800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyNejhezčí místa Malty

La Valletta – Mosta – Hagar Qim – Blue Grotto - Marsaxlokk – ostrov Comino – ostrov Gozo – Cospicua – Vittoriosa – Senglea

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1. den

V pozdních večerních hodinách odlet z Prahy na Maltu.

2. den

Přílet na Maltu, transfer do hotelu, ubytování. Snídaně, individuální volno, nocleh v hotelu.

3. den

Po snídani odjezd na prohlídku metropole Malty – La Valletty, během které uvidíte úchvatné panorama Velkého přístavu, navštívíte proslulou katedrálu svatého Jana – klášterní kostel Řádu Maltézských rytířů se známými gobelíny a proslulým Caravaggiovým obrazem, Velmistrovský palác a projdete spletí starých uliček. Pokračování do Mosty s unikátním kostelem proslulým zázrakem z konce 2. světové války, dále prohlídka neolitického chrámového komplexu Hagar Qim s megalitickými chrámy staršími než pyramidy. Následuje plavba do Modré jeskyně s působivými světelnými efekty a návštěva nejdůležitějšího rybářského městečka Marsaxlokk s typickými barevnými čluny. Během cesty oběd a zastávka v Ta Qali, kde jsou v prostorách bývalého letiště umístěny domácí řemeslné podniky s nabídkou suvenýrů – filigránské stříbrné šperky, maltská keramika, textilní výrobky a sklo. Návrat do hotelu a nocleh.

4. den

Snídaně, celodenní lodní výlet s obědem na pitoreskní ostrůvek Comino, který je předurčen především ke koupání. Jedinou historickou památkou je strážní věž. Návrat do hotelu a nocleh.

5. den

Snídaně, individuální volno, nocleh v hotelu.

6. den

Po snídani polodenní návštěva „Trojměstí“ v oblasti Grand Harbour tvořeného opevněnými městy Senglea, Vittoriosa a Cospicua, kde na troskách fénických, byzantských a arabských staveb vznikly středověké kostely a pevnosti johanitů. Návrat do hotelu a nocleh.

7. den

Snídaně, celodenní výlet s obědem na sousední ostrov Gozo, během kterého navštívíte hlavní město ostrova Victoria s citadelou, která ukrývá katedrálu a muzea, a procházka po jejích hradbách umožňuje velkolepý výhled na ostrov. Zhlédnete také přírodní raritu ostrova – skalní útvar Azurové okno. Návrat do hotelu a nocleh.

8. den

Snídaně, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Počasí

Gozo

18°C Jasno

Mellieha

18°C Jasno

Sliema

18°C Jasno