800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTo nejlepší z Izraele a Jordánska

Skvělá cesta po historii civilizace, nejvýznamnější židovské památky, novodobé divy světa jako Petra, římské klenoty architektury, pouště a beduíni.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program zájezdu

1. den

ODLET Z PRAHY
Sraz na letišti Praha - Ruzyně 3 hodiny před odletem, odlet do Tel Avivu. Po příletu a vyřízení nezbytných formalit odjezd do hotelu, nocleh v Jeruzalémě.

2. den

JERUZALÉM
Po snídani se seznámíme s nejzajímavějšími místy Jeruzaléma, svatého města tří významných světových religií - judaismus, křesťanství a islám. Navštívíme Chrámovou horu se Skalním chrámem a mešitou El-Aqsa. Nezapomenutelný pohled na toto město se nám otevře z Olivetské hory, kde navštívíme chrám Paternoster, kde si i v češtině můžeme přečíst tuto slavnou modlitbu. Odtud sejdeme do slavné Getsemanské zahrady a navštívíme blízký chrám Národů. Pokračujeme dále Křížovou cestou až k chrámu Božího hrobu. Do Zdi nářků, nejsvětějšího místa Židů na naší planetě, budete moci vložit své přání. Nocleh v Jeruzalémě.

3. den

BETLÉM – JERUZALÉM – HORA SIÓN
Po snídani odjíždíme do Betléma k návštěva chrámu Narození Páně, podle možností navštívíme též kostel svaté Kateřiny a Grotto. Kromě nezapomenutelný dojmů si z tohoto města můžeme odvézt i zajímavé řezby do olivovníkového dřeva. Odpoledne pokračujeme v prohlídce Jeruzaléma a procházka po "poslední cestě" na horu Zion, návštěva hrobky krále Davida. Nocleh v Jeruzalémě.

4. den

NAZARETH – CANA – HORA TABOR
Po snídani pojedeme kolem Tel Avivu a dále návštěvě vykopávek starobylé Caesarey, kde kromě jiného jistě budeme obdivovat slavný akvadukt. Pokračujeme k návštěva Káně Galilejské, kde Ježíš vykonal svůj první zázrak a dále do Nazarethu, domova Marie a Josefa, návštěva baziliky Panny Marie. Navštívíme horu též horu Tábor a podle časových možností se projdeme i npo jezerní promenádě města Tiberias. Nocleh v hotelu poblíž Galilejského jezera.

5. den

TABGHA – JEZERO GALILEE
Po snídani se budeme seznamovat s oblastí Genezaretského jezera, po němž se projedeme lodí . Navštívíme horu Blahoslavenství, dále Tabghu, místo zázraku zmnožení chleba a ryb, zříceniny Kasarnaum, místa, které Ježíš učinil svým domovem poté, co opustil Nazareth a uvidíme pozůstatky starověké synagogy, v níž kázal. V Kibbutz Ginosar uvidíme slavnou "Jesus Boat". Při dobrých časových možnostech jistě nevynecháme ani příležitost osvěžit se ve vodách jezera, či pochutnat si na Telapii Jordanensis, zvané též Petrova ryba, která je symbolem zdejších vod. Nocleh v hotelu.

6. den

SHEIKH – JERASH – AMMÁN
Po snídani se cestou do Jordánska ještě krátce zastavíme v Yardenitu, hlavním místě křtů na řece Jordán. Pak již po vyřízení nezbytných formalit přejedeme přes do Jordánska. Cestou do Ammánu navštívíme vykopávky slavného zbytky řecko-římského města Jerash, kterému se též říká „Pompeje Středního východu“, jak co do rozsahu vykopávek tak i stupni jejich zachování po pohřbení vulkánem. Jistě budeme ohromeni sloupořadím hlavní ulice Cardo, Oválným náměstím z 1. stol. n.l., tržištěm Agora, monumentálním Chrámem bohyně Artemis, či slavnou branou. Ve městě se nalézá i amfiteátr, z jehož nejvyšší části se otevírá nádherný pohled, který nám teprve přiblíží mohutnost tohoto starověkého sídla. Pokračujeme do Ammánu. Ubytování v hotelu, nocleh.

7. den

AMMÁN – MRTVÉ MOŘE – AMMÁN
Po snídani následuje prohlídka hlavního města Ammánu dříve nazývaného též Philadelphia. Je to město kontrastů, kde se snoubí památky starověku s moderní architekturou a bývá často označováno za „bílé město“. Je domovem největších mešit na Středním východě, Národního muzea, monumentální citadely, staré Agory, Amfiteátru, královského paláce a historicky zajímavých památek, či nádherného moderního zavěšeného mostu, který se klene nad údolím nad městem. Odpoledne výlet k Mrtvému moři, návrat do Ammánu, nocleh.

8. den

MADABA – HORA NEBO - KARAK
Po snídani odjedeme k návštěvě malebného města Madaba, zvaného též městem mozaik, kterých je v místních kostelech nespočet. Nejvýznamnější z nich je mapa Svaté země a okolí, která pochází z 6. století a která se skládá z 2 miliónů kamínků. Pokračujeme na horu Nebo, kde zemřel a kde má být i pochován Mojžíš. Cestou do Petry se zastavíme k návštěvě mohutného křižáckého hradu Shobak, který padl až jako poslední. Nocleh v okolí Petry.

9. den

PETRA
Po snídani následuje celodenní prohlídce nabatejského skalního města Petra, které je považováno za jeden z divů světa. Toto bývalé hlavní město bylo vytesáno přímo do skal během 5. až 1. stol. př. n. l. a bylo zapomnuto na téměř 1000 let. Procházka nás povede úzkými průsmyky a převislými skalami, kolem Královské hrobky, pohřebními a obětními místy, dále je zde pokladnice Chazna al-firawní, která je symbolem tohoto místa, římské divadlo, či klášter ad-Dajr, který můžeme navštívit v rámci volné prohlídky a vychutnat nezapomenutelný zážitek z jízdy na oslíku po zdejším drsném skalnatém terénu. Nocleh.

10. den

PETRA –WADI RUM - SHOWBAK
Po snídani odjezd do pouštní rezervace Vádí Rúm, s jejíž drsnou krásou se seznámíme za dvouhodinového safari terénními vozy. Návrat do Ammánu. Nocleh.

11. den

ODLET DO PRAHY
Snídaně, odpoledne transfer na letiště, odlet z Jordánska do Prahy. Přílet do Prahy.

Počasí

Eilat

37°C Jasno

×