800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Nastavení skupinyGrand tour Portugalskem

Lisabon • Sintra • Cabo da Roca • Cascais • Acobaca • Tomar • Fatima • Coimbra • Porto • Braga • Bom Jesus do Monte • Guimaraes • Batalha • Nazaré • Óbidos • Évora • Reguengos de Monsaraz • Algarve.

Je nám líto, Vašim požadavkům nevyhovuje žádný termín.

1.den

přílet do Lisabonu, okružní panoramatická jízda Lisabonem (cca 2 hod.), transfer do hotelu, individuální volno, nocleh.

2.den

po snídani odjezd do západní čtvrti Belém s řadou památek UNESCO, prohlídka nejvýznamnějších z nich – kostela a kláštera sv. Jeronýma (vstup v ceně), Imperiální náměstí, Belémská věž; přejezd do centra Lisabonu, pěší procházka z náměstí Rossio přes dolní město Baixa, starobylou čtvrtí Alfama až na hrad sv. Jiří, který se rozkládá na jednom ze sedmi lisabonských pahorků (vstup v ceně). Po cestě vdechneme atmosféru lisabonských ulic se zelenými náměstíčky, domy s typickými balkonky a vyzdobenými kachlíky azulejos, po cestě poznáme katedrálu Sé, překrásnou vyhlídku sv. Lucie i zbytky arabského opevnění u Sluneční brány. Odpoledne volno na individuální prohlídky (klášter sv. Vincence, bazilika sv. Engrácie, muzea, výstavní síně); večer návrat do hotelu lisabonskou městskou dopravou, nocleh.

3.den

po snídani výlet do okolí Lisabonu, lázeňské město Sintra s množstvím pamětihodností i příjemným mikroklimatem, návštěva Královského paláce (vstup v ceně), přejezd po staré silnici na nejzápadnější mys kontinentální Evropy – Cabo da Roca, dále do Cascais, někdejší rybářské vesnice, dnes mondénního letoviska při ústí řeky Tejo do Atlantiku na západ od metropole, volno na oběd a koupání (možnost zdarma si vypůjčit kolo a strávit odpoledne projížďkou podél útesů, návrat individuálně vlakem, cca 2 EUR), návrat do Lisabonu a volné odpoledne (nabízí se výlet přívozem k jedinečné vyhlídce na Lisabon ze sochy Krále Ježíše na jižním břehu řeky Tejo nebo návštěva areálu EXPO se slavným Oceanáriem a úchvatnou moderní architekturou); navečer návrat do hotelu městskou dopravou, nocleh.

4.den

snídaně, odjezd za památnými místy středního Portugalska – městečko Alcobaca s rozsáhlým cisterciáckým klášterem a největším gotickým kostelem v celém Portugalsku, (vstup v ceně), templářský Tomar, prohlídka hradu a kláštera řádu se slavným manuelinskogotickým oknem (vstup v ceně), přejezd do centra Tomaru, návštěva unikátní synagogy (vstup v ceně), volno na oběd, odpoledne odjezd do Fátimy, jednoho z největších mariánských poutních míst na světě – prohlídka. Ubytování ve Fatimě či okolí, nocleh.

5.den

po snídani přejezd do univerzitní Coimbry, pěší procházka centrem s návštěvou historické části nejstarší portugalské univerzity včetně slavné Janovy knihovny (vstup v ceně), dále typickými středověkými uličkami k románsko-gotické katedrále, na závěr po mostě přes básníky opěvovanou řeku Mondego ke starému klášteru sv. Kláry (vstup v ceně), volno na oběd. Přejezd do metropole severního Portugalska – Porta, jehož centrum je celé na seznamu památek UNESCO. Pěší prohlídka – od katedrály = pevnosti Sé, Květinovou ulicí s typickými žulovými měšťanskými domy k Burzovnímu paláci (vstup v ceně) a kostelu sv. Františka s fascinující barokní výzdobou (vstup v ceně). Závěr odpoledne individuální volno na promenádě Ribeira s možností projížďky loďkou Rabelo hlubokým údolím řeky Douro pod úžasnými portskými mosty. Autobusem na ubytování, nocleh.

6.den

po snídani výlet do kolébky portugalského státu v provincii Minho, do měst Braga a Guimaraes. První zastávka v městě Braga – portugalském náboženském centru, návštěva katedrály z 12. století, přejezd do poutního místa Bom Jesus do Monte, proslulého svým barokním schodištěm, poutním kostelem i historickou lanovkou na vodní pohon, dále do města Guimaraes, kde společně poznáme památný hrad, kolébku portugalské státnosti (vstup v ceně), sejdeme podél románského kostelíka a paláce vévodů z Bragancy do malebného centra Guimaraese se zbytky hradeb, typickými uličkami, náměstíčky a zachovalou středověkou atmosférou, volno na oběd. Návrat do Porta, ochutnávka portských vín v jednom z vyhlášených sklepů ve Vila Nova da Gaia, zbytek odpoledne individuální volno, nocleh.

7.den

po snídani odjezd zpět do středního Portugalska, návštěva kláštera Batalha – perly manuelinské gotiky (vstup v ceně), dále do rybářského města Nazaré, individuální prohlídka, možnost koupání, zastávka na poutní vyhlídce Sítio, společný oběd s místními specialitami v panoramatické restauraci (v ceně zájezdu), v pozdním odpoledni přejezd do Óbidosu – věnného města portugalských královen s bělostnými domečky porostlými buganvíliemi, kapličkami a kostelíky, hradem a překrásnými výhledy do kraje. Dojezd do provincie Alentejo, ubytování, nocleh.

8.den

po snídani exkurze do typické jižní provincie Alentejo, kde navštívíme město-muzeum zapsané na seznam UNESCO – Évoru. Projdeme se historickým centrem chráněným zachovalým prstencem hradeb, nebude chybět prohlídka slavné kostnice při kostele sv. Františka (vstup v ceně), katedrály Sé (vstup v ceně) ani římského Dianina chrámu, volno na oběd, přejezd do městečka Reguengos de Monsaraz, ochutnávka vyhlášených alentejských vín z místních odrůd (zahrnuto v ceně zájezdu), pozdní odpoledne na středověkém hradě Monsaraz, přejezd na pobřeží atlantického oceánu do vyhlášeného přímořského regionu Algarve, ubytování, nocleh.

9.den

individuální volno, koupání.

10.den

individuální volno, koupání.

11.den

transfer na letiště ve Faru, odlet do Prahy.

Počasí

Albufeira

22°C Převážně oblačno

Algarve

22°C Převážně oblačno

Funchal

19°C Převážně oblačno

Lisabon a okolí

16°C Bouřky

Madeira

19°C Převážně oblačno

Ponta do Sol

19°C Převážně oblačno

×