800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyVelký okruh Blízkým východem

Taba | Aqaba | Mrtvé moře | Ammán | Jerash | Damašek | Maaloula | Palmyra | Crac d. Chevaliers | Baalbeck | Bejrút | Petra | Wadi Rum

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu, ubytování a volno s možností koupání a odpočinku, večeře a nocleh v hotelu.

2. den

Časně ráno snídaně a odjezd do přístavu, následuje plavba lodí do jordánského města Aqaba a odsud pokračování k Mrtvému moři - unikátní slané jezero, které se nachází na hranicích Jordánska a Izraele, jeho voda je tak slaná, že vás udrží na hladině bez vašeho vlastního úsilí, a díky vysoké koncentraci minerálů má léčivé účinky. Volno s možností koupání a relaxace, pozdní oběd. Návštěva místa křtu Ježíše Krista Janem Křtitelem u řeky Jordán. Dále pokračování do Ammánu. Večeře a nocleh v hotelu.

3. den

Po snídani v hotelu odjezd k návštěvě města Jerash, prohlídka areálu tohoto bývalého římského města Gerasa, následuje překročení jordánsko-syrských hranic a pokračování do hlavního města Damašku. Volno, večeře a nocleh v hotelu.

4. den

Po snídani odjezd do Maalouly - raně křesťanské aramejské vesnice, jejíž obyvatelé užívají stejného jazyka jakým hovořil Ježíš Kristus, pokračování do Palmyry - starobylé město starší více než 2000 let a významná památka UNESCO, nazývaná „město palem“. Toto pouštní město s ruinami antického osídlení a zachovalým arabským hradem na blízkém kopci proslavila zejména královna Zenóbie. Osou celého města je skoro 700 metrů dlouhá kolonáda s monumentální vstupní branou. Navštívíte mj. chrám zasvěcený Balovi s vysokými zdmi a sloupy, údolí hrobek, lázeň královny Zenóbie, amfiteátr, Agoru, starou část Palmyry. Po skončení prohlídky večeře a nocleh.

5. den

Po snídani odjezd a návštěva nejzachovalejšího křižáckého hradu na Blízkém východě Crac des Chevaliers, pokračování na syrsko-libanonskou hranici, cesta do hlavního města Bejrútu. Volný čas, večeře a nocleh v hotelu.

6. den

Po snídani cesta do údolí Bekaa a návštěva Baalbecku - ruiny římského Jupiterova chrámu, dále pokračování na libanonsko-syrskou hranici a příjezd do Damašku, večeře a nocleh v hotelu.

7. den

Po snídani prohlídka Damašku, nejdéle trvale obývaného města na světě, s jeho unikátními památkami - Umajjovská mešita se svatou relikvíí Jana Křtitele (jedna z mála mešit, jejíž interiér je přístupný křesťanům), dále labyrint uliček Velkého bazaru (Súq Al-Hamídíja), osmanská mešita Takíja as-Suleimáníja, palác místodržitele (Azem Palace), Národní muzeum a křesťanská čtvrť Damašku, kde je možno vidět mj. Ananiovu kapli. Po skončení prohlídky cesta na syrsko-jordánskou hranici a přejezd do jordánského Ammánu, večeře a nocleh.

8. den

Snídaně v hotelu, odjezd do Madaby - město proslulé svými mozaikami a pyšnící se více než 4 000 letou historií, světoznámou mozaiku můžete obdivovat v kostele sv. Jiří. Pokračování k posvátné hoře Nebo, odkud Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi. Odjezd do města Petra, večeře a nocleh v hotelu.

9. den

Snídaně a odjezd k prohlídce skalního města Petry s možností jízdy na koni, oběd v Petře. Pokračování do jedinečné pouště Wadi Rum, na programu je jeep safari v poušti. V podvečerních hodinách odjezd do Aqaby, transfer do přístavu a plavba lodí zpět do egyptské Taby, večeře a nocleh v hotelu.

10. den

Individuální volno v Tabě s možností koupání, all inclusive.

11. den

Snídaně, dle letového řádu volno, transfer na letiště Taba a odlet do ČR.

Fakultativní příplatky

• příplatek za jednolůžkový pokoj 7.190,- Kč • vízum do Egypta 450,- Kč (nepovinný příplatek, na požádání zajistíme)

* Následující text má pouze informační charakter. Závazný popisek najdete u konkrétního termínu zájezdu.

Počasí

Amman

25°C Mlžný opar

×