Zobrazit všechny nabídky
Maroko

Marocké království par Excellence

  Poloha a popis

  Trasa

  Casablanca • Rabat • Tanger • Tetouan • Chefchaouen • Meknés • Fés • Ifrane • Er-Rachidia • Erfoud • Merzouga • Erg Chebbi • Tinenhir • Quarzazate • Ait Ben Haddou • Taroudant • Tafraoute • Tiznit • Agadir • Essaouira • Marrákéš • vodopády Ouzoud (fakultativně) • Casablanca

  Poznámka

  cena nezahrnuje nepovinné spropitné/bakšišné (cca 65 EUR, platba na místě)

  Cena zahrnuje

  leteckou dopravu Praha–Casablanca–Praha (s přestupem) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku • dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu přihlášených osob) • 11 nocí v 2lůžkových pokojích v 4* hotelech s polopenzí • 2 noci v 2ůžkových pokojích v 4* hotelu se snídaní • 1 noc v pouštním kempu (2lůžkové stany, společné sprchy a WC), s večeří a hudbou • výlet v 4x4 terénních vozech do Merzougy včetně výstupu k duně na velbloudu • vstupy dle programu • služby česky mluvícího průvodce CK • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

  Cena nezahrnuje

  pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění • 1lůžkový pokoj (7 690 Kč) • večer Fantasia v Marrákéši (1 190 Kč) • vstup do mešity Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě) • projížďka kočárem k Menaře (400 Kč) • celodenní výlet k vodopádům Ouzoud (1 190 Kč) • 2 noci v Riadu (3 190 Kč / 5 390 Kč v 1lůžkovém pokoji)

  1. den:

  odlet z Prahy do Maroka s přestupem. Přílet do Casablanky, transfer na ubytování. Večeře a nocleh.

  2. den:

  po snídani si prohlédnete Casablanku, nejprve mešitu Hassana II., jež je komplexem spojujícím mešitu, madrásu, knihovnu a hammam (vstup není zahrnut v ceně), dále náměstí Mohameda V., kde se nachází významné budovy, jako například radnice či parlament. Dále uvidíte náměstí Spojených národů, centrální tržiště (rybí a ovocný trh), čtvrť Habous, moderní rezidenční a pobřežní čtvrť Anfa. Následuje přejezd do Rabatu, kde si prohlédnete bulvár Hassana II., kasbu Oudaia, Andaluskou zahradu, nedokončený Hassanův minaret, královské mauzoleum dynastie Alevitů, areál královského paláce (část přístupného exteriéru palácového komplexu). Večeře a nocleh v Rabatu.

  3. den:

  po snídani prohlídka Chellahu, nekropole z dob římských až po 14. stol. Vstup zdobí velká brána z doby Almohádů. Poté odjezd směrem na přístavní město Tanger. Před prohlídkou Tangeru se podíváte k mysu Spartel, navštívíte Herkulovu jeskyni. V Tangeru se podíváte na náměstí Faro, ke kasbě, do mediny, projdete se k Petit Socco a Grand Socco. Poté odjedete přes pohoří Rif, kolem bílého města Tetouan, dříve hlavního města španělského Maroka, a dále do Chefchaouenu. Večeře a nocleh v Chefchaouenu.

  4. den:

  dopoledne prohlídka Chefchauenu, tajemného a tajemně krásného města, kam až do začátku 20. stol. nesměli vstoupit křesťané. Tetouan a Chefchaouen jsou postaveny převážně v almohádském stylu z bílého kamene, se silně zastoupenými andaluskými prvky. Branou Bab El Ain vstoupíte do města, na náměstí Outa Hammam, ke kasbě, do úzkých uliček klikatících se po úpatí hory s dvěma vrcholy, všude kolem vás domy s typicky bílo-modrou barvou malby. Následuje pokračování do městečka Moulay Idriss, z náboženského hlediska významného místa pojmenovaného po svém zakladateli, náboženském vůdci. Nachází se zde jediný minaret válcového tvaru v Maroku. Po krátké zastávce v centru městečka pokračujete do královského města Meknes. Prohlídka mauzolea Moulay Ismail, brány Bab Mansour, náměstí El Hedime, madrásy Bou Inania a zastávka u sýpek a stájí Moulaye Ismaila. Večeře a nocleh v Meknes.

