800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyVelký okruh po Izraeli

  • Možnost fakultativních výletů

Vybrané termíny zájezdů s konečnou cenou za skupinu:

Program zájezdu:

1. den PRAHA – TEL AVIV – JAFFA – HAIFA

Odbavení na letišti Praha – Ruzyně již 3 hodiny před odletem, odlet do Tel Avivu. Následuje odjezd do Haify. Večeře. Nocleh v Haifě.

2. den HAIFA – AKKO – SAFED

Snídaně. Haifa je třetím největším izraelským městem a největším izraelským přístavem. Návštěva nádherných terasovitých zahrad a chrámu víry Bahá´i (Bahájská církev – v Haifě se nachází hlavní světové centrum této víry) v Haifě. Svatyně této víry s překrásnými perskými zahradami Vás přivede na myšlenku obdivuhodné náboženské tolerance, která tu navzdory tak rozdílným vírám existuje. Historie vyslovila poučení, že jen smír je řešením pro všechny, a tak se víra Bahá´i stala čtvrtou, oficiálně uznanou vírou v Izraeli. Panoramatický výhled z vrcholu hory Carmel. Odjezd do historického přístavu Akko, proslulého z dob křižáckých výprav. Prohlídka Akka. Kromě malebného přístavu Vás zde upoutá podzemní křižácké město. Odjezd do Safedu, centra židovského mysticismu. Na nedaleké hoře Meron se nachází hrobka židovského mystika Šimona Bar Jochaje. Nocleh v Safedu.

3. den SAFED – MOUNT BEATITUDES – TABGHA – CAPERNAUM – YARDENIT - TIBERIAS

Snídaně. Prohlídka města Safed. Na Hoře Blahoslavenství si prohlédnete kostel Blahoslavenství, což je místo, kde kázal Ježíš Kristus. Návštěva Tabghy, kde zhlédnete baziliku Rozmnožení chlebů a ryb a Capernaumu, oblíbeného místa Ježíše Krista. Vyhlídková cesta po Golanských výšinách. Yardenit – tradiční místo křtů na řece Jordán, Ježíš zde byl pokřtěn Janem Křtitelem, řeka se zde vylévá z Genezaretského jezera. Večeře. Nocleh v Tiberias.

4. den TIBERIAS – NAZARETH - BETH SHEAN – BETLÉM – JERUZALÉM

Snídaně. Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera. Izraelci nazývají toto jezero Galilejským mořem, během tohoto zájezdu tedy budete mít možnost vidět 4 moře: Středozemní, Galilejské, Mrtvé a Rudé! Odjezd do Nazarethu. Návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie (stojí na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše) v Nazarethu a dalších významných míst tohoto města. Podle Nového zákona zde strávil Ježíš Kristus dětství a mládí, město je tedy významným křesťanským poutním místem. Nazareth byl také domovem Josefa s Marií. Odopoledne navštívíte Beth Shean, který je nejzachovalejším antickým městem v Izraeli. Přejezd z Beth Sheanu do Betléma, rodiště Ježíše Krista a izraelského krále Davida. V Betlémě Vás okouzlí chrám Narození Páně se známou betlémskou hvězdou. Každoročně se zde pořádají vánoční oslavy. Betlém leží 10 km jižně od Jeruzaléma, pro křesťany má nesmírný význam zásluhou narození Ježíše Krista. Odjezd do Jeruzaléma. Večeře. Nocleh.

5. den JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Olivetská hora, kostel Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, chrám Národů, podzemní kostel s hrobem Panny Marie, Křížová cesta Via Dolorosa se 14 zastaveními, vrch Golgota, chrám Božího hrobu, zastávka u budovy izraelského parlamentu Knesset a u sedmi ramen ného svícnu, symbolu Izraele). Večeře, nocleh.

