva křižáckého hradu Kerak a pokračování do města Petra, kde následuje večeře a nocleh v hotelu.

7. den:  Snídaně a odjezd k prohlídce skalního města Petry s možností jízdy na koni. Nejslavnější pamětihodnost Jordánska představují ruiny nabatejského sídelního města, vybudovaného ve 3. stol. př. Kr. ve skalnatých útesech, mj. uvidíte pokladnici El Khazne, královské hrobky, římské divadlo a kolonádu. Zájemci jistě nevynechají výstup k majestátní hrobce Monastery v horách nad Petrou. Následuje oběd v Petře. Pokračování do jedinečné pouště Wadi Rum, na programu je jeep safari v poušti. V podvečerních hodinách odjezd do Aqaby, transfer do přístavu a plavba lodí zpět do egyptské Taby, večeře a nocleh v hotelu.

8. den:  Snídaně, dle letového řádu volno, transfer na letiště v Tabě a odlet do ČR.

Naše tipy pro správnou volbu

atraktivní program | návštěva hlavních pamětihodností Izraele a Jordánska v rámci jednoho zájezdu | vstupy dle programu v ceně

Počasí

Eilat

27°C Jasno

×