800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-20:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyPutování krajem norských trollů

Rostock | Gedser | Kodaň | Helsingor | Helsingborg | Oslo | Mjosa | Lillehammer | Bjorli | Rauma | Stěna Trollů | Cesta Trollů | Norddalfjord | Cesta Orlů | Geiranger | Dalsnibba | Trondheim | Dovrefjell | Konsvoll | Nida | Svinesund | Malmö | Lund

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

Program

1.den:  V odjezd z ČR, možnost nástupu na předem potvrzených nástupních místech, přejezd přes Německo do přístavu v Rostocku, plavba lodí do dánského přístavu v Gedseru a cesta pokračuje dále Dánskem do hlavního města Kodaně. Krátká prohlídka města, možnost návštěvy zábavního parku Tivoly,  pěší zóna, přístav Nyhavn, individuální volno. Ubytování a nocleh v Kodani.
2.den: Po snídani se vydáme na  trajekt    Helsingor Helsingborgu, poplujeme kolem renesančního, Hamletova  zámku Krombork,  do Norska kolem známého Goteborgu  příjezd do hlavního města Norska,  Osla. Zastávka na Holmenkollenu, kterému dominuje mamutí skokanský můstek umístěný nad městem, odkud je velmi pěkný pohled na město a Oslofjord.  Při dostatku času prohlídka ojedinělého Frognerova parku se sochami významného norského sochaře Gustava Vigelanda . Ubytování a  nocleh v Oslo.
3.den: Po snídani odjezd z hotelu ,  přejezd kolem největšího norského jezera Mjosa a městečka olympijského městečka Lillehammeru  do  Bjorli, ubytování a nocleh v hotelu.
4.den : Snídaně celodenní výlet do nejatraktivnější části středního Norska. Zastávka u peřejí na řece Rauma, dále u Stěny Trollů, nejkolmější skalní stěny Evropy, následuje známá horská silnice Cesta Trollů, zastávka na vrcholu, přejezd přívozem přes Norddalfjord a Cestou orlů, další vyhlídkovou silnicí se zajímavými pohledy na Geirangerfjord, sjezd do stejnojmenné obce Geiranger. Při dostatku času a dobrém počasí  můžeme vyjet i na horu Dalsnibba, odkud je krásný výhled do okolí. Přejezd do Lomu, zastávka u typického norského dřevěného kostela. Ubytování v okolí Dombasu.
5.den: Po snídani odjezd z hotelu a celodenní výlet do Trondheimu – někdejšího hlavního města Norska a vyhledávaného historického města na břehu krásného Trondheimfjordu. Přejezd kolem pohoří Dovrefjell, zastávka u přírodní botanické zahrady v Konsvollu. Prohlídka města Trondheimu, ve které je zahrnuta katedrála Nidaros, největší středověká katedrála severní Evropy a norská národní svatyně, starý dřevěný most přes řeku Nidu, hanzovní domy či pevnost Kristiansten tyčící se nad městem. Návrat do místa ubytování v Dombasu večeře a nocleh.
6.den: Po snídani odjezd z hotelu, zastávka v Lillehammeru, dějišti zimních OH v roce 1994,  výjezd ke skokanskému můstku, odkud je nezapomenutelný výhled. Přejezd do Osla, dokončení prohlídky města  divadlo, univerzita, královský palác, další krátká zastávka na hraničním přechodu Svinesund a pokračujeme dále do Vänersborgu. Ubytování a nocleh. 
7.den: Po snídani, přejezd podél západního pobřeží Švédska do známého univerzitního městečka Lund, které bylo založeno již v roce 990 a je spolu se Sigtunou nejstarším městem současného Švédska. V městečku kromě kromě jedné z nejstarších universit je i velmi známá katedrála, se zajímavou architekturou. Pokračujeme dále do metropolitního městečka Malmö,  prohlídka města, ubytování a nocleh.
8.den : Snídaně, hranici mezi Švédskem a Dánskem přejedeme po mezinárodním mostu do Kodaně, dokončení prohlídky města, při dostatku času je možné podniknout výlet lodičkou kolem města, většinu zajímavostí města včetně Malé mořské víly můžete shlédnou při příjemné plavbě. Odjezd na večerní trajekt  Gedser.
9.den: Vylodění v Rostocku,  přejezd  Německa, v ranních hodinách příjezd do  ČR.

×