Sleva 500 Kč
Rezervujte si zájezd online a získejte
500 Kčslevu*
Více informací o slevě* platí pro vybrané zájezdy
Polsko

Velký okruh Polskem s dotykem jantarové stezky

  Poloha a popis

  Program zájezdu

  1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy přes německé území do Štětína.  Cestou se zastavíme v Berlíně, krátká procházka centrem města – Braniborská Brána, Reichstag. Ubytování a nocleh v okolí Štětína.   2. den: Po snídani prohlídka Štětína, kde společně uvidíme gotickou katedrálu sv. Jakuba apoštola, přístavní bránu, hrad pomořanských knížat aj. Dále pokračujeme do Świnoujście o kterém místní říkají „Tady začíná Polsko“. Individuální volno, možnost koupání v moři a pobytu na pláži, která patří mezi nejkrásnější v Polsku. Nocleh v okolí Štětína.

  3. den: Snídaně. V ranních hodinách odjezd do Gdyně. Cestou se zastavíme v Lebě, kde budeme obdivovat pobřežní písečné duny. V odpoledních hodinách příjezd do Gdyně, které tvoří společně s Gdaňskem a lázeňským městem Sopot metropolitní oblast, tzv. Trojměstí. Nejstarší budovou ve městě je Kostel sv. Michaela Archanděla. Jistě nevynecháme muzeum lodí a procházku po proslulé městské promenádě. Za zmínku stojí nejvyšší mrakodrap v Polsku - Sea Towers s úctyhodnou výškou 141 metrů. Na pobřeží se mimo velkého přístavu nacházejí i krásné pláže. Dále přejedeme do Gdaňska, typického hansovního města, s pověstnou Královskou cestou. Návštěva přístavu a Westerplatte, místa, které je svědkem hrdinného odporu polské armády v době zahájení 2. světové války. Nocleh. 4. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku lázeňského města Sopot a následná plavba lodí na poloostrov Hel nazývaný Helská kosa. Vyznačuje se zajímavou krajinou, kde v nejužším místě má pouhých 12 metrů šířky. Za dobrého počasí je vidět až Švédsko. Individuální volno. Návrat na ubytování. 5. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku nejvýznamnějšího střediska Řádu německých rytířů v Polsku, gotický hrad Malbork. Dále pokračujeme do Toruně, jednoho z nejzajímavějších historických měst Polska, rodiště Mikuláše Koperníka a centrum výroby perníku v Polsku. Jistě nás zaujme nejstarší gotická radnice se zajímavým orlojem či chrám svatých Janů s pověstným zvonem Tuba Dei o úctyhodném průměru 217 cm. V chrámu je i malá připomínka Přemyslovců v podobě českých a přemyslovských znaků. Historické centrum města obklopují zbytky městských hradeb ze 14. až 15. století zdobené působivými baštami a věžemi, ruiny křižáckého hradu, které je cílem turistů. Odjezd do Varšavy, nocleh. 6. den: Snídaně. Prohlídka historického centra Varšavy, kde jistě nevynecháme hrad či Lazienki. Pokračujeme k návštěvě Czestochowy, návštěva poutního kostela Jasna Góra s pověstným obrazem Matky Boží Czestochowské, tzv. Černé madony. V podvečerních hodinách příjezd do Krakova. Ubytování, nocleh. 7. den: Po snídani začneme s prohlídkou Krakova, které je právem zahrnuto v památkách UNESCO. Navštívíme královský hrad Wawel. Nevynecháme ani pověstný Rynek s kostelem Panny Marie s jedním z nejkrásnějších evropských vyřezávaných oltářů. Zajímavý pohled na město se otevře z bývalé radniční věže. Dále navštívíme nedaleké solné doly Wieliczka, kde můžeme obdivovat krásná umělecká díla vytesaná ze soli. Návrat do místa ubytování, nocleh. 8. den: Snídaně. Možnost prohlídky koncentračního tábora Osvětim (nutno rezervovat předem). Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

  Fakultativní služby

  příplatek za jednolůžkový pokoj 5490 Kč
  příplatek za přední místa v autokaru (řady 2-4) 250 Kč

  Informace

  Změna programu vyhrazena. U nástupních míst označených (*) je možné pouze přistupovat. Při zpáteční cestě akar končí svou trasu v Praze.

  Cena zahrnuje

  • dopravu autokarem, průvodce • 7 noclehů se snídaní v hotelech***/**** • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.


  Cena nezahrnuje: • vstupy cca 300 PLN, plavbu lodí

  Tipy pro správnou volbu

  • památky pod patronací UNESCO • kombinace poznání s možností koupání v moři • výhodná cena