Vyberte zemi
02.08–01.10.2021

Změnil se zákon o ochraně spotřebitele

S účinností od 1. února 2016 dochází ke změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Co to znamená pro zákazníky cestovních kanceláří? Nově budou moci řešit své případné spotřebitelské spory i mimosoudní cestou. 

Změny pro klienty cestovních kanceláří

Nejdůležitější změny pro zákazníky cestovních kanceláří, které vyplývají z nového znění zákona o ochraně spotřebitele:

  • S účinností od 1. února 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu.
  • Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce.
  • Řízení není zpoplatněno a zahajuje se na návrh zákazníka.
  • Návrh musí být podán nejpozději do 1 roka ode dne, kdy zákazník poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u dané cestovní kanceláře.

Bližší informace najdete na webu České obchodní inspekce.