800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyŽidovská cesta

Tel-Aviv • Rehovot • Beer Sheba • Caesarea • Haifa • Akko • Safed • Banias • Tiberias • Beit Še´an • Jeruzalém • Qumrán • Massada • Mrtvé moře • Tel-Aviv

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

Odlet z Prahy. Ranní přílet do Tel-Avivu. Prohlídka staré části Tel-Avivu – Jaffo (původně 8000 let staré přístavní město). Prohlídka pozůstatků staveb a procházka uměleckou čtvrtí. Cesta do Neve Tzedek (1. sídliště Tel-Avivu). Prohlídka Sálu nezávislosti (založení Izraele). Moderní část Tel-Avivu (Rabínské náměstí, Univerzita, Muzeum diaspory). Večeře, nocleh.

2. den

Snídaně. Návštěva známého Weitzmanova vědeckého institutu ve městě Rehovot. Pamětní dům Haima Weitzmana (významný vědec, poté prezident mladého Izraele). Zastávka u Institutu Ayalona (výrobna střeliv pro hnutí Hagana z r. 1948). Dále památník Yad Mordechai (dle vůdce varšavského ghetta) a seznámení s historií Osvobozenecké války. Beer Sheba, centrum Negevské pouště. Beduínské stany (beduínský trh dle situace) a návštěva Abrahámova pramene. Nedaleko archeologický areál Tel-Beer Sheba s pozůstatky románské architektury a památkami z 12. st. př. n. l. Nocleh a večeře v Tel-Avivu.

3. den

Po snídani cesta podél pobřeží na sever, město Caesarea, jedno z dávných románských hlavních měst. Prohlídka Románského divadla, aquaduktu a nového multimediálního muzea. Zastávka v Beit Sharim, města Senhadrinu (židovský svrchovaný soud). Směrem na Haifu zastávka v AF AL PI CHEN (muzeum námořní a také ilegální imigrace). Haifa a Akko (křižácké podzemní město). Nejsevernější bod Izraele – Rosh Hanikra (krasové jeskyně). Večeře a nocleh v kibucu.

4. den

Snídaně. Město Safed, centrum hnutí Kabala, návštěva synagogy a procházka starobylou kolonádou. Jízda jeepem k úpatí Golánských vrchů (Hora Bental) a prohlídka ­Kuneitry (syrská část Golánského pohoří). Tell Facher, významné místo z 6denní války v r. 1967 (bývalý syrský armádní kemp). Návštěva Banias (minerální prameny a přírodní rezervace kolem řeky Dan). Muzeum Hashomer v Tel-Hai (založené 1. tajnou židovskou organizací). Večeře a nocleh v kibucu.

5. den

Snídaně. Podél Galilejského jezera a přes Tiberias cesta do Beit Še´an, největší archeologický areál s nádhernými stavbami doby románské a byzantské. Mozaikové podlahy v Beit Alpha. Vodní prameny v Gan Ha-Šloša (Sachne) na úpatí hor Gilboa (kde byl zabit Král Saul v bitvě proti filištýnským). Přes Jordánské údolí do Jeruzaléma se zastávkou na hoře Scopus (nyní je zde Izraelská Univerzita). Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

6. den

Snídaně. Celodenní prohlídka Jeruzaléma. Nový moderní Jeruzalém (Nemocnice Hadassah s okny od Chagalla, hora Hertzel, památník obětem holocaustu Yad Vashem, Izraelské muzeum s biblickými svitky, budova Knessetu, Meah Shearim). Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

7. den

Snídaně. Celodenní prohlídka Jeruzaléma – staré město. Arménská čtvrť, Via Dolorosa, Zeď nářků, Golgota aj. Večeře a nocleh.

8. den

Snídaně. Cesta k Mrtvému moři, zastávka v Qumránu a výjezd lanovkou na Massadu, náhorní plošinu s bývalým opevněním krále Heroda. Volno a možnost koupání u Mrtvého moře, návštěva národního parku Ein Gedi. Návrat do Jeruzaléma. Večeře a nocleh.

9. den

Časný ranní odlet do Prahy.

Fakultativní příplatky

Pojištění léčebných výloh (175 Kč) • pojištění storna – výhodně s balíčkem dalších služeb (120 Kč) • 1lůžkový pokoj (6990 Kč).

* Následující text má pouze informační charakter. Závazný popisek najdete u konkrétního termínu zájezdu.

Počasí

Eilat

35°C Jasno

×