800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyLibanon - Sýrie - Jordánsko

Bejrút • Harissa • Byblos • Baalbeck • Damašek • Palmyra • Krak des Chevaliers • Mallula • Bosra • pouštní zámky • Mrtvé moře • Madaba • Mt. Nebo • Kerak • Petra • Wádí Rum • Amman • Jerash • Damašek

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

dle letového řádu odlet z Prahy do Bejrútu. Vyřízení vstupních formalit a uvítání na letišti transfer do hotelu. Ubytování, večeře a nocleh.

2. den

snídaně a přejezd do Harrisy, výjezd lanovkou k soše Svaté panny z Harissy a bazilice. Dále přejezd na prohlídku ohromného archeologického areálu s pozůstatky osídlení v Byblosu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

3. den

po snídani prohlídka muzea v Bejrútu a přejezd na návštěvu Baalbecku s pozůstatky města z r. 50–150 n. l. se slavnými chrámy Jupitera a Venuše. Poté odjezd k hraničnímu přechodu do Sýrie. Vyřízení formalit a přejezd do Sýrie. Pokračování až do Damašku. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

4. den

po snídani odjezd na celodenní prohlídku světoznámého architektonického skvostu – Palmyry. K vidění je zde např. Belův chrám, pomník, nekropole, muzeum, věž či podzemní hrobky v údolí smrti. Ubytování, večeře a nocleh.

5. den

po snídani odjezd na prohlídku impozantního křižáckého hradu Krak des Chevaliers. Jde o jeden z nejzachovalejších hradů na světě a od r. 2006 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Dále je na programu návštěva scénické vesničky Malluly – dnes má asi 2 tisíce obyvatel a je jediným místem, kde se jazyk Ježíšův – aramejština – udržel jako živý dodnes. Následuje návštěva kostelů St. Tekla a Mar Sarkis. Přejezd do Damašku, ubytování, večeře a nocleh.

6. den

snídaně a přejezd na prohlídku bývalého hlavního města Nabatejského království – Bosry. Je zmiňována v egyptských pramenech už od roku 1300 př. n. l. a uvidíte zde krásnou citadelu s divadlem ze 2. století n. l. (pojalo až 15 000 diváků) s prvním opevněním z dob vlády ummajjovské a abbásovské dynastie. Transfer k hranici s Jordánskem a přejezd do Ammánu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

7. den

snídaně a odjezd k návštěvě pouštních zámků. Pouštní krajina na východ od Ammánu je poseta několika hrady, pevnostmi, věžemi a zemědělskými usedlostmi. Ty vznikly v letech 661–750, kdy území Jordánska ovládala dynastie Umajjovců. Odpoledne odjezd k Mrtvému moři, možnost relaxace a koupání ve vodě s blahodárnými léčivými účinky. Návrat do hotelu v Ammánu, večeře a nocleh.

8. den

po snídani odjezd do Madaby a prohlídka kostela se známou mozaikovou mapou Svaté země. Dále hora Mt. Nebo s krásným výhledem na Jericho a Mrtvé moře a návštěva křižáckého hradu Kerak. Dojezd do okolí Petry, ubytování v hotelu. Večeře a nocleh.

9. den

snídaně a odjezd na prohlídku světoznámé Petry. Fakultativně možnost výletu do údolí Wádí Rum na jeepech. Návrat do Ammánu na ubytování, večeři a nocleh.

10. den

snídaně a prohlídka hlavního města Jordánska – Ammánu. Dále odjezd k návštěvě Jerash. Následuje přejezd z Jordánska zpět do Sýrie a přejezd do Damašku na ubytování, večeři a nocleh.

11. den

po snídani se vydáte na poslední část výpravy – tentokráte na prohlídku kouzelného Damašku. Dnešní hlavní město Sýrie vás okouzlí úchvatnou a tajemnou atmosférou orientu, spletitými uličkami, životem místních obyvatel a samozřejmě architektonickými skvosty, jež zde byly dochovány z dob dávno minulých. Na závěr putování po Blízkém východě se vydáte do typické a oblíbené místní restaurace, kde budete mít možnost ochutnat lahodné pokrmy. Po večeři následuje transfer na letiště k vyřízení odletových formalit a odbavení. Odlet zpět do Prahy (zpravidla velmi časně ráno).

12. den

odlet zpět do ČR (dle letového řádu, zpravidla časně ráno).

Povinné příplatky

kolektivní vízum do Sýrie a Jordánska (2000 Kč, zajišťuje CK).

Počasí

Amman

22°C Klidno

×