Zobrazit všechny nabídky
Portugalsko

Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve

   Poloha a popis

   Povinné příplatky

   turistická taxa v Lisabonu cca 1 EUR / osoba / den. Povinný příplatek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se maximálně 7 nocí, přímo v hotelové recepci. Děti do 13 let (12,99 let) turistickou taxu neplatí.

   Trasa

   Lisabon • Sintra • Cabo da Roca • Cascais • Tomar • Nazaré • Fátima • Coimbra • Porto • Bom Jesus do Monte • Vila Nova Gaia • Guimaraes • Óbidos • Cromleque dos Almendres • Évora • Monchique • Foia • Quinta dos Vales

   Poznámka

   v podzimním termínu je zájezd organizován v opačném směru – přílet do Algarve, odlet z Lisabonu do Prahy. Vstupy do objektů a památek při prohlídkách nejsou součástí ceny, pokud není uvedeno v textu "cena zahrnuje".

   Cena zahrnuje

   leteckou přepravu Praha – Lisabon - Faro – Praha (a opačně) • transfer letiště - hotel - letiště • 10 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3* hotelu se snídaní • dopravu autokarem a výlety/vstupy uvedené v programu • 2x návštěvu vinných sklípků s ochutnávkou • služby průvodce CK • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

   Cena nezahrnuje

   1lůžkový pokoj (7 990 Kč) • večeře (3 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění .

   1. den:

   přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, individuální volno, nocleh.

   2. den:

   po snídani odjezd do západní čtvrti Belém s řadou památek UNESCO, prohlídka nejvýznamnějších z nich – kostela a kláštera sv. Jeronýma (vstup v ceně). Návštěva nejznámější lisabonské cukrárny s ochutnávkou dortíku Pastel de Belém (v ceně), který je tak slavný, že se v celém Portugalsku pečou jeho napodobeniny. Dále přejezd k Belémské věži - nejfotografovanější památce Lisabonu, a Památníku Objevitelů. Panoramatická projížďka přes slavná lisabonská náměstí. Pěší procházka po náměstí Rossio přes dolní město Baixa. Možnost obědu v tradiční portugalské restauraci. Po obědě přejezd slavnou historickou tramvají do nejstarší čtvrti Alfama. Po cestě vdechneme atmosféru lisabonských úzkých uliček s domy s typickými balkonky, vyzdobenými kachlíky azulejos a květinami. Na vyhlídce Sluneční brány se nám otevře pohled na řeku Tejo a tajemné ulice Alfamy. Procházka k nejstarší lisabonské katedrále Sé, vyhlídce Sv. Lucie. Odpoledne volno na individuální prohlídky (hrad sv. Jiří, klášter sv. Vincenta, muzea, galerie aj.); večer návrat do hotelu, nocleh.

   3. den:

   po snídani výlet do míst, kde si portugalští králové stavěli svá letní sídla - pohádkové městečko Sintra s množstvím pamětihodností i příjemným mikroklimatem. Volno v historickém centru s možností ochutnávky typického koláčku z kozího sýra. Návštěva Královského paláce (UNESCO, vstup v ceně), přejezd po staré silnici na nejzápadnější mys kontinentální Evropy – Cabo da Roca, panoramatická projížďka podél západního pobřeží přes Cascais, někdejší rybářské vesnice, dnes mondénního letoviska. Návrat do Lisabonu a volné odpoledne (nabízí se prohlídka areálu EXPO se slavným Oceanáriem a úchvatnou moderní architekturou). Návrat do hotelu, nocleh.

   4. den:

   snídaně, odjezd do templářského města Tomar s návštěvou mystického Konventu Krista (UNESCO, vstup v ceně), který byl hlavním sídlem templářského řádu v Portugalsku. Přejezd do původní rybářské vesnice Nazaré, zastávka na poutní vyhlídce Sítio, fakultativně možnost obědu v restauraci s místními rybími specialitami. Na závěr dne návštěva jednoho z největších mariánských poutních míst na světě - Fátima. Ubytování ve Fátimě či okolí, nocleh.

   5. den:

   po snídani přejezd do univerzitní Coimbry, pěší procházka centrem s návštěvou historické části nejstarší portugalské univerzity (UNESCO, vstup v ceně), dále typickými uličkami, kde byli studenti ubytováváni již ve středověku, k románsko-gotické katedrále Sé Velha, volno na oběd. Přejezd do metropole severního Portugalska – Porta, jehož centrum je celé na seznamu památek UNESCO. Pěší prohlídka – od katedrály Sé k Burzovnímu paláci a kostelu sv. Františka s fascinující barokní výzdobou. Závěr odpoledne individuální volno na promenádě Ribeira - nejromantičnější části Porta, která vyzývá k procházkám podél řeky. Možnost projížďky loďkou Rabelo hlubokým údolím řeky Douro pod úžasnými portskými mosty. Návrat do hotelu autobusem, nocleh.

   6. den:

   po snídani výlet do nejsevernější provincie Minho. První zastávka – poutní místo Bom Jesus do Monte, proslulé svým barokním schodištěm, poutním kostelem i historickou lanovkou na vodní pohon. Přejezd do města Guimaraes, kde společně poznáme památný hrad (v ceně), kolébku portugalské státnosti, sejdeme podél románského kostelíka a paláce vévodů z Bragancy do malebného centra Guimaraes se zbytky hradeb, typickými uličkami, náměstíčky a zachovalou středověkou atmosférou, volno na oběd. Návrat do Vila Nova Gaia, ochutnávka portských vín (zahrnuto v ceně) v jednom z vyhlášených sklepů - odkud jsou nejkrásnější pohledy na Porto, zbytek odpoledne individuální volno. Přesun do hotelu autobusem, nocleh.

   7. den:

   po snídani odjezd zpět do středního Portugalska do věnného města královen - Óbidos – s bělostnými domečky porostlými buganvíliemi, kapličkami a kostelíky, hradem a překrásnými výhledy do kraje. Městečko je proslulé višňovým likérem Ginja, který si nejlépe vychutnáte z čokoládového pohárku. Přejezd do provincie Alentejo, návštěva jedněch z nejstarších megalitických památek na iberském poloostrově – Cromleques dos Almendres. Přesun do města Évora (UNESCO), které je hlavním městem největšího portugalského regionu Alentejo. Projdeme se historickým centrem chráněným zachovalým prstencem hradeb, slavná kostnice při kostele sv. Františka, Katedrála Sé, římský chrám s korintskými sloupy. Ubytování, nocleh.

   8. den:

   Po snídani odjezd do regionu Algarve. První zastávka v pohádkovém pohoří Monchique, které je plné korkových dubů, eukalyptů, mandlovníků, kaštanů a keřů medronho. Lokalita je také proslavena místní specialitou kuře piri-piri (možnost fakultativního obědu). Vyjedeme až na nejvyšší horu Algarve – Foia (902 m) odkud se nám naskytne nádherný výhled na jižní a západní pobřeží. Pokračujeme na algarvské vinice Quinta dos Vales s degustací bílého, růžového a červeného vína (v ceně). Přesun do hotelu, ubytování, nocleh.

   9. den:

   individuální volno, koupání.

   10. den:

   individuální volno, koupání. (Možnost fakultativního výletu na nejkrásnější místa jižního regionu Algarve).

   11. den:

   transfer na letiště ve Faru, odlet do Prahy.