Zobrazit všechny nabídky
Německo

Vánoční Amberk a Norimberk s možností koupání v lázních


   Poloha a popis

   1. den

   V časných ranních hodinách odjezd do Amberku a prohlídka tohoto středověkého městečka obehnaného mohutnými hradbami, Amberský vánoční trh plný rozličných vůní, nabízející řemeslné výrobky a ukázky uměleckých řemesel. Pro zájemce možnost koupání v Kurfiřstských lázních (vstup cca 10 EUR/osoba), kde najdete několik bazénů, skluzavku, bazén s divokou řekou, parní lázně, sauny atd. Poté přejezd do Norimberku prohlídka hlavních pamětihodností nejzachovalejšího středověkého města s průvodcem – chrám sv. Vavřince, kostel Panny Marie s orlojem, kostel sv. Sebalda, radnice, dům A. Dürera. Návštěva adventních trhů Christkindlmarkt, vonících svařeným vínem, pečenými kaštany a spoustou dalších vánočních dobrot. Trh patří k největším a nejproslulejším v celém Německu a má dlouholetou historii. Možnost nákupu známého norimberského perníku a lahodného punče. V podvečer odjezd do ČR.

   Cena zahrnuje

   dopravu klimatizovaným busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.

   Cena nezahrnuje

   komplexní cestovní pojištění vč. storna 30 Kč.