Zájezdy
Letenky
2 dospělí | bez dětí
22.11.2018–21.01.2018
Vyberte dopravu
Vyberte destinaci

Cestování nezletilých Čechů do Chorvatska bez rodičů

Cestování nezletilých Čechů do Chorvatska bez rodičů je nyní o něco jednodušší. Poté, co minulý týden chorvatské úřady začaly vyžadovat pro cesty nezletilých úředně ověřený a soudně přeložený souhlas rodičů, pro mnohé se turistika na Jadran řádně zkomplikovala. Složitý administrativní proces ale nyní turistům usnadní nový formulář (.doc, .pdf) - Souhlas zákonného zástupce se vstupem nezletilého potomka na území Chorvatska.

Zjednodušení nové úřední vyhlášky navrhlo Velvyslanectví ČR v Záhřebu, a Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničí Chorvatské republiky s návrhem ve středu 15. května souhlasily.

Plnou moc, kterou bylo dosud nutné ověřit a zároveň soudně přeložit buď do angličtiny nebo chorvatštiny, nyní nahradí dvojjazyčný formulář. Ten je ke stažení na webových stránkách MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

Nyní tedy postačí vyplnit formulář a následně podpis zákonného zástupce ověřit - u notáře nebo na matrice. Společně s platným cestovním dokladem je vyplněný formulář s ověřeným podpisem zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých Čechů do Chorvatska.

Pobyty pro skupiny

Pobyty nezletilých, které organizují cestovní kanceláře, budou podle ujištění chorvatské strany klasifikovány stejným způsobem jako školní výlety, tj. organizátor bude povinen předložit na hranicích jmenný seznam účastníků. Text seznamu (nikoliv jména účastníků) musí být anglicky nebo chorvatsky. Podpis organizátora nemusí být úředně ověřen, musí být ale opatřen razítkem.

Pěstouni u sebe musí mít soudní rozhodnutí o svěření do pěstounské péče. Dokument nemusí být přeložen.

Matky s odlišným příjmením než jejich děti musí mít u sebe svůj oddací list a rodný list dítěte. Tyto dokumenty nemusí být přeloženy.

Přísná pravidla

Nové podmínky pro cestování nezletilých bez rodičů zavedlo Chorvatsko pro všechny státy Evropské unie.