Vyberte zemi
17.04–16.06.2021

JIŽNÍ MALTA A JEJÍ PAMÁTKY

Výlet (půldenní nebo celodenní) začíná cestou na jih k maltské Pjazze úzkými uličkami, dále pokračuje údolím Zurieg až k tzv. Modré jeskyni (Blue Grotto), kde se lze projet lodičkou mezi skalisky a obdivovat skalní útvary s měnící se barvou mořské vody. (Projížďka na loďce fakultativně, záleží na klimatických podmínkách). Cesta vnitrozemím (políčka, zemědělské plodiny, vinice) až do rybářské vesničky Marsašlok, kde je denně trh s mořskými plody. Při celodenním výletě oběd, cesta pokračuje k chrámu Taršien (Tarxien), jednoho ze 3 výborně dochovaných z dob prapředků, před odjezdem nazpátek zastávka u jeskyně Ghar Dalam. Orientační cena (půldenní výlet) 24 EUR Orientační cena (celodenní výlet) 48 EUR