800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTo nejlepší z Izraele – putování Svatou zemí

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Tabgha | Kapernaum |Genezaretské jezero | Nazaret | Beith Shean | Jeruzalém | Betlém | Mrtvé moře | Massada

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program zájezdu

1.den: Odlet z Prahy do Tel Avivu.
2.den: Přílet do Tel Avivu, okružní jízda Tel Avivem, krátká prohlídka starobylé Jaffy. Odjezd na sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka v  Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru a vykopávek antického města, Haifě, kde navštívíme horu Karmel odkud se otvírá nádherný pohled na celé město s přístavem, a Akku s návštěvou podzemního křižáckého města a historického přístavu. Večeře a nocleh v Tiberias.
3.den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském jezeře, návštěva Kapernaum, místa narození apoštola Petra, Tabghy, kde se udál zázrak dělení chleba a ryb a Hory blahoslavení, večeře a nocleh v Tiberias.
4.den: Snídaně, odjezd do Jeruzaléma. Po cestě  prohlídka Nazaretu s návštěvou chrámu Zvěstování, zastávka v Yardenitu, místa křtu na řece Jordán a  prohlídka Beit Shean, rozlehlého areálu římských vykopávek. Večeře a nocleh v Jeruzalémě. 
5.den: Snídaně, odjezd k Mrtvému moři. Zastávka v Qumránu, proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Výlet na pevnost Massada na jejíž vrchol se dopravíme lanovkou. Odpoledne volno s možností koupání v Mrtvém moři. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
6.den: Snídaně,  celodenní prohlídka Jeruzaléma zahrnující  Staré město vč. křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo, Sion s hrobkou krále Davida atd.). Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
7.den: Snídaně, pokračování v prohlídce Jeruzaléma, Olivetská hora s panoramatickým pohledem na město, návštěva Getzemanské zahrady a chrámu Národů, panoramatická okružní jízda novými částmi Jeruzaléma, zastávka u izraelského parlamentu, návštěva izraelského muzea a památníku holocaustu Yad Vashem. Odpoledne výlet do Betléma s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh.
8.den: Snídaně, dopoledne volno v Jeruzalémě, odpoledne odjezd do Tel Avivu, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Naše tipy pro správnou volbu

atraktivní program, vstupy v ceně | komplexní poznání biblických památek a míst

Počasí

Eilat

25°C Jasno

×