800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyStránky z Bible

Tel-Aviv • Jeruzalém • Betlém • Massada • Mrtvé moře • Beit She´an • Jardenit • Galilejské jezero • Capernaum • Banias • Nazareth • Caesarea • Tel-Aviv

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den:

 odlet z Prahy (zpravidla večerní či noční let).

2. den:

 časný přílet do Tel-Avivu. Po přivítání na letišti následuje krátká prohlídka Jaffy, dále přejezd do Jeruzaléma a projížďka jeho západní částí (Parlament, hora Herzel). Ubytování, večeře a nocleh v Jeruzalémě.  

3. den:

 po snídani výstup na horu Olivetskou, kde byl Ježíš vzat do nebe. Olivovníky zde jsou ještě z dob biblických. Palmovou cestou sestup do Getsemanské zahrady. Chlévskou bránou vstoupíte do Starého města a navštívíte známou Zeď nářků, kde můžete nechat své přání. Dále budete pokračovat do muslimské čtvrti. Dále se vydáte ke Chrámové hoře, kde stál Herodův chrám. Kostel sester sv. Anny. Spletitými uličkami Starého města (Via Dolorosa) vás tato křížová cesta se 14 zastaveními zavede až k místu ukřižování – Golgotě. Chrám Božího hrobu – místo naplnění Ježíšova osudu. Procházka židovskou a arménskou čtvrtí s malými obchůdky a svérázným způsobem života. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

4. den:

 snídaně. Přejezd do 11 km vzdáleného Betléma, rodiště krále Davida i Ježíše Krista. Prohlídka chrámu Narození Páně, postaveného císařem Konstantinem. Chrám stojí na místě, kde Marie při kojení ztratila kapku mléka, načež se stěny jeskyně rozzářily do oslnivé bílé barvy. Cesta do Ein Kerem, kde uvidíte kostel sv. Jana Křtitele. Návrat do Jeruzaléma a cesta západní částí města včetně návštěvy památníku Yad Vashem (muzeum holocaustu). Večeře, nocleh v Jeruzalémě.

5. den:

 po snídani odjezd směrem k Mrtvému moři Judskou pouští. Qumrán, kde v jeskyni byly náhodou objeveny džbány se 7 svitky bible. Nedaleko odsud se zvedá do velké výše skalní plošina Massada, kde si dal král Herodes vybudovat pevnost (výstup lanovkou). Z Massady bylo možné vidět římské tábory a obléhací valy. Odpočinek u Mrtvého moře, možnost koupání. Návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh.

6. den:

 snídaně a přejezd Jordánským údolím do města Beit She´an (římský komplex včetně divadla). Podél řeky Jordán se dostanete až k Jardenitu, kde probíhají křty. Projížďka lodí po Galilejském jezeře, spojeným se zázraky a mající ústřední význam pro Ježíšův život. Tradiční oběd na břehu Galilejského jezera (Ein Gev). Prohlídka Tabghy, kde Ježíš nasytil pouhou denní dávkou 5000 lidí. Tento zázrak si prohlédnete v „Kostele nasycení chlebem“. Město Capernaum (zbytky staré synagogy a kulatý kostel v místě domu Šimona Petra). Večeře a nocleh v Tiberiasu.

7. den:

 po snídani hora Blahoslavenství, kde údajně Ježíš napsal svá kázání. Město Safed (Zefat) s mystickými alejemi a kolonádou. Pokračování do podzemního křižáckého města Akko s prohlídkou. Večeře a nocleh v Tiberiasu.

8. den:

 snídaně. Odjezd do Nazarethu na prohlídku baziliky Zvěstování a Mariiny stěny. Krátká návštěva Meggida (biblického Armagedonu). Směrem k moři dorazíte do Caesareje – přímořské, antické město řecko-římské kultury. V antických dobách zde vypuklo legendární židovské povstání proti Římanům, které vedlo v r. 70 ke zničení Jeruzaléma. Příjezd do Tel-Avivu, krátká jízda městem, večeře a nocleh v Tel-Avivu.

9. den:

 dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

Počasí

Eilat

29°C Skoro jasno

×