800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyTo nejlepší z Jordánska a Izraele

  • Safari terénními vozy ve Wadi Rum
  • Betlém, Jeruzalém i Mrtvé moře

Vybrané termíny zájezdů s konečnou cenou za skupinu:

Povinné příplatky

odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD, platba na místě)

1. den:

odlet z Prahy do Ammánu. Po příletu v nočních nebo časných ranních hodinách následující den transfer do hotelu a ubytování.

2. den:

snídaně. Cestou po zhruba 5000 let staré královské dálnici do Madaby, která je známá především svými mozaikami (nejznámější je světově proslulá Mozaiková mapa znázorňující Svatou zemi a okolí), spatříte horu Nebo, kam vystoupil Mojžíš, aby si prohlédl Zaslíbenou zemi. Dále se vydáte na východ od Madaby do Umm Ar-Rasas zmiňovaného již ve Starém i Novém zákoně. Trosky opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kostely a krásné mozaiky. Další zastávkou bude Karak (město ležící na trojúhelníkovité plošině v nadmořské výšce cca 1000 m), kterému dominuje starý křižácký hrad. Přejezd na ubytování do Aqaby. Večeře a nocleh.

3. den

: snídaně. Návštěva Wadi Rum - Údolí měsíce - zapsaného v seznamu Světového dědictví UNESCO. Údolí je jednou z nejzajímavějších pouštních scenérií na světě. Jde o bizarní krajinu protkanou nesčetnými kaňony a skalními oblouky. Na strmých skalních stěnách lze objevit starověké kresby a nápisy. Po cca 2 hodinové jízdě terénními vozidly v údolí následuje přejezd do Petry na ubytování. Večeře a nocleh.

4. den:

snídaně. Prohlídka Petry - zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO - krásně se třpytící v ranním slunci. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem Nabatejského království. Západními cestovateli byla objevena roku 1812. Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo, královské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit tzv. klášter Ad-Dér. Přejezd do Ammánu a ubytování. Večeře a nocleh.

5. den:

snídaně. Návštěva citadely a Archeologického muzea v Ammánu. Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým vojevůdcem v roce 1184. Návštěva města Jerash, které je dokonalou ukázkou římského provinčního města na Blízkém Východě a je nazýváno Pompeje Východu. Většina města je stále ukryta pod rozvalinami a nánosy po zemětřesení v roce 747. Přesto zde vynikají některé stavby, z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom, kde se dnes konají historické závody koňských spřežení a zápasy. Dále Chrám bohyně Artemis, dvě divadla a další. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh.

6. den:

snídaně. Přejezd na hranice s Izraelem. Návštěva kláštera Kasar El Yehud - místa křtu Ježíše Krista a Qumranu, kde byly v roce 1947 nalezeny svitky s částí textů proroka Izajáše. Cesta do Jericha povede podél Mrtvého moře (s možností vykoupání). Západně od starého Jericha je Hora Pokušení, kde se Ježíš postil 40 dní a nocí a pak jej pokoušel ďábel. Návštěva archeologického areálu na vršku Tell al Sultan (nejstarší město světa). Přejezd do Betléma na ubytování. Večeře a nocleh.

7. den:

snídaně. Prohlídka Betléma - návštěva Chrámu Narození Páně, Mléčné jeskyně a Pole pastýřů nedaleko Betléma. Přejezd do západního Jeruzaléma, zastávka u Knesetu (parlamentu) a prohlídka Yad Vashem (muzea holokaustu včetně největšího a nejobsáhlejšího archivu dokumentů o holocaustu na světě). Odpoledne cesta do čtvrti Ein Kerem, místa narození sv. Jana Křtitele a prohlídka zdejšího chrámu. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

8. den:

snídaně. V prohlídce Jeruzaléma nebude chybět Olivetská hora s krásným výhledem na starý Jeruzalém a Chrámovou horu, Getsemanská zahrada, chrám sv. Anny, Bethesda, Zeď nářků, muslimská čtvrť a pohled na Chrámovou horu, procházka přes Via Dolorosa k chrámu Božího hrobu, cesta přes arménskou a židovskou čtvrť k hoře Sión, kde Ježíš údajně zasedl k večeři s učedníky. Prohlídka pokoje poslední večeře, tzv. Davidova hrobu a chrámu Zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

9. den:

snídaně. Cestou na letiště v Tel-Avivu prohlídka starobylé Jaffy. Odlet do Prahy.

Možnosti ubytování

Počasí

Eilat

29°C Jasno

×