6. den JERUZALÉM

Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma (Chrámová hora, Skalní dóm, Zeď nářků, hora Sión, největší synagoga světa, památník obětem holocaustu Yad Vashem, národní diamantové centrum). Do Zdi nářků, nejsvatějšího místa na naší planetě, budete moci vložit své přání. Tři velká náboženství (judaismus, křesťanství, islám) považují Jeruzalém za “Svaté město”. Snad žádné jiné město nemá tak barvitou a složitou historii, atmosféra města je skutečně nepopsatelná. Večeře. Nocleh.

7. den JERUZALÉM – HEBRON - QUMRÁN – MASSADA – EIN BOKEK

Snídaně. Odjezd z Jeruzaléma Judskou pouští k Mrtvému moři. Cestou zastávka v Hebronu, kde se nachází hrobka biblického praděda Abraháma. Zastávka v Qumránu. Zde byly objeveny svitky biblických textů Starého zákona. Prohlídka pouštní pevnosti Massada, kterou nechal vybudovat král Herodes Veliký. K této pevnosti pojedete kabinkovou lanovkou. Z Massady je krásný výhled na Mrtvé moře. Odjezd do lázeňského střediska Ein Bokeku, koupání v léčivém Mrtvém moři. Večeře. Nocleh v Ein Bokeku.

8. den EIN BOKEK – EILAT

Snídaně. Volné dopoledne, možnost koupání v Mrtvém moři. Prostředí Mrtvého moře (408 metrů pod úrovní světového oceánu, nejníže položené místo na naší planetě) s vodou plnou minerálů, se sluncem bez škodlivého záření a s ovzdu ším bohatým na kyslík se osvědčilo při léčbě mnoha kožních, revmatických, dýchacích a svalových chorob. Na plážích je k dispozici černé léčivé bahno, které pomáhá při léčbě některých kožních onemocnění. Odjezd z Ein Bokeku přes Negevskou poušť do Eilatu k Ru dému moři. Večer možnost koupání v Rudém moři. Večeře. Nocleh v Eilatu.

9. den EILAT, FAKULTATIVNÍ VÝLET DO PETRY (JORDÁNSKO)

Snídaně. Pobyt v Eilatu, nejznámějším izraelském letovisku na břehu Rudého moře, volný program. Tento den Vám nabízíme fakultativní celodenní výlet do Petry, jordánského světoznámého skalního města (cena 5.900, – Kč). Je nutné se přihlásit a zaplatit výlet již při objednání zájezdu! Vízum není potřeba, na hranicích se při vstupu do Jordánska platí poplatek 65,– USD. Petra je úchvatným městem, jedná se o naprosto unikátní komplex skalních chrámů, které jsou vytesány ve skalách. Kaňonem Wadi Siq vejdete do Petry, jednoho ze sedmi novodobých divů světa. Město bylo vytesáno před více než 2.000 lety do růžového pískovce. Po zhlédnutí nejvýznam něj ších památek v Petře Vás čeká oběd v restauraci pětihvězdičkového hotelu Movenpick v Petře. Večer příjezd na hraniční přechod a odjezd do hotelu v Eilatu. Večeře. Nocleh v Eilatu.

10. den EILAT

Snídaně. Volný program v Eilatu, kou pání a odpočinek u Rudého moře, možnost fakultativních výletů (fakultativní pro hlídka Podmořské observatoře a Delfíního útesu). Večeře. Nocleh v Eilatu.

11. den EILAT – JAFFA – TEL AVIV

Snídaně. Odjezd z Eilatu do Jaffy přes Negevskou poušť, cestou pohled na kráter Mitzpe Ramon. Prohlídka starobylé Jaffy, která leží pouhých 5 km od Tel Avivu. Okružní jízda po Tel Avivu, který se nachází na břehu Středozemního moře. Jméno Tel Aviv znamená v hebrejštině kopec (tel) a jaro (aviv). Možnost koupání ve Středozemním moři. Večeře. Nocleh v Tel Avivu.

12. den TEL AVIV – PRAHA

Transfer na letiště, odlet z Tel Avivu do Prahy. Přílet do Prahy.

Možnosti ubytování

Počasí

Eilat

33°C Jasno

×