800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyVelký okruh Izraelem a Jordánskem s pobytem u Rudého moře

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Tabgha | Kapernaum | Genezaretské jezero | Nazaret | Jeruzalém | Betlém | Jerash | Ammán | Mrtvé moře | Madaba | hora Nebo | Petra | Eilat

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu, přílet, okružní jízda Tel Avivem, krátká prohlídka starobylé Jaffy. Nocleh a večeře na pobřeží Středozemního moře ve středisku Netanya.
2. den: Snídaně, odjezd na sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru a vykopávek antického města, Haifě, kde navštívíme horu Karmel odkud se otvírá nádherný pohled na celé město s přístavem, a Akku s návštěvou podzemního křižáckého města a historického přístavu. Večeře a nocleh v Tiberias.
3. den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském jezeře, návštěva Kapernaum, místa narození apoštola Petra, Tabghy, kde se udál zázrak dělení chleba a ryb a Hory blahoslavení, večeře a nocleh v Tiberias.
4. den: Snídaně, odjezd do Jeruzaléma. Po cestě prohlídka Nazaretu s návštěvou chrámu Zvěstování, zastávka v Yardenitu, místa křtu na řece Jordán. Po příjezdu do Jeruzaléma Olivetská hora s panoramatickým pohledem na město, návštěva Getzemanské zahrady a chrámu Národů. Odpoledne výlet do Betléma s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně, celodenní prohlídka Jeruzaléma zahrnující Staré město vč. křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo, Sion s hrobkou krále Davida atd.). Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
6. den: Snídaně, odjezd do Jordánska přes slavný Allenby bridge. Při cestě do Ammánu návštěva vykopávek řecko-římského města Jerash, kterému se přezdívá "Pompeje Blízkého východu" . Prohlídka areálu kde mj. uvidíme Cardo, Oválné náměstí či amfiteátr. Večeře a nocleh v Ammánu.
7. den: Snídaně, polodenní okružní prohlídka jordánské metropole, dříve nazývané také jako Philadelphia. Ammán je v současnosti městem kontrastů, kde se starověké památky snoubí s moderní architekturou. Mj. zde najdeme Národní muzeum, monumentální citadelu, Amfiteátr, královský palác nebo moderní zavěšený most. Odpoledne výlet k Mrtvému moři s možností krátkého koupání. Večeře a nocleh v Ammánu.
8. den: Snídaně, odjezd do Madaby, města proslulého svými mozaikami. Pokračování na horu Nebo, odkud spatřil Mojžíš zaslíbenou zemi, následně prohlídka křižáckéhohradu Kerak. Pokračování do Petry, večeře a nocleh v okolí Petry.
9. den: Snídaně, prohlídka skalního města Petra vytesaného přímo do skal, jenž je mnohými považováno za jeden z divů světa. Během prohlídky projdeme úzkými průsmyky kolem Královské hrobky, uvidíme symbol Petry tzv. pokladnici, římské divadlo a další dech beroucí monumenty. Odpoledne odjezd k Rudému moři do přímořského letoviska Aqaba. Večeře a nocleh.
10. den: Snídaně, volno v Aqabě s možností koupání v Rudém moři. Večeře a nocleh.
11. den: Snídaně, odjezd přes hraniční přechod Arava do Tel Avivu, odlet zpět do Prahy.

Počasí

Eilat

37°C Jasno

×