  5. den:

  po brzké snídani prohlídka nedalekého Volubilis, poměrně dobře zachovalé ruiny antického města, jehož mozaiky zdobí dnes královské paláce v jiných městech. Nejvýraznějšími budovami je kapitol, soudní budova, oblouk císaře Carracaly, městská fontána, dále severní část města s vilami s bohatou výzdobou fontánek, bazénků, sloupoví a mozaik. Po prohlídce cesta do královského města Fés. Orientační projížďka městem, panorama města od jižní strážní věže, návštěva keramické manufaktury, náměstí Alaouites se vstupem do královského paláce Dar El Makhzen. Po ubytování v hotelu budete mít volno po zbývající část dne. Večeře a nocleh ve Fésu.

  6. den:

  tento den je v programu celodenní prohlídka města Fés. Projdete se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí Fés el Jdid, podíváte se do zahrad Boujeloud, branou Bab Boujeloud vstoupíte do starého města neboli Fés le Bali. Zde můžete fakultativně navštívit muzeum Dar Batha či muzeum Belghazi (platba na místě), dále uvidíte krásnou fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, mešitu Kairaouine a čtvrť Chouwara s koželužnami a prodejnami výrobků z kůže. Zbytek dne můžete využít k nákupům nebo odpočinku v hotelu. Večeře a nocleh ve Fésu.

  7. den:

  po snídani odjezd územím středního Atlasu přes horské univerzitní městečko Ifrane, připomínající svou architekturou a upraveností alpské městečko ve Švýcarsku, poté přes posádkové město Er-Rachidia, kolem panoramat hor, cedrových lesů a palmových hájů. Na focení se zastavíte v údolí řeky Zíz. V odpoledních hodinách příjezd na křižovatku karavanových výprav – do oázy Erfoud. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh v Erfoudu.

  8. den:

  dopoledne určené k odpočinku a ke koupání v hotelovém bazénu. Odpoledne nastoupíte do terénních džípů, nejprve navštívíte manufakturu na fosilie, poté se vydáte do oázy Merzouga a odtud už pojedete k obrovským žluto-oranžovým dunám v Erg Chebbi. Na hřbetu velblouda se necháte vyvést k duně, ze které budete moci pozorovat nezapomenutelný západ slunce. Následuje příjezd do kempu pod dunou, přivítání, ubytování, večeře a pozorování nekonečné oblohy plné hvězd za poslechu mystické hudby gnaoua.

  9. den:

  po snídani se vrátíte zpět do Erfoudu, přestoupíte do autobusu a pojedete kouzelnou krajinou podél řeky Todra, jejími průsmyky a údolími. Zastavíte se v oáze Tinerhir, u skalních soutěsek řeky Todra. Dále pojedete podél řeky Dadés, po severní straně koryta uvidíte Vysoký Atlas, z jihu Anti-Atlas. Projedete městečkem Kelaa des Mgouna, nad nímž se v horách těžilo stříbro. Pak se napojíte na Cestu tisíce kaseb, neboli Route des Kasbah a přes vesnici Skoura, kde se každý květen koná festival růží a kolem které se růže v hojné míře pěstují, přijedete v pozdních odpoledních hodinách do Ouarzazate, oblíbeného města filmařů. Večeře a nocleh.

  10. den:

  po odjezdu z hotelu si prohlédnete interiér pevnosti Taourirt, sídla náčelníka kmene Glaoua a marákéšského paši, který zde bydlel s celou svou rozsáhlou rodinou a služebnictvem. Kasbah je z 18. století, byla restaurována a dnes tvoří součást národního architektonického dědictví. Asi 30 km od Ouarzazate se ocitnete v opevněném městě, tzv. ksaru Ait-Ben-Haddou, na březích řeky Mellah. K jeho založení došlo už v 11. stol., jedná se o jednu z nejdokonalejších ukázek starobylé předsaharské architektury na světě. Jsou zde obrovské obranné hradby, šikmé věže, domy v pastelově červených barvách soustředěné kolem centrálního tržiště a nádvoří. Z nejvyššího místa, od tzv. agadiru, je nádherný výhled do okolní krajiny. Nyní se vydáte dále přes vesničku Taliouine, jež je centrem pěstování šafránu. Krajina mezi Taliouine a Taroudannt je plná arganovníků, možná se vám poštěstí uvidět kozy pasoucí se na plodech v korunách stromů. Na večeři a nocleh přijedete do Taroudanntu. Před ubytováním ještě vystoupáte na ochozy městských hradeb kasby Oufell, zajdete do starého města a projdete se v uličkách arabského a berberského tržiště, na hlavní náměstí Talmoklate a Assarag. Tomuto hezkému městu se přezdívá Malý Marrákéš.